Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Sztuczna Inteligencja a farmy solarne

Sztuczna Inteligencja a farmy solarne

Wszyscy słyszymy szum medialny, naukowy i często trochę PRowy wokół sztucznej inteligencji (AI).

Dzisiejsze inteligentne technologie mogą zrewolucjonizować niemal każdą branżę, w tym energetykę odnawialną. Zerknijmy choćby na dość ciekawą publikację Światowego Forum Ekonomicznego z 2021 r. ”Wykorzystanie sztucznej inteligencji do przyspieszenia transformacji energetycznej’’. Dotyczy ona roli sztucznej inteligencji w globalnym przejściu na czystą energię, obejmując tematy od zarządzania systemem energetycznym po zarządzanie ryzykiem operacyjnym.

Zaledwie dwa lata później sztuczna inteligencja jest już stosowana do wspierania wielu aspektów ekspansji i produkcji energii słonecznej.

Obecnie energia słoneczna jest jednym z najszybciej rozwijających się źródeł energii odnawialnej. Niestety szybki rozwój energii słonecznej jest utrudniony przez poważne wyzwania związane z wydajnością budowy, połączeniami z istniejącymi systemami energetycznymi, skalowaniem sieci i kosztami. Mimo to, nawet przy pośredniej sprawności, instalacja modułów fotowoltaicznych na nawet 0,6 procent powierzchni lądowej USA mogłaby z łatwością zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną dla całego kraju. Skalowanie wzrostu ilościowego PV to jeden ze sposobów, w jaki sztuczna inteligencja może służyć sektorowi energii słonecznej.

Wysokie koszty budowy systemów energii słonecznej i farm były w przeszłości czynnikiem odstraszającym, znacznie ograniczającym przyjęcie tego odnawialnego źródła energii. Ponieważ czynniki środowiskowe mają duże znaczenie w równaniu opłacalności, każdy projekt przedstawia szereg wyzwań unikalnych dla jego fizycznej lokalizacji.

Stagnacje połączeń między systemowych, opóźnienia w pozwoleniach i wyzwania związane z ograniczeniami przesyłowymi są powszechne i mogą dodatkowo zdusić projekty. Problem z przestarzałymi sieciami przesyłowymi czy odrzucanymi wnioskami na warunki przyłączeniowe to nie tylko dobrze Nam znane polskie realia. Problem ten dotyka wielu krajów na świecie.

Dodajmy do tego kilka złożonych wymagań dotyczących pozwoleń i eksploatacji (które mogą się drastycznie różnić ze względu na lokalne przepisy). Dogłębną analizę środowiskową i estetyczną, instalację i nadzór nad specjalistycznym sprzętem. Wyjątkowe względy rządowe i regulacyjne związane z infrastrukturą użytkową na dużą skalę, a wydatki związane z budową systemów fotowoltaicznych zaczynają się kumulować.

Wykorzystując sztuczną inteligencję, można tymi wyzwaniami zarządzać szybciej i wydajniej, jednocześnie minimalizując koszty projektu.

Oto kilka przykładów:

Wybór miejsca na inwestycję.

Wybór i analiza potencjalnych lokalizacji farm fotowoltaicznych ma kluczowe znaczenie. Warunki środowiskowe mają decydujący wpływ na możliwości produkcyjne i magazynowe. Ze względu na zdolność analizowania dużych ilości danych geograficznych i środowiskowych wiele firm wykorzystuje sztuczną inteligencję do identyfikowania miejsc i lokalizacji z optymalnymi zasobami i warunkami słonecznymi. Także do sprawdzania łatwości dostępu w celu połączenia z istniejącą infrastrukturą sieciową lub idealnego umiejscowienia na późniejszy rozwój.

Planowanie i projektowanie przed budową.

Jeszcze przed przystąpieniem do budowy, oparte na sztucznej inteligencji projektowanie iteracyjne i 4D może dostarczyć generalnym wykonawcom szczegółowe plany budowy. Ułożyć harmonogramy oraz modele „cyfrowych bliźniaków” i projekty sprzętu dostosowane do konkretnych urządzeń fotowoltaicznych, warunków na miejscu i ograniczeń.

W fazie poprzedzającej budowę te wirtualne modele układu słonecznego i sprzętu można wykorzystać do testowania potencjalnych scenariuszy. Używać do optymalizacji sprzętu i rozplanowania terenu. Użyć ich do projektowania w celu zwiększenia wydajności, pomagając interesariuszom zmaksymalizować wydajność systemu, jednocześnie identyfikując i unikając przyszłych problemów. Planowanie oparte na sztucznej inteligencji może zmniejszyć potrzebę dostosowań na miejscu w trakcie lub po budowie. To natomiast skutkuje radykalną redukcją kosztów. Eliminuje również potencjalne opóźnienia i kosztowne zmiany planu i zakresu projektu.

Redukcja kosztów budowy.

Niedawne postępy w technologii sztucznej inteligencji pozwoliły wprowadzić sprawdzone rozwiązania, które obniżają koszty budowy dużej infrastruktury nawet o 30 procent. Duże i złożone projekty (takie jak budowa systemu energii słonecznej) odnoszą szczególne korzyści ze wsparcia optymalizacji budowy opartego na sztucznej inteligencji. Pozwala to maksymalizować wykorzystanie zasobów na miejscu. Od relokacji siły roboczej i sprzętu po dynamiczne planowanie. Nowoczesne narzędzia optymalizacyjne oferowane przez kilka firm z branży AI mogą poprawić wykorzystanie zasobów. Wspomóc wydajność nawet w najbardziej złożonych projektach fotowoltaicznych.

Jeśli chodzi o budowę i instalację głównych infrastruktur użytkowych, czas to pieniądz. Problem kosztownych opóźnień w budowie energii słonecznej lub połączeniach między systemowych jest realny. W przypadku problemów z łańcuchem dostaw, niedoborów wyspecjalizowanej siły roboczej lub innych opóźnień harmonogramów. Programy AI oferują szybkie rozwiązania i zapewniają ogromną przewagę w zarządzaniu złożonymi zagadnieniami.

Usprawnienie połączeń między sieciowych.

Integracja systemów fotowoltaicznych z istniejącymi sieciami energetycznymi wymaga optymalizacji ich produkcji. Energia elektryczna wytwarzana przez energię słoneczną ma charakter przerywany. Dokładne rozważenie i zaplanowanie potrzeb w zakresie dostaw i magazynowania ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia przerw w działaniu. Zapobiega także przeciążeniu obecnych systemów sieci.

Musimy zapewnić pomyślną ekspansję wytwarzania energii słonecznej na dużą skalę. Starannie przeprowadzać analizy i prognozowanie produkcji i dostaw energii słonecznej. Ma to kluczowe znaczenie dla pomyślnej eksploatacji i regulacji. Wykorzystanie energii odnawialnej stale ewoluuje i rozszerza się (zarówno dosłownie, jak i jako udział w światowym zaopatrzeniu w energię). Precyzyjne prognozy wytwarzania energii słonecznej stają się coraz ważniejsze. Dzięki nim przewidujemy zapotrzebowania na energię, poprawiamy czas pracy bez przestojów, rozbudowujemy systemy energetyczne i powiększamy pojemności magazynowania.

Zdolność sztucznej inteligencji do dokładnej oceny i analizy ogromnych ilości złożonych danych.

W połączeniu ze zdolnościami predykcyjnymi, które pozwalają jej sugerować innowacyjne alternatywne ścieżki. To oczywiście czyni ją niezwykle cenną w procesie ”łączenia kropek”. AI używać może wiele narzędzi w tym samym czasie. Od termowizji po dane biometeo.

Prognozowanie i analizowanie wydajności układu fotowoltaicznego.

Dzięki sztucznej inteligencji ogromne ilości danych środowiskowych można analizować w sposób ciągły i spójny. Prowadzi to do lepszego planowania, magazynowania i wydajności operacyjnej. Eliminuje niepotrzebne straty energii lub przestoje spowodowane pogodą, zagrożeniami dla środowiska lub niedopasowaniem podaży do popytu. Często zmniejsza także awarie i uszkodzenia sprzętu.

Sztuczna inteligencja jest już wykorzystywana przez niektórych dostawców energii słonecznej do optymalizacji wydajności systemu zasilania i przewidywania potrzeb konserwacyjnych. Sztuczna inteligencja może identyfikować wzorce, które mogą wskazywać na przyszłą wydajność. Dzieje się to w oparciu o warunki nasłonecznienia, dane środowiskowe i historię konserwacji. AI umie także przewidywać przyszłe wyzwania, potrzeby napraw lub prawdopodobne ulepszenia. Dzięki tym informacjom można tworzyć zoptymalizowane harmonogramy wydajności i konserwacji, które maksymalizują wydajność systemu w perspektywie długoterminowej.

Planowanie zapotrzebowania na energię i jej sprzedaż.

Kiedy najlepiej sprzedaż wyprodukowaną przez elektrownię fotowoltaiczną energię? Jak uzyskać optymalne ceny i jak zapewnić inwestorowi właściwe zwroty? Wykorzystując historyczne dane dotyczące zużycia, sztuczna inteligencja może zapewnić wgląd w popyt konsumentów. Analizując dane zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym, weryfikując dane pomocne w optymalizacji systemu. AI jest również w stanie sprzedawać energię na giełdzie w oparciu o trendy i skoki cenowo czasowe.

Dzięki umiejętnemu zastosowaniu sztucznej inteligencji twórcy energii słonecznej mogą zmniejszyć opóźnienia, zminimalizować koszty budowy i skrócić czas realizacji projektu.

W całym cyklu życia projektu fotowoltaicznego sztuczna inteligencja może być również stosowana w celu maksymalizacji produkcji energii słonecznej. Jednocześnie służyć minimalizacji kosztów operacyjnych i ryzyka. A to dopiero początek!

Eksploracja nowych zastosowań technologii opartych na sztucznej inteligencji niewątpliwie zapewni szybsze ścieżki dla innowacji. AI w zakresie energii słonecznej w szybko się rozwija i wdrażane są coraz to nowe zastosowania. Widać to zwłaszcza z perspektywy firm oferujących usługi O&M, asset managerów czy GW.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895