Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Projekty badawcze

Lighthief-Projekty-badawcze

Cała branża OZE rozwija się bardzo szybko. Nie tylko recykling paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych ale również usługi dodatkowe jak mycie paneli fotowoltaicznych, inspekcje z dronów, zdjęcia termowizyjne instalacji fotowoltaicznych czy luminescencja. Nasze projekty badawcze pozwalają lepiej zrozumieć działanie i wpływ odzyskiwalnych źródeł energi na przyrodę.

Mamy do dyspozycji algorytmy doskonale radzące sobie z przewidywaniem uzysków, chmury obliczeniowe zdolne bilansować dane biometeo i tworzyć bardzo zaawansowane projekty i modele energetyczne. Żeby pozostać na bieżąco z tymi zmianami oraz je wyprzedzać Lighthief prowadzi szereg wdrożeń i projektów badawczych.

System odzysku czystego krzemu z paneli fotowoltaicznych w toku recyklingu paneli fotowoltaicznych.

Wraz ze wzrastającymi cenami krzemu, jego odzysk staje się coraz bardziej opłacalny finansowo. Już teraz koszt uzyskania czystego krzemu z paneli fotowoltaicznych staje się powoli niższy niż koszt jego wydobycia a biorąc pod uwagę tonaż produkowanych i instalowanych paneli fotowoltaicznych biznes ten ma silne tendencje wzrostowe. Firma Lighthief udoskonala metodę separacji krzemu od foli EVA oraz dąży do otrzymania nienaruszonych tabliczek krzemowych, które po wytrawieniu, można ponownie używać do produkcji paneli fotowoltaicznych bez konieczności wracania do początku produkcji czyli metody.

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej szacuje, że do 2050 r. na rynek światowy może wrócić nawet 78 mln ton surowców odzyskanych z paneli fotowoltaicznych.

Badania nad wpływem zanieczyszczeń osadzających się na powierzchni paneli fotowoltaicznych w trudnych warunkach środowiskowych

W konsorcjum z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej spółka Lighthief prowadzi projekty badawcze. Wspólnie zajmujemy się badaniem wpływu zanieczyszczeń na funkcjonowanie farm fotowoltaicznych na terenach trudnych środowiskowo (tereny rolnicze, kopalnie, tereny o dużych zanieczyszczeniach powietrza, tereny farm drobiu). Badań tego typu jest w Europie bardzo mało a wstępne wnioski potwierdzają konieczność zmiany myślenia w tym temacie – panele fotowoltaiczne należy regularnie myć tak, aby ich skuteczność nie spadała.

Badania nad wykorzystaniem i recyklingiem wiatraków i turbin wiatrowych

Demontaż wiatraków jest bardzo kosztowny, a metod ich recyklingu niewiele, stąd głęboka rynkowa potrzeba innowacji. Pracujemy nad systemem ich demontażu i cięcia na miejscu bez potrzeby specjalistycznego transportu. Następnie tak uzyskany materiał przetwarzany jest na granulat, transportowany do stacji recyklingowej i przetwarzany, uzyskując drugie życie – proces jest w pełni ekologiczny. Do tej pory główną metodą recyklingu łopat wiatraków jest niestety ich zakopywanie w gruncie.

Badania nad zamkniętym obiegiem wody w procesie mycia paneli fotowoltaicznych woda demineralizowaną.

W trakcie mycia i czyszczenia paneli fotowoltaicznych zużywamy duże ilości wody demineralizowanej . Co gdyby jednak zamknąć jej cykl i wodę spływającą z umytych paneli skutecznie oczyścić i następnie ponownie przepuścić przez procesy osmotyczne? Następnie używać jej do mycia kolejnych instalacji fotowoltaicznych? Wtedy procesy mycia paneli fotowoltaicznych zyskałby zupełnie nowy ”zielony” wymiar.

Badania nad obniżeniem temperatury wokół instalacji fotowoltaicznych poprzez planowane obsadzenia roślinne.

Nasadzenia roślinne obniżające temperaturę na całej instalacji i poprawiające sprawność instalacji fotowoltaicznej w niektórych częściach świata są praktyką dość popularną. Na terenie Europy jednak mało jest badań na ten temat. Przy niskim nakładzie kosztów można obniżać warunki temperaturowe na farmach fotowoltaicznych obsadzając teren wokół instalacji specjalną do tego wybraną roślinnością. Rośliny nie powodując żadnych zacienień instalacji fotowoltaicznej tworzą mikroklimat zwiększają uzysk farmy fotowoltaicznej poprzez obniżenie temperatury, w której pracuje!

Sprawdź także:
Pozostałe usługi
Autoryzowany przedstawiciel dla sprzedających panele fotowoltaiczne
Inspekcje farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych z drona
Audyt inwestorski badania due dilligence- farmy fotowoltaiczne
Audyty i diagnostyka poprzez termowizję
Raportowanie do BDO
Serwis instalacji fotowoltaicznych

+48 797 897 895