Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Fotowoltaika w Algierii

Fotowoltaika w Algierii

Czasami zdarza mi się opiniować ciekawe projekty położone poza Polską.

Przez kilka ostatnich dni pracowałem wraz z niemieckim funduszem inwestycyjnym nad przetargiem na budowę kilkuset MW farm solarnych właśnie w Algierii.

Rynek bardzo ciekawy i zdecydowanie na fali wzrostowej. Borykający się jednak z ogromną ilością łapówek, problemów administracyjnych i społecznych. Tym wpisem zacznę pewien cykl opowiadający o przemyśle fotowoltaicznych (głównie o farmach solarnych) w różnych, często mocno odległych od PL, krajach.

Algieria obecnie wytwarza stosunkowo niewielką ilość energii elektrycznej (3% z całego mixu lub 686 MW rocznie) ze źródeł odnawialnych. W tym energii słonecznej (448 MW), wodnej (228 MW) i wiatrowej (10 MW). Algieria zasadniczo musi eksportować (a nie spalać) swoje zasoby paliw kopalnych, które wspierają przytłaczającą część algierskiej gospodarki. Świat jednak się zmienia a kraj ten musi teraz przewidzieć rolę odnawialnych źródeł energii.

Analitycy przewidują, że jeśli Algieria nie doda znacznych zasobów odnawialnych do swojego koszyka energetycznego do 2035 r., będzie musiała zrezygnować z przychodów z eksportu z paliw kopalnych, aby zaspokoić krajowe zapotrzebowanie na energię. Jeśli chodzi o przyszły rozwój energii odnawialnej, najobficiej występującymi zasobami odnawialnymi w kraju są energia słoneczna, wiatrowa, wodna i biomasa.

Jeśli chodzi o potencjał energii słonecznej, Algieria jest miejscem dla jednych z najwyższych na świecie poziomów natężenia promieniowania słonecznego. Z możliwością generowania od 1850 do 2100 kilowatów na godzinę i do 3500 godzin rocznie w regionach pustynnych. Fotowoltaika w Algierii.

Jeśli chodzi o wiatr, Algieria ma 1300-kilometrową linię brzegową Morza Śródziemnego z prędkością wiatru przekraczającą osiem metrów na sekundę, oprócz wiatrów wiejących z powierzchni Sahelu na południu.

Algieria zamierza do 2035 roku wytwarzać 27 procent swojej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, głównie z energii słonecznej. Chcąc ponownie zainicjować transformację energetyczną kraju rządzący rozpoczęli proces zmian. W 2021 r. rząd Algierii poczynił nowy nacisk na rozwój strategicznych partnerstw. Głównie właśnie w dziedzinie energii odnawialnej z wieloma krajami, w tym z Chinami, Niemcami i Stanami Zjednoczonymi. Mówiąc dokładniej, rząd dąży do nawiązania relacji z zagranicznymi dostawcami wielu specjalistycznych usług. W tym głównie inżynieryjnych, systemów magazynowania, technologii śledzenia energii słonecznej, uniwersalnych rozwiązań certyfikacyjnych i zestawów do aplikacji energii słonecznej dla rolnictwa.

W tym celu Algieria ogłosiła przetarg na projekt energii słonecznej o mocy jednego gigawata w 2021 r. Ma on obejmować budowę pięciu elektrowni o mocy od 50 do 300 MW każda. Sonatrach, krajowa spółka naftowa Algierii, również uruchamia duże projekty energii słonecznej. Chcąc przejść od wytwarzania energii z ropy i gazu do swoich powierzchniowych obiektów przetwarzania ropy i gazu poza siecią.

Przedsiębiorstwa państwowe dominują w algierskim sektorze energii odnawialnej. Fotowoltaika w Algierii

Do największych graczy należą Sonatrach (narodowa firma naftowa), Sonelgaz (przedsiębiorstwo energetyczne) i Algerian Energy Company (AEC, spółka joint venture pomiędzy Sonatrach i Sonelgaz). Zagraniczne firmy zainteresowane prowadzeniem działalności w Algierii będą przede wszystkim wchodzić w interakcje z SHAEMS. Jest to spółka należącą do Sonatrach i Sonelgaz. Stworzoną ją jako punkt kompleksowej obsługi dla firm realizujących większe projekty IPP w zakresie energii odnawialnej.

W najbliższych przetargach główną stroną umowy będą Sonelgaz, Sonatrach, AEC czy SHAEMS. Inne podmioty rządowe zajmujące się energią odnawialną to Ministerstwo Środowiska i Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii i Kopalń oraz Komisja Regulacyjna ds. Gazu i Energii Elektrycznej (CREG). Co dość ciekawe SHAEMS i Sonelgaz zawierają długoterminowe (np. 20-letnie) umowy kupna energii elektrycznej (PPA). Większość projektów będzie prawdopodobnie realizowana w trybie przetargu odwrotnego. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że umowy PPA trafią do firm oferujących sprzedaż energii po najniższej cenie.

Chociaż na przykład Sonatrach będzie opierać swoje kontrakty na zasadzie build-transfer-operate. Międzynarodowe firmy z Niemiec, Chin, Włoch, Egiptu, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii już pracują nad projektami energii odnawialnej w Algierii. Niektóre firmy zagraniczne zainwestowały w lokalną produkcję i mają uprzywilejowany dostęp do przetargów. Strategiczne zobowiązania międzyrządowe wspierają innych konkurentów i torują drogę ich technologiom i usługom w Algierii. Rynek jest jednak pełen lokalnych wyzwań, od łapówkarstwa po lokalne gangi i sekty.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895