Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Inspekcje farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych z drona

Lighthief-Inspekcje-farm-fotowoltaicznych-i-wiatrowych

Możliwość użycia małych pojazdów latających czyli dronów do inspekcji odnawialnych źródeł energii (głównie instalacji fotowoltaicznych i farm wiatrowych) otwiera szerego nowych możliwości dla właścicieli i inwestorów OZE

Inspekcje farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych z użyciem drona.

Procesy kontroli instalacji fotowoltaicznych, farm fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych znacznie się zmieniły w ciągu ostatnich kilku lat.

Ostatnio szeroko rozpowszechniło się stosowanie drona (UAV) lub załogowego statku powietrznego (samolotu) wyposażonego w radiometryczną kamerę termowizyjną i kamerę wizyjną. Jest to kamera o wysokiej rozdzielczości do wykonywania powietrznych inspekcji termograficznych nad systemem fotowoltaicznym oraz inspekcji technicznych nad wiatrakami wchodzącymi w skład farm wiatrowych.

Ta praktyka okazała się szybka, bezpieczna, opłacalna i bardzo dokładna. Zapewnienie 95-99% dokładności w wykrywaniu anomalii i defektów systemu fotowoltaicznego oraz wszelkich wad technicznych i uszkodzeń łopat turbin, gondoli lub innych elementów mechanicznych na farmach wiatrowych, zasadniczo wpływających na wydajność OZE a co za tym idzie na zyski inwestorów!

Co zatem daje Naszym kontrahentom, przeprowadzana przez Lighthief inspekcja ich farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych z drona?

  • Umożliwia ochronę zasobów na miejscu dzięki monitoringowi wizualnemu instalacji fotowoltaicznych i farm wiatrowych.
  • Dostarcza obraz termiczny do identyfikacji usterek w module fotowoltaicznym lub całej instalacji fotowoltaicznej.
  • Informacje o gromadzeniu się kurzu i zabrudzeniach mających wpływ na funkcjonowanie paneli fotowoltaicznych lub konieczności ich umycia.
  • Monitorowanie ewentualnych cieni na matrycy fotowoltaicznej.
  • Optymalizacja niezawodności inspekcji oraz jej mniejsza czasochłonność.
  • Możliwość ciągłego monitoring na etapie budowy farmy fotowoltaicznej lub farmy wiatrowej i raportowanie online bezpośrednio do Inwestora!
  • Taka inspekcja z drona potrafi szybko wykryć zagrożenia kradzieżą sprzętu, zapewniając bezpieczeństwo.
  • Obloty z drona poprawiają obsługę i konserwację instalacji fotowoltaicznej , farm fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych.
  • Uzyskujemy zwiększoną wydajność energetyczną i bardzo dużą dokładność w znajdowaniu usterek na panelach fotowoltaicznych oraz na łopatach turbin wiatrowych.
  • Mamy możliwość połączenia ”online” z działem technicznym lub inwestorem podczas wykonywania inspekcji łopat turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. Zyskujemy dostęp do archiwum wykonanej dokumentacji z inspekcji (zdjęcia i filmy) z drona oraz porównanie historyczne starzenie się sprzętu, postępującej degradacji lub przewidywania możliwych awarii i defektów w najbliższej przyszłości.

Sprawdź także:
Pozostałe usługi
Autoryzowany przedstawiciel dla sprzedających panele fotowoltaiczne
Audyty i diagnostyka za pomocą termowizji
Audyt inwestorski – farmy fotowoltaiczne
Projekty badawcze
Raportowanie do BDO
Serwis instalacji fotowoltaicznych

+48 797 897 895