Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Usługi O&M dla instalacji i farm fotowoltaicznych

Usługi O&M
Abonament Lighthief
Na co zwracamy uwagę?

Usługi O&M to strategiczny serwis farm fotowoltaicznych. Niezbędny do ich właściwego funkcjonowania oraz do utrzymania uzysków i zysków Naszych inwestorów na ciągle wysokim poziomie. Obejrzyjcie film żeby dowiedzieć się więcej na ten temat!

Rynek farm fotowoltaicznych w Polsce rośnie niezwykle szybko! Obsługa i konserwacja popularnie zwana usługami „O&M” (z angielskiego Operations and Maintenance ) urosła z prostej usługi oferowanej przez firmy zajmujące się inżynierią, zaopatrzeniem i budową farm fotowoltaicznych dla zbudowanych przez siebie systemów, do dedykowanego segmentu rynku. Składającego się głównie z niezależnych dostawców usług zajmujących się kontraktami fotowoltaicznymi.

Udługi O&M, dwóch specjalistów przy farmie fotowoltaicznej

Obsługa farm fotowoltaicznych

Abonament O&M Lighthief

 • Nasze usługi abonamentowe stosujemy w rozwiązaniach dla instalacji fotowoltaicznych już od 50KW. Pozwalają one odpowiedzieć na zapotrzebowanie Naszych kontrahentów, związane z profesjonalną i aktywną obsługą ich inwestycji w instalacje i farmy fotowoltaiczne. W koszt usługi wliczone są zarówno monitorowanie instalacji fotowoltaicznych Naszych klientów ale również ich mycie, obloty i inspekcje z drona, forecasty uzysków oraz audyty termowizyjne. Wierzymy, że tylko tak ”uszyta” kompleksowa usługa da Naszym partnerów wymierne korzyści i prawdziwy obraz zysków z inwestycji w OZE.
 • Usługi abonamentowej opieki O&M dotyczą całego systemu fotowoltaicznego, w tym paneli fotowoltaicznych, falowników, wsporników, skrzynek połączeniowych, liczników, transformatorów, rozdzielnic, kabin, okablowania, ogrodzeń zabezpieczających, nadzoru, prac ziemnych (w tym koszenia i zarządzania trawą i roślinnością), mycia paneli fotowoltaicznych, monitorowania stacji pogodowej , ogólnych systemów monitoringu i komunikacji aż do punktu połączenia pomiędzy systemem fotowoltaicznym a DNO.
 • Usługi obejmują, ale nie ograniczają się do podejmowania odpowiednich środków w celu osiągnięcia wyższych uzysków i doradzania Inwestorowi w kwestiach technicznych podczas działania instalacji fotowoltaicznych.
 • Abonament O&M Lighthief zapewni w miarę możliwości nieprzerwane działanie instalacji i farm fotowoltaicznych oraz, biorąc pod uwagę pogodę, optymalne wykorzystanie możliwości paneli fotowoltaicznych. Tam, gdzie to możliwe, prace konserwacyjne będą wykonywane w taki sposób, aby miały jak najmniejszy wpływ na wydajność systemu fotowoltaicznego.

Abonament O&M i Nasze usługi serwisowe obejmują również:

 • Zarządzanie ubezpieczeniami i gwarancjami
 • Monitorowanie 24h, analiza danych i wyłączanie
 • Konserwacja zapobiegawcza
 • Remonty i naprawy
 • Usługa na telefon lub wizyta inspektora mobilnego w 12h na terenie całej Polski
 • Obsługa reklamacji
 • Raport z wyników operacyjnych
 • Raportowanie i forecasty uzysków
 • Raporty o znaczących zakłóceniach
 • Aktualizacje systemu
 • Usługi konserwacji reaktywnej, mycie paneli fotowoltaicznych oraz zarządzanie zielenią

Inwestujemy i wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt do czyszczenia i mycia paneli fotowoltaicznych, zapewniając zintegrowany system czyszczenia projektów fotowoltaicznych nowoczesnymi metodami. Lighthief i Nasi serwisanci korzystamy z profesjonalnych, najnowocześniejszych maszyn, które są specjalnie zaprojektowane do czyszczenia i mycia powierzchni paneli fotowoltaicznych i mają w pełni zautomatyzowane systemy czyszczenia do instalacji na gruncie, na dachach magazynów lub na wodzie.W celu zapewnienia wysokiej jakości usług i maksymalnego zadowolenia klientów, do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, zgodnie z cechami i wymaganiami klienta.

Jak budujemy usługi O&M dla naszych partnerów w Lighthief i na co zwracamy uwagę?

Istnieje kilka różnych aspektów związanych z O&M w zakresie energii słonecznej i farm fotowoltaicznych:

 • Konserwacja zapobiegawcza: Rutynowa kontrola i serwisowanie sprzętu w celu uniknięcia awarii i niepotrzebnych strat produkcyjnych. Między innymi poprzez inspekcję z dronów i specjalistyczne zdjęcia i audyty termowizyjne (zgodnie z zasadą termowizja prawdę Ci powie).
 • Konserwacja naprawcza: Naprawy po wystąpieniu awarii w celu zminimalizowania nieplanowanych przestojów.
 • Konserwacja oparta na stanie: wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym do przewidywania awarii i ustalania priorytetów działań i zasobów.
 • Każde z tych podejść obejmuje część lub całość szeregu usług, w tym: monitorowanie wydajności 24/7 i diagnostykę, prognozowanie zużycia energii oraz prognozy uzysku, administrowanie gwarancjami i konserwację zapobiegawczą, w tym mycie paneli fotowoltaicznych i kontrolę roślinności, koszenie trawy.
 • Może to również obejmować integrację z firmą zewnętrzną w celu uruchomienia systemu, aktualizacji systemu nadzoru i pozyskiwania danych (SCADA), wymiany zepsutych części i wsparcia w zakresie na przykład wymiany konstrukcji pod panele fotowoltaiczne.

Lighthief to również zarządzanie ryzykiem dla farm fotowoltaicznych. Jak to działa?

Zarządzanie ryzykiem to zdolność do identyfikowaniaco może się nie udać na farmie fotowoltaicznej oraz przewidywania prawdopodobieństwa i konsekwencji.

Umożliwia to właścicielom farm fotowoltaicznych lub zarządzającym aktywami swoich inwestorów, efektywne planowanie nieplanowanej konserwacji i łagodzenie problemów. Zarządzanie ryzykiem staje się odrębną dziedziną, w której wiele firm oferuje oprogramowanie i usługi „ubezpieczające” produkcję energii słonecznej.

Jak dobrać partnera do usług O&M dla waszej farmy fotowoltaicznej?

Jeśli rozważacie nawiązanie relacji z partnerem O&M istnieje wiele czynników, które należy ocenić u potencjalnych partnerów. Solar Power World pisze: „Outsourcing O&M w zakresie energii słonecznej to nie tylko technologia i techniki, ale także współpraca z kimś, kto ma perspektywę najlepszych praktyk w zakresie procedur kontroli instalacji fotowoltaicznych, planów oceny jakości i list kontrolnych dotyczących konserwacji farm fotowoltaicznych”.

Skuteczna firma O&M to nie tylko usługi konserwacji prewencyjnej. Wybrany przez Was wykonawca musi być w stanie w pełni monitorować i analizować wydajność farmy fotowoltaicznej oraz pracować nad zapewnieniem jej optymalnego działania.

Firma powinna być w stanie przestrzegać procedur kontroli przyjętych wraz z Inwestorem i realizować plany zapewnienia jakości. Powinna zapewniać monitorowanie w czasie rzeczywistym, analizę danych i raportowanie w celu przyspieszonej obsługi błędów i optymalnego wykorzystania zasobów. Powinno to obejmować okresowe i profilaktyczne kontrole konserwacyjne z analizą krzywej IV i obrazowaniem termograficznym.

W przypadku wszystkich większych systemów fotowoltaicznych i farm fotowoltaicznych jednym z najważniejszych czynników zapewniających pomyślne działanie systemu fotowoltaicznego w perspektywie długoterminowej jest zdolność do utrzymania niezakłóconej ciągłości pracy. Maksymalny czas pracy farmy fotowoltaicznej pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności finansowej systemu i strumienia przychodów czyli aspektów niezwykle ważnych dla każdego Inwestora. Jednym z problemów są na przykład falowniki, które często są głównym źródłem awarii elektrowni fotowoltaicznych, a ich obsługa i utrzymanie poprawia wydajność i niezawodność w celu zwiększenia uzysków. Szacuje się, że do 2025 r. żywotność falowników łańcuchowych i centralnych wzrośnie ze średnio 15 do 20 lat — można to osiągnąć dzięki regularnej konserwacji zapobiegawczej.

Sprawdź również nasze pozostałe usługi

Jakie usługi oferujemy naszym partnerom w ramach
O&M Lighthief„?

Profilaktyczna konserwacja farm fotowoltaicznych

 • Falownik, Połączenia, filtry, bezpieczniki, aktualizacje oprogramowania układowego, aktualizacje i uaktualnienia sprzętu, odbiór wstępny i odbiór techniczny, wymiany podzespołów.
 • Combiner box. Uszczelki i połączenia.
 • Trackery. Inspekcja, smary.
 • Moduły fotowoltaiczne. Inspekcja, połączenia.
 • Konstrukcje pod panele. Kontrola i konserwacja.
 • Obwody. Testowanie, śledzenie krzywej IV, obrazowanie termiczne.
 • Transformatory i przełączniki. Kontrola.
 • Podstacja SN i WN. Kontrola.
 • Systemy monitoringu i bezpieczeństwa. Aktualizacje oprogramowania układowego.

Monitoring + nadzór instalacji na farmach fotowoltaicznych

 • Monitorowanie wydajności farmy fotowoltaicznej.
 • Wykrywanie problemów i diagnostyka systemu.
 • Nadzór nad pracami ”on-site”.
 • Monitorowanie bezpieczeństwa.
 • Analiza produkcji i wydajności systemu.

Prace na terenie farmy fotowoltaicznej

 • Czyszczenie i mycie paneli fotowoltaicznych.
 • Kontrola roślinności.
 • Usuwanie śniegu.
 • Bezpieczeństwo całej instalacji fotowoltaicznej.
 • Utrzymanie dróg i ogrodzeń.
 • Usługi inżynieryjne i geodezyjne.

Naprawcza konserwacja farm fotowoltaicznych

 • Przywracanie produkcji.
 • Naprawa i wymiana sprzętu.
 • Zarządzaj częściami zamiennymi.

Integracja z siecią + regulacja systemów farm wiatrowych

 • Moc, napięcie, moc bierna i kontrola częstotliwości.
 • Prognozowanie energii i uzysków.
 • Planowanie przestojów.

Predykcyjna konserwacja układu słonecznego farmy fotowoltaicznej

 • Trendy systemowe i analityka.
 • Prognozowanie problemów.
 • Działania prewencyjne i planowanie.

Usługi pomocnicze na terenie farm fotowoltaicznych

 • Odbiór wstępny instalacji fotowoltaicznej, uruchomienie i ponowne uruchomienie.
 • Audyty i inspekcje jakościowe farm fotowoltaicznych.
 • Aktualizacja systemu i ponowne zasilanie.
 • Monitorowanie instalacji fotowoltaicznej 24/7.
 • Modernizacja systemu.

+48 797 897 895