Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Audyty i diagnostyka za pomocą termowizji

Lighthief-Termowizja-paneli-fotowoltaicznych

Kamery termowizyjne służą przede wszystkim do sprawnego lokalizowania defektów i wad, paneli fotowoltaicznych stanowiących wspólną całość instalacji fotowoltaicznych. Dzięki kamerze termowizyjnej można skutecznie unikać potencjalnych problemów. 

Przykładowe raporty termowizyjne wykonane wraz z Naszym partnerem firma PRAGMASOFT:

Jak to działa i czemu służy termowizja?

Kamery termowizyjne służą przede wszystkim do lokalizowania defektówKlasyfikacja i ocena wykrytych anomalii wymaga dogłębnego zrozumienia technologii fotowoltaicznej, znajomości kontrolowanego systemu fotowoltaicznego/farmy fotowoltaicznej oraz dodatkowych pomiarów elektrycznych. Właściwa dokumentacja jest oczywiście koniecznością i powinna zawierać wszystkie warunki kontroli, dodatkowe pomiary i inne istotne informacje.

Inspekcje kamerą termowizyjną paneli fotowoltaicznych/farm fotowoltaicznych – począwszy od kontroli jakości w fazie instalacji, a następnie regularne przeglądy – pozwalają na pełne i proste monitorowanie stanu instalacji fotowoltaicznych i jej poszczególnych paneli fotowoltaicznych. Pomoże to zachować funkcjonalność wszystkich modułów fotowoltaicznych i wydłużyć ich żywotność. Zastosowanie kamer termowizyjnych do kontroli paneli fotowoltaicznych drastycznie poprawi zatem zwrot z inwestycji w fotowoltaikę dla Inwestora.

W dziedzinie badań i diagnostyki systemów fotowoltaicznych kamery termowizyjne są uznanym narzędziem do oceny ogniw krzemowych i paneli fotowoltaicznych. Jednak wykorzystanie kamer termowizyjnych do oceny paneli fotowoltaicznych ma bardzo szerokie wachlarz innych korzyści i zalet.

Dzięki kamerze termowizyjnej potencjalne problemowe obszary, można wykryć i naprawić, zanim wystąpią rzeczywiste problemy lub awarie związane z użytkowaniem całej instalacji lub farmy fotowoltaicznej.  Nie każda kamera termowizyjna jednak nadaje się do inspekcji ogniw krzemowych i paneli fotowoltaicznych.

Istnieją pewne zasady i wytyczne, których należy przestrzegać, aby przeprowadzać skuteczne inspekcje i mieć pewność, że wyciągamy prawidłowe wnioski. Chcąc uzyskać wystarczający kontrast termiczny podczas kontroli paneli fotowoltaicznych w terenie, potrzebne jest natężenie promieniowania słonecznego o wartości 500 W/m2 lub wyższej. Jeśli jednak celujemy w uzyskanie maksymalnie trafnych wyników pomiarowych, wskazane jest nasłonecznienie 700 W/m2.

Jakie problemy napotykamy podczas badań instalacji farm fotowoltaicznych metodą termograficzną?

Napromieniowanie słoneczne opisuje chwilową moc padającą na powierzchnię w jednostkach kW/m2, którą można zmierzyć za pomocą pirometru(dla globalnego napromieniowania słonecznego) lub pyrheliometru (dla bezpośredniego napromieniowania słonecznego). Silnie zależy od lokalizacji i lokalnej pogody. Niskie temperatury zewnętrzne mogą również zwiększyć kontrast termiczny.

Mimo że emisyjność szkła wynosi 0,85-0,90 w paśmie fal 8-14 μm, pomiary termiczne na powierzchniach szklanych paneli fotowoltaicznych nie są łatwe do wykonania. Odbicia szkła są zwierciadlane, co oznacza, że ​​otaczające obiekty o różnych temperaturach są wyraźnie widoczne na obrazie termicznym. W najgorszym przypadku prowadzi to do błędnych interpretacji (fałszywych „gorących punktów” na panelu fotowoltaicznym) i błędów pomiarowych! Często obraz termiczny pokazuje duże obszary o podwyższonej temperaturze i bez dodatkowych informacji nie jest oczywiste czy są to anomalie termiczne czy cienie/odbicia występujące dość często na instalacjach i farmach fotowoltaicznych.

Aby uniknąć odbicia kamery termowizyjnej i operatora w szybie panelu fotowoltaicznego nie należy jej ustawiać prostopadle do kontrolowanego modułu. Jednak emisyjność jest najwyższa, gdy kamera jest ustawiona prostopadle i maleje wraz ze wzrostem kąta. Dobrym kompromisem jest kąt widzenia 5–60° (gdzie 0° jest prostopadłe).

Co dają obloty z dronów wyposażonych w czułe kamery termowizyjne?

W Lighthief używamy głównie kamer termowizyjnych umieszczonych na dronach, ponieważ w przypadkach inspekcji większych instalacji fotowoltaicznych na dachach lub farmach fotowoltaicznych (czyli dużych obszarach) korzystna będzie większa odległość od paneli fotowoltaicznych. Ważną rolę pełni również czas wykonania usługi diagnostycznej, a w przypadku kamery zamontowanej na zdalnie sterowanym dronie za jednym przejściem/przelotem można szybciej zobaczyć i zbadać większy obszar. Aby zapewnić jakość obrazu termowizyjnego na większe odległości należy stosować kamerę termowizyjną o rozdzielczości obrazu co najmniej 320 × 240 pikseli, najlepiej 640 × 480 pikseli.

Aparat powinien mieć również wymienny obiektyw, aby operator mógł przełączyć się na teleobiektyw do obserwacji na duże odległości. Wskazane jest jednak używanie teleobiektywów tylko z kamerami termowizyjnymi, które mają wysoką rozdzielczość obrazu. Kamery termowizyjne o niskiej rozdzielczości nie będą w stanie wychwycić drobnych szczegółów termicznych, które wskazują na awarie paneli słonecznych podczas pomiarów na duże odległości przy użyciu teleobiektywu.

Jakie są idealne warunki do audytu kamerą termowizyjną z drona?

Podczas wykonywania inspekcji termograficznych na instalacjach i farmach fotowoltaicznych niebo powinno być czyste, ponieważ chmury zmniejszają irradiancję słoneczną, a także powodują zakłócenia poprzez odbicia. Obrazy informacyjne można jednak uzyskać nawet przy zachmurzonym niebie, pod warunkiem, że zastosowana kamera termowizyjna jest wystarczająco czuła. Pożądane są spokojne warunki, ponieważ każdy przepływ powietrza na powierzchni panelu fotowoltaicznego spowoduje chłodzenie konwekcyjne, a tym samym zmniejszy gradient termiczny. Im niższa temperatura powietrza tym wyższy potencjalny kontrast termiczny. Możliwe jest wykonanie badań termograficznych wczesnym rankiem.

Innym sposobem na zwiększenie kontrastu termicznego na badanej instalacji lub farmie fotowoltaicznej ,jest odłączenie ogniw od obciążenia, aby zapobiec przepływowi prądu, co pozwala na nagrzewanie się tylko przez promieniowanie słoneczne. Następnie podłącza się obciążenie, a ogniwa obserwuje się w fazie nagrzewania.

Jak badamy instalacje i farmy fotowoltaiczne kamera termowizyjna? Jkaie problemy widzimy?

W normalnych warunkach instalacja paneli fotowoltaicznych powinien być sprawdzany w standardowych warunkach pracy, a mianowicie pod obciążeniem. W zależności od typu ogniwa i rodzaju uszkodzenia lub awarii, pomiary w warunkach bez obciążenia lub w warunkach zwarcia mogą dostarczyć dodatkowych informacji.

Jeśli części panelu fotowoltaicznego są gorętsze niż inne, ciepłe obszary będą wyraźnie widoczne na obrazie termicznym. W zależności od kształtu i lokalizacji te gorące punkty i obszary mogą wskazywać na kilka różnych usterek. Jeśli cały moduł fotowoltaiczny jest cieplejszy niż zwykle, może to wskazywać na problemy z połączeniami.

Cienie i pęknięcia w komórkach są widoczne na obrazie termicznym jako gorące punkty lub wielokątne łaty. Wzrost temperatury ogniwa lub części ogniwa wskazuje na wadliwe ogniwo lub zacienienie.

W razie wątpliwości należy porównać obrazy termiczne uzyskane w warunkach obciążenia, bez obciążenia i zwarcia. Porównanie obrazów termicznych przedniej i tylnej powierzchni modułu może również dostarczyć cennych informacji.

Inspekcja termowizyjna systemów fotowoltaicznych pozwala na szybką lokalizację potencjalnych defektów na poziomie ogniwa i modułu oraz wykrycie ewentualnych problemów z połączeniami elektrycznymi. Przeglądy przeprowadzane są w normalnych warunkach pracy i nie wymagają wyłączenia systemu.

Sprawdź także:
Pozostałe usługi
Autoryzowany przedstawiciel dla sprzedających panele fotowoltaiczne
Inspekcje farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych z drona
Audyt inwestorski badania due dilligence- farmy fotowoltaiczne
Projekty badawcze
Raportowanie do BDO
Serwis instalacji fotowoltaicznych

+48 797 897 895