Menu Zamknij

USŁUGI O&M

Fotowoltaika (4)
Fotowoltaika (13)
Lighthief - Recykling (3)
Fotowoltaika (8)
Lighthief - Recykling (1)
Fotowoltaika (11)
Fotowoltaika (9)
Fotowoltaika (3)
Fotowoltaika (7)
Lighthief - Recykling (4)
Fotowoltaika (6)
previous arrow
next arrow
Shadow

Czym są usługi O&M dla farm fotowoltaicznych?

 • Rynek farm fotowoltaicznych w Polsce rośnie niezwykle szybko! Obsługa i konserwacja popularnie zwana usługami „O&M” (z angielskiego Operations and Maintenance ) urosła z prostej usługi oferowanej przez firmy zajmujące się inżynierią, zaopatrzeniem i budową farm fotowoltaicznych dla zbudowanych przez siebie systemów, do dedykowanego segmentu rynku. Składającego się głównie z niezależnych dostawców usług zajmujących się kontraktami fotowoltaicznymi.
 • LIGHTHIEF usługi O&M na farmach fotowoltaicznych obejmuje cztery podstawowe funkcje:

szybką identyfikację i rozwiązywanie problemów

minimalizację przestojów spowodowanych awariami

kompleksowe raportowanie i przejrzystość

dbanie o ogólny stan techniczny farmy fotowoltaicznej!

 • Dojrzewanie przemysłu fotowoltaicznego doprowadziło również do zwiększonej specjalizacji O&M. Aby sprostać bardziej złożonym wymaganiom zarówno rynku farm fotowoltaicznych oraz inwestorów jak i sieci i odbiorców energii czyli koncernów energetycznych.

Jak budujemy usługi O&M dla Naszych partnerów w Lighthief i na co zwracamy uwagę?

Istnieje kilka różnych aspektów związanych z O&M w zakresie energii słonecznej i farm fotowoltaicznych:

 • Konserwacja zapobiegawcza: Rutynowa kontrola i serwisowanie sprzętu w celu uniknięcia awarii i niepotrzebnych strat produkcyjnych. Między innymi poprzez inspekcję z dronów i specjalistyczne zdjęcia i audyty termowizyjne (zgodnie z zasadą termowizja prawdę Ci powie).
 • Konserwacja naprawcza: Naprawy po wystąpieniu awarii w celu zminimalizowania nieplanowanych przestojów.
 • Konserwacja oparta na stanie: wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym do przewidywania awarii i ustalania priorytetów działań i zasobów.
 • Każde z tych podejść obejmuje część lub całość szeregu usług, w tym: monitorowanie wydajności 24/7 i diagnostykę, prognozowanie zużycia energii oraz prognozy uzysku, administrowanie gwarancjami i konserwację zapobiegawczą, w tym mycie paneli fotowoltaicznych i kontrolę roślinności, koszenie trawy.
 • Może to również obejmować integrację z firmą zewnętrzną w celu uruchomienia systemu, aktualizacji systemu nadzoru i pozyskiwania danych (SCADA), wymiany zepsutych części i wsparcia w zakresie na przykład wymiany konstrukcji pod panele fotowoltaiczne.

Lighthief to również zarządzanie ryzykiem dla farm fotowoltaicznych. Jak to działa?

 • Zarządzanie ryzykiem to zdolność do identyfikowania, co może się nie udać na farmie fotowoltaicznej oraz przewidywania prawdopodobieństwa i konsekwencji.
 • Umożliwia to właścicielom farm fotowoltaicznych lub zarządzającym aktywami swoich inwestorów, efektywne planowanie nieplanowanej konserwacji i łagodzenie problemów. Zarządzanie ryzykiem staje się odrębną dziedziną, w której wiele firm oferuje oprogramowanie i usługi „ubezpieczające” produkcję energii słonecznej.

Jak dobrać partnera do usług O&M dla Waszej farmy fotowoltaicznej?

 • Jeśli rozważacie nawiązanie relacji z partnerem O&M istnieje wiele czynników, które należy ocenić u potencjalnych partnerów. Solar Power World pisze: „Outsourcing O&M w zakresie energii słonecznej to nie tylko technologia i techniki, ale także współpraca z kimś, kto ma perspektywę najlepszych praktyk w zakresie procedur kontroli instalacji fotowoltaicznych, planów oceny jakości i list kontrolnych dotyczących konserwacji farm fotowoltaicznych”.

Skuteczna firma O&M to nie tylko usługi konserwacji prewencyjnej. Wybrany przez Was wykonawca musi być w stanie w pełni monitorować i analizować wydajność farmy fotowoltaicznej oraz pracować nad zapewnieniem jej optymalnego działania. Firma powinna być w stanie przestrzegać procedur kontroli przyjętych wraz z Inwestorem i realizować plany zapewnienia jakości. Powinna zapewniać monitorowanie w czasie rzeczywistym, analizę danych i raportowanie w celu przyspieszonej obsługi błędów i optymalnego wykorzystania zasobów. Powinno to obejmować okresowe i profilaktyczne kontrole konserwacyjne z analizą krzywej IV i obrazowaniem termograficznym.

 • W przypadku wszystkich większych systemów fotowoltaicznych i farm fotowoltaicznych jednym z najważniejszych czynników zapewniających pomyślne działanie systemu fotowoltaicznego w perspektywie długoterminowej jest zdolność do utrzymania niezakłóconej ciągłości pracy.
 • Maksymalny czas pracy farmy fotowoltaicznej pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności finansowej systemu i strumienia przychodów czyli aspektów niezwykle ważnych dla każdego Inwestora. Jednym z problemów są na przykład falowniki, które często są głównym źródłem awarii elektrowni fotowoltaicznych, a ich obsługa i utrzymanie poprawia wydajność i niezawodność w celu zwiększenia uzysków. Szacuje się, że do 2025 r. żywotność falowników łańcuchowych i centralnych wzrośnie ze średnio 15 do 20 lat — można to osiągnąć dzięki regularnej konserwacji zapobiegawczej.

JAKIE USŁUGI OFERUJEMY NASZYM PARTNEROM W RAMACH ”O&M LIGHTHIEF”?

Monitoring + nadzór instalacji na farmach fotowoltaicznych:

 • Monitorowanie wydajności  farmy fotowoltaicznej.
 • Wykrywanie problemów i diagnostyka systemu.
 • Nadzór nad pracami ”on-site”.
 • Monitorowanie bezpieczeństwa.
 • Analiza produkcji i wydajności systemu.

Naprawcza konserwacja farm fotowoltaicznych:

 • Przywracanie produkcji.
 • Naprawa i wymiana sprzętu.
 • Zarządzaj częściami zamiennymi.

Profilaktyczna konserwacja farm fotowoltaicznych:

 • Falownik, Połączenia, filtry, bezpieczniki, aktualizacje oprogramowania układowego, aktualizacje i uaktualnienia sprzętu, odbiór wstępny i odbiór techniczny, wymiany podzespołów.
 • Combiner box. Uszczelki i połączenia.
 • Trackery. Inspekcja, smary.
 • Moduły fotowoltaiczne. Inspekcja, połączenia.
 • Konstrukcje pod panele. Kontrola i konserwacja.
 • Obwody. Testowanie, śledzenie krzywej IV, obrazowanie termiczne.
 • Transformatory i przełączniki. Kontrola.
 • Podstacja SN i WN. Kontrola.
 • Systemy monitoringu i bezpieczeństwa. Aktualizacje oprogramowania układowego.
 • Zarządzanie gwarancjami.

Integracja z siecią + regulacja systemów farm fotowoltaicznych:

 • Moc, napięcie, moc bierna i kontrola częstotliwości.
 • Prognozowanie energii i uzysków.
 • Planowanie przestojów.

Predykcyjna konserwacja układu słonecznego farmy fotowoltaicznej:

 • Trendy systemowe i analityka.
 • Prognozowanie problemów.
 • Działania prewencyjne i planowanie.

Prace na terenie farmy fotowoltaicznej:

 • Czyszczenie i mycie paneli fotowoltaicznych.
 • Kontrola roślinności.
 • Usuwanie śniegu.
 • Bezpieczeństwo całej instalacji fotowoltaicznej.
 • Utrzymanie dróg i ogrodzeń.
 • Usługi inżynieryjne i geodezyjne.

Usługi pomocnicze na terenie farm fotowoltaicznych:

 • Odbiór wstępny instalacji fotowoltaicznej, uruchomienie i ponowne uruchomienie.
 • Audyty i inspekcje jakościowe farm fotowoltaicznych.
 • Aktualizacja systemu i ponowne zasilanie.
 • Monitorowanie instalacji fotowoltaicznej 24/7.
 • Modernizacja systemu.