Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Elektrownia fotowoltaiczna czyli pomysł na biznes

Elektrownia fotowoltaiczna czyli pomysł na biznes

Na wstępie warto się zastanowić w jaki sposób możemy zarabiać pieniądze budując własna farmę fotowoltaiczną, stając się właścicielem-inwestorem.

Najpopularniejsze sposoby na zarabianie pieniędzy na farmie fotowoltaicznej to:

  1. oferta programów inwestycyjnych, które pozwalają użytkownikom zarabiać na farmie fotowoltaicznej, wykorzystując zyski z jej produkcji energii elektrycznej stając się jednym z wielu właścicieli (tokenizacja),
  2. sprzedaż energii elektrycznej do sieci lokalnej poprzez aukcje lub kontrakty PPA
  3. sprzedaż energii elektrycznej do lokalnych firm (umowa cPPA),

Przyjrzyjmy się bliżej ostatniej formie czerpania zysków z elektrowni fotowoltaicznych tj. umowom cPPA.

Czym właściwie jest umowa zakupu energii (cPPA), która staje się coraz bardziej popularna wśród inwestorów m.in. dla farm fotowoltaicznych? Prosto rzecz ujmując to jest umowa między dwiema stronami. Zwykle pomiędzy producentem energii i spółka obrotu lub nabywcą przemysłowym. Umowa ta dotyczy zakupu i sprzedaży energii elektrycznej. Projekt dotyczący energii odnawialnej może dotyczyć również energii słonecznej, wiatrowej lub innego rodzaju obiektu energii odnawialnej.

Umowy cPPA stają się coraz bardziej popularne też wśród przedsiębiorców. Jest to sposób na obniżenie kosztów energii elektrycznej i zmniejszenie śladu węglowego. Zawierając umowę cPPA z dostawcą energii odnawialnej, takim jak farm słoneczna, przedsiębiorstwo może zagwarantować źródło czystej energii dla swojej działalności. Może również zmniejszyć zależność od paliw kopalnych co przekłada się na ekologiczny wizerunek wśród klientów.

Na początek kilka ciekawostek i faktów na temat farm fotowoltaicznych i umów cPPA:

  1. Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) łączna liczba korporacyjnych umów zakupu energii odnawialnej (CPPA) podpisanych w 2020 roku wyniosła 4011, a skumulowana moc zakontraktowana to ponad 545 GW.
  2. Spośród wszystkich umów cPPA podpisanych w 2020 r. 1267 dotyczyło energii słonecznej, co odpowiada zakontraktowanej mocy około 142 GW. Średnia wartość umów CPPA podpisywanych dla energii słonecznej wynosiła około 50 USD/MWh.
  3. Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej w 2020 roku w Polsce zainstalowano ponad 400 MW nowych mocy fotowoltaicznych. Z czego znaczna część pochodzi z korporacyjnych umów zakupu energii.
  4. Największa umowa CPPA na farmę fotowoltaiczną w Polsce została podpisana w 2020 roku. Zawarta jest pomiędzy francuskim koncernem energetycznym Total a Żary Solar Park, farmą fotowoltaiczną o mocy 50 MW zlokalizowaną w zachodniej Polsce. Zgodnie z umową Total będzie kupować 100% energii elektrycznej wytwarzanej przez park fotowoltaiczny przez okres 15 lat.
  5. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii, zamówienia korporacyjne energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych osiągnęły rekordowy poziom 25,7 GW w 2020 r. Przy czym umowy cPPA odpowiadały za znaczną część tego wzrostu.
  6. Największa umowa cPPA na farmę fotowoltaiczną na świecie została podpisana w 2019 roku. Zawarto ją pomiędzy koncernem naftowo-gazowym ExxonMobil i deweloperem energii odnawialnej Global Clean Energy Holdings. Zgodnie z umową ExxonMobil zakupi 500 MW energii słonecznej i wiatrowej od Global Clean Energy Holdings w okresie 12 lat. Dzięki temu zasilać będzie swoją działalność w basenie permskim, głównym regionie wydobycia ropy naftowej w Teksasie.

Jakie wyróżniamy rodzaje umów cPPA (ang. corporate power purchase agreement) – elektrownia fotowoltaiczna czyli pomysł na biznes

Umowy cPPA są rozwiązaniem dla wielu sytuacji i warunków związanych z lokalizacją źródła energii. W tym przypadku służą dla farm fotowoltaicznych i konsumenta, lub przedsiębiorstwa. Do najpopularniejszych rozwiązań należą:

A. cPPA on site;

B. cPPA near site direct wire;

C. cPPA offsite.

Teraz warto wspomnieć chociaż w kilku słowach o każdym z tych rozwiązań.

Czym jest umowa cPPA on site i na czym polega?

Umowa cPPA (korporacyjna umowa zakupu energii) on site w bezpośrednim tłumaczeniu znaczy „na miejscu”. To rodzaj umowy zakupu energii. W jej ramach właściciel farmy fotowoltaicznej zawiera umowę na zakup energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej na swojej nieruchomości np. na dachu fabryki lub gruncie.

W umowie cPPA on site przedsiębiorca zgadza się na zakup określonej ilości energii elektrycznej z fotowoltaiki przez określony czas, zwykle od 2 do 10 lat. Należy zaznaczyć, że stronami tej umowy może być ta sama osoba reprezentująca dwa różne podmioty. Optymalizując w ten sposób inżynierię finansową własnego biznesu.

Kluczową cechą umowy cPPA „na miejscu” jest to, że źródło energii odnawialnej jest zlokalizowane w pobliżu własności firmy (dach, grunt). Może to przynieść szereg korzyści. Takich jak większa kontrola nad źródłem energii elektrycznej, możliwość wykorzystania przestrzeni, która może nie nadawać się na inne rodzaje zabudowy. Daje to również potencjalnie niższe koszty przesyłu.

Jednak projekty cPPA on site mogą również wiązać się z wyzwaniami. Mamy zatem przygotowanie dokumentacji tj. warunków zabudowy, warunków przyłączenia czy pozwolenia na budowę wraz z pozwoleniami. Istnieją również potrzeby znacznych inwestycji początkowych w celu zabezpieczeniem potrzeby konserwacji i zarządzania.

Ogólnie rzecz biorąc, cPPA on site może być dla przedsiębiorstwem skutecznym sposobem na znaczące obniżenie kosztów energii elektrycznej. Takie umowy pozwalają na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, zmniejszenie śladu węglowego oraz zapewnienie niezawodnego i opłacalnego źródła energii elektrycznej. Jednak ważne jest, aby korporacje dokładnie oceniły potencjalne ryzyko i korzyści wynikające z takiego porozumienia przed zawarciem umowy cPPA na miejscu.

Czym jest umowa cPPA near site direct wire i na czym polega. Elektrownia fotowoltaiczna czyli pomysł na biznes.

cPPA near site direct wire to rodzaj prywatnej umowy zakupu energii pomiędzy wytwórcą energii, a klientem. Tutaj mam na myśli przedsiębiorstwo. Ten rodzaj umowy nazywamy „przewodowym”, ponieważ wytwórca i przedsiębiorstwo jest połączone bezpośrednio przewodem. W tym wypadku energia elektryczna jest przesyłana bezpośrednio do konsumenta za pośrednictwem prywatnego połączenia kablowego. To pozwala mu uniknąć opłat za przesył i dystrybucję. Umowy cPPA near site direct wire są korzystne zarówno dla wytwórcy, jak i konsumenta. Umożliwiają wytwórcy sprzedaż energii elektrycznej bezpośrednio konsumentowi. A konsument w tym rozwiązaniu unika kosztownych opłat za przesył i dystrybucję.

Czym jest umowa cPPA offsite i na czym polega

Umowa cPPA Offsite czyli dosłownie „poza siedzibą firmy”. W tym modelu sprzedaż energii z farmy fotowoltaicznej jest rodzajem umowy, w której właściciel farmy fotowoltaicznej sprzedaje energię elektryczną, wyprodukowaną przez swoją farmę, innemu podmiotowi. Najczęściej jest to spółka obrotu, która oferuję taka usługę dla swoich klientów – sprzedaż zielonej energii. Umowa PPA zapewnia właścicielowi farmy określone korzyści. Są to na przykład stała stawka za energie elektryczną, długi okres zobowiązania, możliwość wykorzystania istniejących zasobów. Inwestor ma możliwość skorzystania z długoterminowych zysków z inwestycji. Umowa taka jest szczególnie korzystna dla właścicieli farm fotowoltaicznych, którzy chcą wykorzystać energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Nie mają jednak odpowiednich środków finansowych i chcą skorzystać z finansowania zewnętrznego np. bankowe. Jest to najczęściej wybierana forma sprzedaży energii z własnej farmy fotowoltaicznej i nazywana potocznie finansową. Dlaczego? Ponieważ producent energii i konsument prowadzą działalność w różnych miejscach, często oddalonych od siebie o setki kilometrów. Stąd też przesył energii i rozliczenie pomiędzy nim jest wirtualny.

Co zawiera określa standardowa umowa cPPA? Elektrownia fotowoltaiczna czyli pomysł na biznes.

Umowy w formule cPPA to są zazwyczaj umowy cywilnoprawne, które zawierają szereg postanowień dotyczących ilości i jakości dostarczanej energii elektrycznej, ceny i warunków płatności, okresu obowiązywania umowy, postanowień dotyczących jej rozwiązania oraz innych ważnych warunków. Umowy te mogą być złożone i wymagać znacznych negocjacji i due diligence obu stron. Nie możemy zapominać, że umowa cPPA reguluje jedynie sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej. Aby cały system zadziałał prawidłowo, nie możemy zapomnieć o zawarciu umowy na przesył energii (niezbędnej do obsługi farmy fotowoltaicznej) z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD).

Cena za wyprodukowaną megawatogodzinę (MWh) w kontraktach cPPA może się znacznie różnić w zależności od wielu czynników, w tym wielkości i lokalizacji farmy fotowoltaicznej, długości okresu obowiązywania umowy oraz panujących warunków rynkowych dla energii elektrycznej.

Warto jednak zauważyć, że cPPA dla energii słonecznej stają się w ostatnich latach coraz bardziej popularne w Polsce, ponieważ korporacje dążą do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia śladu węglowego. Polski rząd wprowadził również szereg polityk i zachęt zachęcających do inwestowania w energię odnawialną, w tym system kwot na zakup certyfikatów zielonej energii oraz zwolnienia podatkowe dla projektów energii odnawialnej.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895