Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Mycie farm fotowoltaicznych

Ilość paneli fotowoltaicznych użytych do budowy farm fotowoltaicznych, a co za tym idzie duża powierzchnia wymagająca uwagi powodują, że właściciele farm fotowoltaicznych w 99% korzystają z usług specjalistycznych firm myjących panele fotowoltaiczne!

Gromadzenie się kurzu i zabrudzeń na powierzchni fotowoltaicznej zmniejsza przenikanie promieniowania słonecznego do ogniw fotowoltaicznych i ostatecznie do spadków produkcji energii z systemu fotowoltaicznego. Zapobiegając stratom wynikającym z brudzenia się paneli fotowoltaicznych, farmy fotowoltaiczne i instalacje fotowoltaiczne wymagają częstego czyszczenia i mycia. Jego częstotliwość zależy od warunków geograficznych i lokalizacji.

Lighthief-Mycie-farm-fotowoltaicznych

Dość ciekawie wyglądają badania dotyczące strat w uzysku na większych farmach fotowoltaicznych. Zagłębiając się na przykład w pracę ”The Influence of Cleaning Frequency of Photovoltaic Modules on Power Losses in the Desert Climate” widzimy, że straty mocy wywołane pyleniem zostały zmierzone dla czterech wybranych częstotliwości czyszczenia instalacji fotowoltaicznych (10 dni, 20 dni, 1 miesiąc i 3 miesiące). Badanie wykazało, że do 13% strat mocy wystąpiło w panelach fotowoltaicznych, które pozostawały zakurzone przez 3 miesiące, w porównaniu z panelami, które były czyszczone codziennie. Czyszczenie PV po 15 dniach sprowadziło straty do 4%, co uznano za najbardziej opłacalny czas Czyszczenie fotowoltaiczne w tym badaniu, biorąc pod uwagę rozsądną równowagę między kosztami czyszczenia a energią zmarnowany z powodu zabrudzenia. Ktoś jednak może powiedzieć, że badania dotyczyły terenów pustynnych.

Badania innych naukowców i ośrodków naukowych (od badań Wydziału Materiałoznawstwa Politechniki Gdańskiej, po instytuty w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech czy Egipcie) pokazują straty związane z brakiem mycia paneli i farm fotowoltaicznych między 5 a aż 25%. Warto zatem edukować inwestorów, że mycie nie jest wymysłem i bardzo widocznie przekłada się na ich zyski!

Na dużych farmach fotowoltaicznych Nasi serwisanci Lighthief używają trzech rodzajów urządzeń do mycia powierzchni paneli fotowoltaicznych:

  • są to ramiona myjące panele fotowoltaiczne (zazwyczaj z szeregiem różnych czujników i kamerami) doczepiane do różnego typu pojazdów
  • samobieżne roboty myjące panele fotowoltaiczne nakładane na rzędy paneli fotowoltaicznych
  • zestawy do ręcznego mycia paneli fotowoltaicznych działające z filtrami odwróconej osmozy lub innymi urządzeniami produkującymi wodę demineralizowaną konieczną do właściwego wykonania usługi

Wszystko zależy od budowy farmy fotowoltaicznej, jej stopnia zabrudzenia, położenia, wielkości (inaczej logistycznie myje się farmę fotowoltaiczną o mocy 1MW a inaczej taką o mocy 10MW) Farmy rożnej wielkości posiadają różne potrzeby i poddawane są różnym procesom mycia.

Farmy i większe instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane w następujących obszarach mogą wymagać częstszego czyszczenia:

  • farmy fotowoltaiczne w pobliżu obszarów przemysłowych
  • systemy fotowoltaiczne w pobliżu obszarów rolniczych lub mocno pylistych
  • instalacje fotowoltaiczne w pobliżu portów morskich
  • farmy fotowoltaiczne w pobliżu lasów, kopalń, elektrowni węglowych,żwirowni

W tych lokalizacjach systemy fotowoltaiczne są narażone na zwiększone obciążenie sadzą, kurzem, piaskiem, mgiełką rolniczą i pyłkami. W zależności od poziomu zanieczyszczenia będzie to wymagało kilku czyszczenia systemu rocznie.

Często też na farmach fotowoltaicznych wykonuje się szereg innych usług dla ich właścicieli od koszenia trawy aż po inspekcję z drona lub audyty ze zdjęć termowizyjnych

Na farmę fotowoltaiczną należy też dostarczyć duże ilości wody demineralizowanej a są one często położone w miejscach trudno dostępnych lub bez utwardzonego dojazdu!

Wykonywane przez Lighthief usługi mycia farm fotowoltaicznych zabezpieczone są właściwymi umowami OC z ubezpieczycielami. Ubezpieczenie pokrywa nie tylko przypadkowe zniszczenia paneli fotowoltaicznych ale również wygenerowane z tego powodu straty w uzysku.

Mycie farm fotowoltaiczna to zawsze usługa, która wynika z jasno stawianego przez inwestora wyzwania! Farma fotowoltaiczna to inwestycja finansowa, która ma przynosić wymierne i mierzalne efekty w postaci zysku ze sprzedaży prądu do finalnego odbiorcy. Mycie farm fotowoltaicznych zasadniczo poprawia ich uzysk oraz żywotność pojedynczych modułów fotowoltaicznych.

Uzyskany rezultat, wynikający z mycia farmy fotowoltaicznej, to ostatecznie wartość procentowa, która wskazuje, że w ciągu roku wzrasta wydajność systemu fotowoltaicznego, dzięki czyszczeniu i myciu paneli fotowoltaicznych wchodzących w jego skład. Owa wartość, nie tylko amortyzuje koszty mycia paneli fotowoltaicznych ale zwiększa zysk z inwestycji w moduły i farmy fotowoltaiczne!

Sprawdź również:

Mycie małych instalacji fotowoltaicznych

Usługi O&M

+48 797 897 895