Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Farmy fotowoltaiczne – budowa, projekty, wykonawca, montaż

Budujemy farmy fotowoltaiczneto opłacalne ale i kosztowne inwestycje!

Inwestorzy współpracują z Nami nad rozwojem swoich projektów elektrowni fotowoltaicznych na różnych ich etapach zaawansowania. Jako wykonawcy farm fotowoltaicznych zajmujemy się ich dewelopmentem i budową. Odpowiadamy za projektowanie farm fotowoltaicznych. Twoim planem jest dochodowa farma fotowoltaiczna? Koszty, biznes plan, ustalenie sposobu inwestowania to również nasza specjalność.

DEWELOPMENT PROJEKTÓW ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH

Lighthief to profesjonalny wykonawca farm fotowoltaicznych. Często współpracujemy z Inwestorami OZE nad rozwojem projektów od podstaw czyli wykonujemy tzw. development projektów elektrowni fotowoltaicznych. Współpraca polega zarówno na przygotowaniu dokumentacji dla poszczególnych etapów oraz w przypadku gotowych projektów, prowadzimy zaawansowane ”Due Diligence” aby ocenić jakość danego projektu farmy fotowoltaicznej.

Główne problemy Naszych Inwestorów na tym etapie:

 •  Czy dana lokalizacja nadaje się do wybudowania tam farmy fotowoltaicznej?
 • Jakiej mocy może być taka farma fotowoltaiczna? Czy w danej lokalizacji możliwe jest uzyskanie wnioskowanej mocy przyłączeniowej?
 • Ile będzie trwał proces projektowania oraz uzyskiwania wszystkich potrzebnych pozwoleń?
 • Jakie są zagrożenia i ”wąskie gardła” dla takiego projektu i kiedy jest ryzyko, że nie będzie mógł on powstać?  Jak obliczyć i ocenić ryzyka dla danego projektu: rentowność, możliwości realizacji, ROI.?
 • Farma fotowoltaiczna a koszty -jakie są koszty prac projektowych oraz samej budowy elektrowni fotowoltaicznej

Możliwe rozwiązania i odpowiedzi:

Żeby odpowiedzieć na wątpliwości i pytania Naszych klientów wykonujemy szereg czynności od analizy planistycznej i środowiskowej, po przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KiP) aż do uzyskania prawomocnej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla Inwestycji,  przyglądamy się warunkom zabudowy (KIP jest załącznikiem do DŚ, wniosek o WZ składamy gdy mamy decyzję środowiskową), składamy wniosek o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, uzyskujemy pozwolenie na budowę, pomagamy w kwalifikacji do aukcji OZE, kontraktów PPA oraz koncesji na wytwarzanie energii i jej sprzedaż do odbiorcy do OSD ( Operatora Sieci Dystrybucyjnej) . Oczywiście wyceniamy również koszt prac po Naszej stronie oraz sam koszt budowy farmy fotowoltaicznej!

Jeśli zainteresował Cię ten etap zadzwoń! +48 797 897 895 lub napisz biuro@lighthief.com

ZAKUP I SPRZEDAŻ PROJEKTÓW FARM FOTOWOLTAICZNYCH

Płaszczyzną wspólnego działania z Inwestorem OZE może być również zakup lub sprzedaż pełnego projektu farmy fotowoltaicznej, który już uzyskał wszystkie potrzebne zgody środowiskowe, pozwolenia budowlane oraz warunki przyłącza.

Główne problemy Naszych Inwestorów na tym etapie:

 • Czy dany projekt ma jakieś wady prawne?
 • Czy Umowa na warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej jest ważna i jaki jest termin jest wykonania?
 • Czy grunt na którym stanąć ma farma fotowoltaiczna będzie kupowany czy dzierżawiony i czy ma jakieś wady prawne (na przykład obciążające wpisy do hipoteki)?
 • Jaka jest cena za taki projekt (najczęściej projekty sprzedawane są w przeliczeniu na Euro)?
 • Jak wygląda sam proces zakupu lub sprzedaży takiego projektu i jaka jest gwarancja, że po wpłaceniu środków Inwestor będzie jego właścicielem?
 • Jeśli projekt posiada jakieś wady prawne lub projektowe albo jeśli należy wymienić jakieś jego elementy składowe, to czy jest to możliwe?, ile to będzie trwało? i jakie będą tego koszty i konsekwencje?
 • Jaki będzie koszt budowy farmy fotowoltaicznej na podstawie kupowanego projektu oraz koszt prac, które należy wykonać po stronie LIGHTHIEF?

Możliwe rozwiązania i odpowiedzi:

Wtedy na zlecenie Inwestora przeprowadzamy pełny proces sprawdzenia takiego projektu farmy fotowoltaicznej (tzw. ”due diligence”). Nasz zespół sprawdza na tym etapie wiele zagadnień związanych z samym projektem. Od projektu budowlanego, poprzez dokumentację środowiskową oraz Umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Księgi wieczyste działki/gruntu na którym znajdować się ma elektrownia fotowoltaiczna. Bardzo dokładnie przyglądamy się również projektowi budowlanemu oraz wszystkim jego składowym (często należy na przykład wymienić model paneli fotowoltaicznych oraz wykonać projekt zamienny).

Jeśli projekt farmy fotowoltaicznej posiada jakieś błędy i wady należy ustalić czy można je usunąć i jakie będą tego koszty finansowe i techniczne. Wyceniamy też zakres Naszych prac oraz koszty budowy takiej farmy fotowoltaicznej. Finalnie negocjujemy cenę zakupu lub sprzedaży projektu dla Naszego Inwestora i czuwamy nad całym procesem jego zakupu/sprzedaży i przekazania pełnych praw autorskich.

Jeśli zainteresował Cię ten etap zadzwoń! +48 797 897 895 lub napisz biuro@lighthief.com

BUDOWA FARM FOTOWOLTAICZNYCH DLA NASZYCH INWESTORÓW

Z naszymi Inwestorami spotykamy się również na etapie BUDOWY FARMY FOTOWOLTAICZNEJ. Kiedy Inwestor zdecyduje, że chce zbudować elektrownię fotowoltaiczną potrzebuje ”twardych” danych. Zazwyczaj ma już wtedy projekt, który zakupił z Naszym udziałem lub samemu i musi zdecydować czy i w jaki sposób stworzyć swoją farmę fotowoltaiczną!

Główne problemy Naszych Inwestorów na tym etapie:

 • Jaki będzie koszt budowy farmy fotowoltaicznej oraz koszty poszczególnych etapów?
 • Jaki jest czas budowy farmy fotowoltaicznej?
 • Co może opóźnić czas realizacji inwestycji?
 • Jakie są ”wąskie gardła” całego procesu budowlanego?
 • Czy od razu należy zaangażować wszystkie środki finansowe na budowę czy płatności odbywają się w transzach?
 • Czy są możliwości finansowania budowy farmy fotowoltaicznej oraz gdzie ich szukać?
 • Jak szybko elektrownia fotowoltaiczna zacznie zarabiać i na czym polega różnica między aukcjami OZE a kontraktami PPA?
 • Ile czasu będzie zwracać się taka inwestycja w farmę fotowoltaiczną?
 • Jakie są koszty obsługi farmy fotowoltaicznej już po jej wybudowaniu i czym jest usługa O&M?
 • W jaki sposób można właściwie wybrać Generalnego Wykonawcę farmy fotowoltaicznej i dlaczego samo kryterium ceny nie jest dobrym wyjściem?

Możliwe rozwiązania i odpowiedzi:

Razem z Inwestorem określamy ramy czasowe realizacji całej inwestycji. Zadbamy o finansowanie farm fotowoltaicznych. Precyzujemy zagadnienia techniczne oraz dokonujemy zmian w projekcie, jeśli są potrzebne i wymagane. Wyceniamy całą budowę farmy fotowoltaicznej oraz jej poszczególne etapy. Ustalamy sposób finansowania inwestycji (ze środków własnych Inwestora lub z kredytu). Jeśli jest to finansowanie bankowe często pomagamy przy biznes planie oraz gromadzeniu potrzebnych dokumentów. Inwestor na każdym etapie jest informowany o kosztach wykonania elektrowni fotowoltaicznej oraz o możliwych wahaniach cen komponentów składowych (zwłaszcza paneli fotowoltaicznych, stacji transformatorowej – trafostacji czy przewodów solarnych). Proces musi być przejrzysty i transparenty dla Inwestora – wtedy jest w stanie świadomie podejmować wszystkie strategiczne decyzje.

Jeśli zainteresował Cię ten etap zadzwoń! +48 797 897 895 lub napisz biuro@lighthief.com

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ JAKO WSPÓLNA INWESTYCJA JOINT VENTURE!

Podczas gdy nasze poszukiwanie czystego i zielonego źródła energii nabiera pozytywnych wibracji, branża energii odnawialnej jest również otwarta na inwestycje. Jak każda inwestycja, sektor energii odnawialnej (słonecznej, wiatrowej, geotermalnej) wymaga rozważenia horyzontu inwestycyjnego i tolerancji ryzyka. Powinniśmy zacząć od najmniej ryzykownych inwestycji, które oferują maksymalny horyzont czasowy. Obszar naszych działań to: projektowanie farm fotowoltaicznych, finansowanie farm fotowoltaicznych i wiele więcej. Lighthief to wykonawcy farm fotowoltaicznych, zajmujący się ich kompleksową realizację. Budujemy zatem farmy fotowoltaiczne z naszymi inwestorami!

Główne wątpliwości Naszych inwestorów na etapie wyboru inwestycji w farmę fotowoltaiczną:

 • Jak jest zabezpieczona moja inwestycja?
 • Czy farmę budować będą ludzie którzy mają w tym doświadczenie?
 • Jak będzie finansowana budowa farmy fotowoltaicznej?
 • Jakie są główne ryzyka takiej inwestycji?
 • Kiedy zacznę zarabiać i kiedy zwróci się mój wkład finansowy?
 • Czy będę udziałowcem spółki celowej, która będzie właścicielem farmy fotowoltaicznej?
 • Czy będę mógł sprzedać swoje udziały lub swoją część tego biznesu w każdej chwili czy muszę odczekać jakiś czas?
 • Ile minimalnie mogę zainwestować w farmę fotowoltaiczną?

Kiedy projektant farm fotowoltaicznych musi uzyskać pozwolenie na budowę?

Według prawa budowlanego nie każda instalacja paneli fotowoltaicznych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli  budową farmy zarządza deweloper farm fotowoltaicznych, musi zgłosić fakt rozpoczęcia robót budowlanych dopiero w momencie , gdy zainstalowana moc elektryczna przekroczy 50 kW.

Wykonawca farm fotowoltaicznych składa wniosek w starostwie powiatowym, który zawiera: projekt farmy fotowoltaicznej, decyzję środowiskową (w przypadku obszar farmy przekracza 1 ha) oraz warunki przyłączenia do sieci elektrycznej.

Montaż farm fotowoltaicznych nie może rozpocząć się bez przyznanej koncesji. Jak deweloper farm fotowoltaicznych może ją uzyskać? Po uzyskaniu pozwolenia na budowę należy zwrócić się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie koncesji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

Na jakim terenie można wykonać montaż farm fotowoltaicznych?

Efektywnie pozyskaj energię od Słońca przy użyciu paneli fotowoltaicznych. Aby inwestycja przyniosła zyski, należy wybrać odpowiedni teren, na którym przeprowadzona zostanie kompleksowa budowa farm fotowoltaicznych. Gdzie wybudować farmę fotowoltaiczną?

Projekty farm fotowoltaicznych powinny uwzględniać działki, na których panele będą ustawione w kierunku światła, bez najmniejszych zacienień. Najlepszym wyborem jest ekspozycja południowa.

Wykonawca farm fotowoltaicznych musi zadbać, aby do działki prowadziła publiczna droga dojazdowa oraz dostępna była sieć elektryczna średniego napięcia.

Tworząc projekty farm fotowoltaicznych, wykonawca ustala teren na budowę w obrębie działki na gruncie klasy IV.

Specjalizacja Lighthief to kompleksowa budowa farm fotowoltaicznych – skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej informacji o zrealizowaniu swojej inwestycji.

Jeśli zainteresował Cię ten etap zadzwoń! +48 797 897 895 lub napisz biuro@lighthief.com Możesz też wejść na Naszą stronę poświęconą inwestycją w farmy: www.inwestycjeoze.pl

Sprawdź również:

Mycie paneli fotowoltaicznych
Recykling i utylizacja paneli fotowoltaicznych
Pozostałe usługi

+48 797 897 895