Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

O co chodzi w recyklingu i utylizacji paneli fotowoltaicznych czyli jak być powinno a jak jest, jaki jest tego koszt…

O co chodzi w recyklingu i utylizacji paneli fotowoltaicznych od strony technologicznej, prawnej i finansowej?

Wycofane i zużyte panele fotowoltaiczne mogą być źródłem niebezpiecznych odpadów mimo że sama produkcja energii elektrycznej za ich pomocą niesie ogromne korzyści na całym świecie. Dowiedz się, jak wykonać recykling paneli fotowoltaicznych.

Szacuje się że moc instalacji fotowoltaicznych do 2050 roku wzrośnie do 4500 GW. Zakładając że okres użytkowania paneli wynosi 25 lat szacuje się że w 2030 odpady fotowoltaiczne stanowić będą do 14% całkowitej mocy wytwórczej. Natomiast w 2050 roku ich szacunkowa waga wyniesie 78 mln ton (80% całkowitej mocy wytwórczej). Dlatego też w najbliższych latach utylizacja paneli fotowoltaicznych (modułów fotowoltaicznych) stanie się istotnym problemem środowiskowym. Ten proces jest więc niezbędny, a ponadto regulowany przez prawo.

Recykling paneli fotowoltaicznych w UE

Regulacje prawne dotyczące odpadów elektronicznych fotowoltaicznych określają Dyrektywy UE. Między innymi dyrektywa WEEE, która zobowiązuje wszystkich producentów dostarczających moduły PV na rynek europejski do finansowania kosztów zbierania i recyklingu paneli PV w Europie. Obecnie zarządzanie recyklingiem fotowoltaicznym w wielu krajach przewiduje rozszerzenie obowiązków producentów materiałów fotowoltaicznych o ich ostateczną utylizację lub ponowne wykorzystanie. Niezbędna jest jednak dalsza poprawa opłacalności ekonomicznej i praktyczności. Zwiększenie wysokiego stopnia odzysku i efektywności środowiskowej przemysłu fotowoltaicznego w odniesieniu do recyklingu jego produktów.

Produkcja energii fotowoltaicznej (PV) jest jedną z najbardziej obiecujących i dojrzałych technologii wytwarzania energii odnawialnej . Zatem o co chodzi w recyklingu i jaki jest koszt utylizacji paneli fotowoltaicznych?

Technologia fotowoltaiczna jest przyjazna dla środowiska i stała się popularnym sposobem wytwarzania energii. Jest to stosunkowo tani sposób pozyskania energii, a koszty utylizacji również wypadają bardzo korzystnie. W Polsce szczególnie w ostatnich 5 latach bardzo mocno wzrosła liczba PROSUMENTów czyli właścicieli przydomowych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp. W ostatnich latach wzrosła także ilość farm fotowoltaicznych i dużych instalacji biznesowych. Dzieje się tak głównie przez rosnące ceny energii ale także poprawiającą się świadomość ekologiczną społeczeństwa. Energia słoneczna jest bezpieczna, wydajna, nie zanieczyszczająca środowiska i niezawodna. Dlatego technologia fotowoltaiczna ma bardzo ekscytującą perspektywę jako sposób na zaspokojenie przyszłych potrzeb energetycznych świata.

Jednakże wraz ze wzrostem liczby instalacji liczba paneli fotowoltaicznych wycofanych z eksploatacji będzie rosła. Utylizacja paneli fotowoltaicznych staje się niezbędna po okresie ich eksploatacji, czyli średnio 25 lat. Dlaczego jest konieczna? Zużyte panele fotowoltaiczne mogą stać się źródłem niebezpiecznych odpadów mogących zagrażać środowisku. W ostatnich latach recykling paneli fotowoltaicznych nie był aż tak dużym problemem. Niewielkie ilości modułów uszkodzonych podczas produkcji lub w trakcie montażu odsyłano do producentów lub dostawców którzy mieli obowiązek utylizacji. Jednak z uwagi na zwiększoną ilość instalacji PV wzrasta także ilość uszkodzonych modułów.

Dodatkowo wielu właścicieli farm fotowoltaicznych, w momencie zwrotu inwestycji (około 10 lat) decyduje się na wymianę modułów o mniejszej mocy, na nowe i bardziej wydajne moduły będące obecnie w sprzedaży i o większej mocy.

Taki zabieg pozwala na uzyskanie większej mocy całej inwestycji na takim samym terenie. Tzw. repowering jest już mocno popularny na zachodzie Europy. Dlatego też aby przyśpieszyć zrównoważony rozwój fotowoltaiki na dużą skalę, kluczowe znaczenie ma wdrożenie tanich technologii recyklingu dla rozwijającego się przemysłu fotowoltaicznego. Musi to się wydarzyć równolegle z dość szybką ich komercjalizacją.

Dyrektywa WEEE została wprowadzona w celu ograniczenia negatywnego wpływu stałego wzrostu ilości odpadów fotowoltaicznych. Niski koszt zdecydowanie zachęca do przeprowadzenia recyklingu. Postanowiono także, aby utylizacja paneli fotowoltaicznych stała się obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy paneli. Ma też obecnie zastosowanie do gospodarowania zużytymi panelami słonecznymi, zarówno domowymi, jak i przemysłowymi w Europie. Surowce wykorzystywane w produkcji modułów fotowoltaicznych kwalifikują się jako surowce pomocnicze w ramach obowiązujących przepisów. Jednak muszą być odpowiednio utylizowane i przetwarzane. Utylizacja paneli fotowoltaicznych musi odbyć się zgodnie z ustalonymi normami. Zgodnie z Unijną polityką, w Europie niekontrolowany wywóz odpadów jest zabroniony. Jeśli interesuje Cię utylizacja paneli fotowoltaicznych, należy zgłosić się do firmy specjalizującej się w recyklingu. Przetwarzanie odpadów priorytetowo traktuje odzysk i recykling materiałów, co dodatkowo daje możliwości rozwoju dla tego segmentu rynku.

Zgodnie z dyrektywą WEEE wszyscy producenci i dostawcy materiałów fotowoltaicznych muszą ponosić odpowiedzialność za wprowadzane do sprzedaży produkty. Muszą również stosować techniki gospodarowania odpadami zapewniające ich odpowiedni recykling. Jednym z takich sposobów jest korzystanie z usług firm recyklingowych które zajmują się właśnie odbiorem i recyklingiem zniszczonych modułów fotowoltaicznych. W Polsce taką firmą jest Lighthief Sp.z.o.o. z Częstochowy. Zajmujemy się recyklingiem paneli fotowoltaicznych a także oferujemy usługi doradcze w zakresie zarządzania reprocesingiem. Dzięki odpowiedniej linii recyklingowej jest w stanie przerabiać dziennie do 100 ton paneli fotowoltaicznych. Całość prac recyklingowych poświadcza odpowiednimi certyfikatami. Zwłaszcza odzyskany w ten sposób krzem jest bardzo cenny dla całej branży!

Recykling paneli fotowoltaicznych Lighthief

Bazując na szybkim wzroście mocy wytwórczej z fotowoltaiki w Polsce, liczba zużytych paneli fotowoltaicznej wymusza strategię recyklingu i odzysku. Odpowiednie zarządzanie odpadami pozwala także zmniejszyć emisję CO2. Firma Lighthief w pierwszej kolejności weryfikuje stan uszkodzeń modułów a te które można naprawić wprowadza ponownie do użytku. Tylko moduły w znaczący sposób uszkodzone mechaniczne (np. pęknięte szkło) nie nadają się do ponownego wykorzystania.

Podsumowując gospodarowania zużytymi paneli PV i odpadami niebezpiecznymi jest obowiązkowe i wyniki z dyrektywy WEEE. Polska będąc członkiem Unii Europejskiej zobowiązała do spełnienia założeń dyrektyw WEEE. Recykling paneli fotowoltaicznych jest w naszym kraju konieczny. Producenci i dystrybutorzy modułów fotowoltaicznych w Polsce są zobowiązani do prowadzenia odpowiedniej polityki zarządzania odpadami. Wsparciem dla prowadzenia odpowiedniej polityki jest korzystanie z firm specjalizujących się w tej dziedzinie, takich jak Lighthief – recykling i utylizacja paneli fotowoltaicznych.

Jaki jest koszt utylizacji panelów fotowoltaicznych?

Ostateczny koszt zależny jest od typu, rodzaju i mocy modułów. Jego cena waha się między 2,50, a 4.00 złotych za kilogram.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895