Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Działanie stacji transformatorowej i fotowoltaika

Działanie stacji transformatorowej i fotowoltaika

Stacja transformatorowa na farmach fotowoltaicznych odgrywa istotną rolę w przekształcaniu, dystrybucji i zarządzaniu energią elektryczną generowaną przez panele fotowoltaiczne. Jej zadaniem jest przekształcenie napięcia prądu stałego (DC) z paneli słonecznych na napięcie prądu przemiennego (AC). To natomiast jest później dystrybuowane do odbiorców lub podłączone do sieci elektroenergetycznej.

Oto ogólne zasady działania stacji transformatorowej na farmach fotowoltaicznych:

Gromadzenie energii

Panele fotowoltaiczne zamontowane na farmie przekształcają energię słoneczną na energię elektryczną w postaci prądu stałego (DC). Panele łączymy szeregowo i równolegle, tworząc układy modułów fotowoltaicznych.

Inwertery

Moduły fotowoltaiczne łączy się z inwerterami, które przekształcają prąd stały (DC) na prąd przemienny (AC). Inwertery również zwiększają napięcie prądu stałego na wyższy poziom, aby zminimalizować straty energii w przewodach.

Stacja transformatorowa

Skonwertowany prąd przemienny (AC) z inwerterów przesyła się do stacji transformatorowej. Stacja transformatorowa znajduje się zazwyczaj w centralnym punkcie farmy fotowoltaicznej. W jej skład wchodzą transformator oraz inne urządzenia kontrolno-zabezpieczające.

Transformator

W stacji transformatorowej prąd przemienny o podwyższonym napięciu jest przekształcany przez transformator na napięcie odpowiednie dla sieci elektroenergetycznej lub odbiorców. Transformator może podnosić lub obniżać napięcie w zależności od wymagań. Typowy transformator podnosi napięcie z poziomu kilkuset woltów (lub kilkuset kilowoltów) do napięcia sieciowego (np. 11 kV lub 33 kV) lub do wyższego napięcia w przypadku przesyłania energii na większe odległości.

Zabezpieczenia i sterowanie

Stacja transformatorowa wyposaża się zazwyczaj w urządzenia zabezpieczające, takie jak wyłączniki, przekaźniki ochronne i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Te urządzenia monitorują i chronią sieć przed przeciążeniami, zwarciem czy innymi awariami.

Podłączenie do sieci elektroenergetycznej

Po przekształceniu prądu przez transformator, energię elektryczną przesyła się przez odpowiednie przewody do punktu podłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej.

Podłączenie farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej odbywa się poprzez punkt podłączenia (punkt podłączenia mocy, PPM). Znajduje się on w stacji transformatorowej. Działanie stacji transformatorowej i fotowoltaika .

Po przekształceniu energii elektrycznej na odpowiednie napięcie przez transformator, prąd przemienny przesyła się przez przewody do punktu podłączenia.

W przypadku podłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej istnieje kilka możliwości:

Podłączenie typu jednopunktowego (single-point connection)

W tym przypadku energia elektryczna z farmy jest podłączana do jednego punktu podłączenia w sieci elektroenergetycznej. Jest to najprostszy sposób podłączenia, stosowany głównie w mniejszych farmach fotowoltaicznych.

Podłączenie typu wielopunktowego (multi-point connection)

W większych farmach fotowoltaicznych, gdzie mamy do czynienia z większą liczbą paneli fotowoltaicznych, energię elektryczną można podłączyć do sieci za pomocą wielu punktów podłączenia. Może to wymagać zastosowania dodatkowych transformatorów i urządzeń kontrolno-zabezpieczających.

Podłączenie przez falownik centralny (central inverter connection)

W niektórych farmach fotowoltaicznych energia elektryczna z paneli zbiera się w jednym punkcie i podłącza do centralnego falownika (inwertera). Następnie przekształcony prąd przemienny przesyła się do stacji transformatorowej i dalej do sieci elektroenergetycznej.

Podłączenie przez falowniki rozproszone (string inverter connection)

Innym podejściem jest podłączenie paneli fotowoltaicznych do indywidualnych falowników (inwerterów) zainstalowanych przy grupach paneli. Każdy falownik przekształca prąd stały (DC) z grupy paneli na prąd przemienny (AC), a następnie energię przesyła się do stacji transformatorowej i dalej do sieci elektroenergetycznej.

Wybór konkretnego sposobu podłączenia zależy od wielkości farmy fotowoltaicznej, lokalnych przepisów i preferencji inwestora. Działanie stacji transformatorowej i fotowoltaika .

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895