Menu Zamknij

Innowacje i badania

Fotowoltaika (4)
Fotowoltaika (13)
Lighthief - Recykling (3)
Fotowoltaika (8)
Lighthief - Recykling (1)
Fotowoltaika (11)
Fotowoltaika (9)
Fotowoltaika (3)
Fotowoltaika (7)
Lighthief - Recykling (4)
Fotowoltaika (6)
previous arrow
next arrow
Shadow

Spółka pracuje nad szeregiem nowych wdrożeń technologicznych od odzyskiwania czystego krzemu z paneli cienkościennych (krzem amorficzny), poprzez procesy oddzielenia krzemu od folii EVA, badania nad wpływem zanieczyszczeń na panele fotowoltaiczne, recyklingiem turbin i łopat wiatraków z farm wiatrowych, aż do aplikacji zbierających dane z falowników i analizatorów zanieczyszczeń powierzchniowych.

Prowadzimy badania nad takimi zagadnieniami jak:

• System odzysku czystego krzemu z paneli fotowoltaicznych

Wraz ze wzrastającymi cenami krzemu, jego odzysk staje się coraz bardziej opłacalny finansowo. Już teraz koszt uzyskania czystego krzemu z paneli fotowoltaicznych staje się powoli niższy niż koszt jego wydobycia a biorąc pod uwagę tonaż produkowanych i instalowanych paneli fotowoltaicznych biznes ten ma silne tendencje wzrostowe. 

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej szacuje, że do 2050 r. na rynek światowy może wrócić nawet 78 mln ton surowców odzyskanych z paneli fotowoltaicznych o wartości ponad 15 mld dolarów 

• Badania nad wpływem zanieczyszczeń osadzających się na powierzchni paneli fotowoltaicznych  na farmach fotowoltaicznych 

W konsorcjum z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi spółka zajmuje się badaniem wpływu zanieczyszczeń na funkcjonowanie farm fotowoltaicznych. Badań tego typu jest w Europie bardzo mało a wstępne wnioski potwierdzają konieczność zmiany myślenia w tym temacie – panele należy regularnie myć tak, aby ich skuteczność nie spadała.

• Badania nad wykorzystaniem i recyklingiem wiatraków i turbin wiatrowych oraz demontażem, cięciem, mieleniem łopat turbin, a także powtórnym wykorzystaniem tak uzyskanego granulatu z włókien

Demontaż wiatraków jest bardzo kosztochłonny a metod ich recyklingu niewiele, stąd głęboka rynkowa potrzeba innowacji. Pracujemy nad systemem ich demontażu i cięcia na miejscu bez potrzeby specjalistycznego transportu. Następnie tak uzyskany materiał przetwarzany jest na granulat, transportowany do stacji recyklingowej i przetwarzany, uzyskując drugie życie – proces jest w pełni ekologiczny. Do tej pory główną metodą recyklingu łopat wiatraków jest niestety ich zakopywanie w gruncie.