Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Co to za skrót?

Co to za skrót?

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się odnawialne źródła energii (OZE). Są one przyjazne środowisku i pozwalają na ograniczenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. W związku z tym warto przyjrzeć się bliżej poszczególnym pojęciom związanym z OZE.

Co to za skrót?

Co to za skrót? – podstawy

OZE – odnawialne źródła energii

OZE to źródła energii, które mogą być odnawiane w krótkim czasie, w cyklu od kilku do kilkudziesięciu lat. Dlatego do OZE zalicza się między innymi energię:

  1. słoneczną
  2. wiatrową
  3. wodną
  4. geotermalną
  5. biomasy

PPA – kontrakt na zakup energii elektrycznej

PPA, czyli kontrakt na zakup energii elektrycznej, to umowa pomiędzy wytwórcą energii elektrycznej z OZE a odbiorcą tej energii. Umowa określa cenę energii elektrycznej, ilość energii elektrycznej, jaką odbiorcy będą otrzymywać, oraz okres obowiązywania umowy.

cPPA – kontrakt na zakup energii elektrycznej z ceną zmienną

cPPA, czyli kontrakt na zakup energii elektrycznej z ceną zmienną, to umowa podobna do PPA, jednak w tym przypadku cena energii elektrycznej jest zmienna i zależy od cen rynkowych.

nN – sieć niskiego napięcia

nN, czyli sieć niskiego napięcia, to sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym od 0,4 do 1 kV.

SN – sieć napięcia średniego

SN, czyli sieć napięcia średniego, to sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV.

WN – sieć napięcia wysokiego

WN, czyli sieć napięcia wysokiego, to sieć elektroenergetyczna o napięciu znamionowym od 15 do 110 kV.

Co to za skrót?

PV – fotowoltaika

PV, czyli fotowoltaika, to technologia wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

URE – Urząd Regulacji Energetyki

URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki, jest państwową jednostką organizacyjną, która odpowiada za regulację rynku energii elektrycznej.

EPC – inżynieria, zakupy, budowa

EPC, czyli inżynieria, zakupy, budowa, to model realizacji inwestycji, w którym generalny wykonawca odpowiada za wszystkie etapy realizacji inwestycji, od przygotowania projektu po uruchomienie instalacji.

O&M – eksploatacja i utrzymanie

O&M, czyli eksploatacja i utrzymanie, to działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instalacji OZE.

Co to za skrót? – wyjaśniamy dalej

OFF-GRID

Off-grid to instalacja fotowoltaiczna, która nie jest podłączona do sieci energetycznej. Więc energia elektryczna wytwarzana przez panele fotowoltaiczne jest magazynowana w akumulatorach i wykorzystywana na bieżąco. Instalacje off-grid są stosowane w miejscach, w których nie ma dostępu do sieci energetycznej, np. w gospodarstwach domowych położonych na odludziu.

ON-GRID

On-grid to instalacja fotowoltaiczna, którą podłączamy do sieci energetycznej. Energia elektryczna wytwarzana przez panele fotowoltaiczne jest przekazywana do sieci a prosument otrzymuje za nią wynagrodzenie w ramach systemu opustów lub net-meteringu. Instalacje on-grid są najpopularniejszym typem instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

PROSUMENT

Czyli osoba fizyczna lub podmiot, który wytwarza energię elektryczną z OZE na własne potrzeby i jednocześnie wprowadza ją do sieci elektroenergetycznej. Prosument może sprzedawać energię elektryczną do sieci, a także odbierać ją z sieci w razie niedoboru energii wyprodukowanej przez własne instalacje.

kWp

kWp to jednostka miary mocy instalacji fotowoltaicznej. Jeden kWp odpowiada mocy wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną o powierzchni 1 metra kwadratowego, w warunkach standardowych (nasłonecznienie 1000 W/m2, temperatura 25°C).

Jeśli chcesz wiedzieć więcej koniecznie napisz w komentarzu a my z chęcią wyjaśnimy!

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

+48 797 897 895