Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Inwertery i ich serwis w elektrowniach fotowoltaicznych

Inwertery i ich serwis w elektrowniach fotowoltaicznych

Ochrona systemu i sieci jest kluczowym elementem w działaniu inwerterów na farmach fotowoltaicznych.

Zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej pracy systemu fotowoltaicznego wymaga zastosowania różnych funkcji ochronnych i zabezpieczeń.

Zerknijmy zatem na niektóre z najważniejszych aspektów ochrony inwerterów na farmach fotowoltaicznych:

Ochrona przed przepięciami (Surge Protection). Inwertery i ich serwis w elektrowniach fotowoltaicznych.

Przepięcia mogą wystąpić w sieci elektroenergetycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych, zwarcia lub innych zakłóceń. Inwertery mają wbudowane urządzenia ochronne, takie jak przepięciowe zabezpieczniki czy suppressory. To one absorbują i rozpraszają nadmiar energii wynikający z przepięć, aby chronić inwerter i inne urządzenia przed uszkodzeniem.

Ochrona przed przeciążeniem (Overload Protection)

Inwertery muszą radzić sobie z różnymi obciążeniami generowanymi przez panele fotowoltaiczne. Systemy ochronne monitorują prąd wejściowy i wyjściowy inwertera, aby zapobiec przeciążeniu i uszkodzeniu urządzenia. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości, inwerter automatycznie dostosowuje swoje parametry lub wyłącza się w celu ochrony przed nadmiernym obciążeniem.

Ochrona przed zwarciem (Short-Circuit Protection)

Zwarcia mogą wystąpić w systemie fotowoltaicznym w wyniku uszkodzeń kabli, modułów fotowoltaicznych lub innych elementów. Inwertery posiadają funkcje detekcji zwarć. Powinny wykrywać sytuacje, w których dochodzi do zwarcia, i automatycznie odłączać system od sieci elektroenergetycznej, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.

Ochrona przed przegrzewaniem (Overheating Protection)

Inwertery generują ciepło podczas pracy, zwłaszcza przy większych obciążeniach. Dlatego ważne jest, aby inwertery posiadały własne, wbudowane systemy chłodzenia, takie jak wentylatory lub radiatorowe elementy, które utrzymują odpowiednią temperaturę urządzenia. Jeśli temperatura inwertera przekracza ustalone limity, urządzenie może automatycznie zmniejszyć moc lub przejść w tryb bezpieczny, aby zapobiec przegrzaniu.

Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMC Protection). Inwertery i ich serwis w elektrowniach fotowoltaicznych.

Inwertery powinny być odporne na zakłócenia elektromagnetyczne, zarówno emitowane jak i narażone na nie. Działa to w obie strony: inwertery nie powinny generować zakłóceń, które mogą wpływać na inne urządzenia elektroniczne. Jednocześnie powinny być chronione przed zakłóceniami zewnętrznymi, takimi jak fale radiowe, pola magnetyczne czy zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez inne urządzenia. W tym celu inwertery są projektowane z uwzględnieniem zasad zgodności elektromagnetycznej (EMC) oraz stosują się odpowiednie ekranowanie i filtry, aby minimalizować wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na inwerter.

Ochrona przed uszkodzeniem modułów fotowoltaicznych

Inwertery czasami posiadają funkcje optymalizacji mocy lub technologie śledzenia maksymalnego punktu mocy (MPPT), które pomagają zoptymalizować wydajność pracy paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu inwerter może dostosować swoje parametry w celu uzyskania maksymalnej produkcji energii, jednocześnie minimalizując ryzyko uszkodzenia paneli, szczególnie w przypadku cieniowania lub niejednorodnego oświetlenia.

Ochrona przed utratą zasilania. Inwertery i ich serwis w elektrowniach fotowoltaicznych.

Inwertery mogą być wyposażone w funkcje awaryjnego zasilania (UPS), które pozwalają na utrzymanie zasilania w przypadku awarii w sieci elektroenergetycznej. Dzięki temu inwerter może dostarczać energię elektryczną do wybranych obwodów lub urządzeń nawet w przypadku przerwy w dostawie energii.

Ważne jest, aby inwertery na farmach fotowoltaicznych zainstalowano i konserwowano zgodnie z odpowiednimi przepisami i wytycznymi. Regularne przeglądy, konserwacja i monitorowanie parametrów pracy inwerterów są niezbędne w celu zapewnienia ich niezawodności i optymalnej wydajności. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek awarii lub nieprawidłowości należy przeprowadzić odpowiednie działania naprawcze, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom lub zakłóceniom w systemie fotowoltaicznym.

Podsumowując, inwertery na farmach fotowoltaicznych pełnią kluczową rolę w przekształcaniu energii słonecznej na energię elektryczną. Wraz z różnymi funkcjami ochronnymi i zabezpieczeniami, inwertery zapewniają bezpieczne i niezawodne działanie systemu fotowoltaicznego. Przy odpowiednim doborze, instalacji i konserwacji inwerterów możliwe jest maksymalne wykorzystanie energii słonecznej i optymalna wydajność farm fotowoltaicznych.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895