Menu Zamknij

Mycie PV

Fotowoltaika (4)
Fotowoltaika (13)
Lighthief - Recykling (3)
Fotowoltaika (8)
Lighthief - Recykling (1)
Fotowoltaika (11)
Fotowoltaika (9)
Fotowoltaika (3)
Fotowoltaika (7)
Lighthief - Recykling (4)
Fotowoltaika (6)
previous arrow
next arrow
Shadow

Świadczymy usługi związane z profesjonalnym myciem przydomowych instalacji fotowoltaicznych oraz farm fotowoltaicznych.  Używamy specjalistycznego sprzętu niskociśnieniowego oraz wody demineralizowanej. Dojeżdżamy do klientów w całej Polsce a wycenę możesz dokonać mailowo lub telefonicznie.

Każde zalegające na powierzchni paneli fotowoltaicznych zabrudzenie, takie jak kurz, substancje oleiste, tłuszcze, pyłki, algi, osady organiczne i nieorganiczne, zapylenie chemiczne i inne na terenach około przemysłowych i wydobywczych, a także ptasie odchody i tym podobne, zmniejszają wydajność panelu nawet do 30%! W niektórych przypadkach jedne zabrudzony i mniej wydajny moduł PV może spowodować spadek mocy całego układu paneli o ⅓!

Ubytki te są zwłaszcza odczuwalne na farmach fotowoltaicznych, lecz również na instalacjach przydomowych. Wszystkie instalacje powinny być myte dwa razy w roku, przy użyciu specjalistycznego sprzętu myjącego i wody demineralizowanej oraz specjalnych środków myjących, nieszkodliwych dla delikatnych powłok paneli i środowiska naturalnego. 

Wraz z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce prowadzimy badania nad wpływem zanieczyszczeń na wydajność instalacji fotowoltaicznych. Opracowywana jest innowacyjna, mobilna technologia indywidualnej analizy warunków środowiskowych farm FV. Badamy także, w sposób dostosowany do danej instalacji, efektywność procesów mycia, w zależności od zmiennych warunków pogodowych i w odniesieniu do efektywności energetycznej w czasie. Deszcz może zmyć brud widoczny na pierwszy rzut oka, jednakże tłuszcz, brud oraz organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia wymagają profesjonalnego czyszczenia, dostosowanego do indywidualnych właściwości każdej z lokalizacji. Zanieczyszczenie sprzyja szkodliwemu rozwojowi roślin (pojawienie się porostów), które mogą uszkodzić moduły PV. Wiele zanieczyszczeń trudno rozpoznać niewprawnym okiem, ponieważ najpierw pojawiają się na krawędziach i ramach paneli. 

Odpowiednie mycie to dłuższa oczekiwana żywotność każdego modułu, a tym samym dłuższy pozostały okres użytkowania systemu PV i jego wyższa stopa zwrotu. 

Potrzebę mycia można wykazać poprzez badanie wydajności instalacji PV (brak strat w wygenerowanej energii z nawiązką amortyzuje koszty mycia). 

W 2018 roku w Niemczech przeprowadzono pierwsze badanie naukowe dotyczące czyszczenia naziemnych systemów PV, aby dowiedzieć się, jaki wpływ ma profesjonalne czyszczenie na wydajność modułów PV. Podczas badania, 17 różnych systemów naziemnych zostało częściowo oczyszczonych. Wydajność z czystych powierzchni porównywano następnie przez okres sześciu miesięcy z wydajnością z nieoczyszczonych części farm PV.  Badania jasno pokazały, że STOPIEŃ ZABRUDZENIA, był czynnikiem w największym stopniu wpływającym WYDAJNOŚĆ całej instalacji, zaraz po stopniu nachylenia modułów i jakości przyłącza do sieci. 

W procesie mycia PV stosujemy certyfikowane biopreparaty i dedykowane do czyszczenia instalacji niskociśnieniowe urządzenia myjące wiodących światowych producentów. Proces jest w pełni ekologiczny i przebiega przy użyciu demineralizowanej wody nie zostawiającej zacieków ani kamienia. Stosujemy autorskie metody badań właściwości środowiskowych, które pozwalają nam na działanie w sposób zrównoważony dla środowiska. Nasi kontrahenci mają możliwość podpisania długotrwałych umów na mycie i monitorowanie poziomu zanieczyszczeń. Przy długotrwałych umowach stosujemy atrakcyjne stawki rabatowe.

Zwykle, zalecaną częstotliwością czyszczenia instalacji fotowoltaicznych są serwisy myjące moduły PV dwa razy w roku. Najlepiej zrobić to wczesną wiosną, aby uwolnić moduły słoneczne od brudu nagromadzonego jesienią i zimą oraz przygotować się na słoneczne miesiące wiosny i lata, a następnie, drugi raz w okolicach sierpnia lub września, by jak najbardziej efektywnie wykorzystać słońce w ostatnich nasłonecznionych, ciepłych miesiącach. W niektórych przypadkach, ze względu na lokalizację i orientację systemu PV lub w celu spełnienia specjalnych wymagań gwarancji producenta, zaleca się pozostawienie krótszych odstępów między czyszczeniami.

Farmy i instalacje PV zlokalizowane w następujących obszarach mogą wymagać częstszego czyszczenia: 

• Systemy PV w pobliżu obszarów przemysłowych, 
• Systemy PV w pobliżu obszarów rolniczych lub mocno pylistych
• Systemy PV w pobliżu portów morskich
• Systemy PV w pobliżu lasów, kopalń, elektrowni węglowych, żwirowni

W tych lokalizacjach systemy fotowoltaiczne są narażone na zwiększone obciążenie sadzą, kurzem, piaskiem, mgiełką rolniczą i pyłkami. W zależności od poziomu zanieczyszczenia będzie to wymagało kilku procedur czyszczenia systemu rocznie.

Jeśli chcesz żeby Nas specjalista wycenił mycie Twojej instalacji lub farmy fotowoltaicznej skontaktuj się z Nami mailowo lub telefonicznie. Dokonamy darmowej wyceny lub oględzin instalacji.