Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Montujemy na południe czy wschód-zachód?

Montujemy na południe czy wschód-zachód?

Montaż paneli fotowoltaicznych skierowanych na południe a systemem wschód-zachód to dwa różne podejścia do optymalizacji produkcji energii słonecznej. Oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy, które warto dokładnie przeanalizować przed podjęciem decyzji.

Zerknijmy na szczegółową analizę różnic w produkcji prądu oraz na korzyści i ograniczenia obu systemów.

Montaż paneli fotowoltaicznych skierowanych na południe:

 1. Produkcja prądu:
  • Montaż paneli fotowoltaicznych skierowanych na południe umożliwia maksymalne wykorzystanie światła słonecznego w ciągu dnia.
  • Panele są ustawione pod kątem, który optymalizuje absorpcję promieniowania słonecznego w godzinach, gdy intensywność światła jest największa.
 2. Korzyści:
  • Wyższa produkcja energii. Panele fotowoltaiczne skierowane na południe generują więcej energii elektrycznej w ciągu dnia. Jest to szczególnie korzystne w regionach o dobrym nasłonecznieniu.
  • Mniejsze straty na przewodach: Dzięki koncentracji produkcji energii w ciągu dnia, straty energii na przewodach są minimalizowane.
  • Prostota instalacji: Montaż paneli na jednej stronie południowej dachu jest prostszy w wykonaniu i mniej skomplikowany w obsłudze.
 3. Ograniczenia:
  • Nierównomierne wykorzystanie światła. Montaż paneli fotowoltaicznych skierowanych na południe skupia produkcję energii w określonym okresie dnia. Podczas gdy rano i wieczorem może być niższa wydajność.
  • Sezonowe zmiany. W niektórych regionach, zwłaszcza w pobliżu równika, kąt padania promieni słonecznych może się znacznie różnić w różnych porach roku. To natomiast wpływa na produkcję energii w sezonie zimowym.

System wschód-zachód montażu paneli fotowoltaicznych:

 1. Produkcja prądu:
  • System wschód-zachód umożliwia lepsze wykorzystanie światła słonecznego zarówno rano, jak i wieczorem, rozłożone na dwóch różnych stronach dachu.
  • Panele skierowane na wschód generują energię wczesnym rankiem, a panele skierowane na zachód w godzinach popołudniowych.
 2. Korzyści:
  • Wydłużony okres produkcji energii. System wschód-zachód pozwala na rozszerzenie okresu produkcji energii, zwiększając szanse na wykorzystanie światła słonecznego wczesnym rankiem i późnym popołudniem.
  • Redukcja szczytowego obciążenia. Dzięki równomiernemu rozłożeniu produkcji energii w ciągu dnia, system wschód-zachód może pomóc w zrównoważeniu obciążenia sieci w godzinach szczytu.
  • Lepsza adaptacja do sezonowych zmian. System wschód-zachód może dostosować się do sezonowych zmian kąta padania promieni słonecznych. Wpływa to na zwiększoną produkcję energii w okresach o mniejszym nasłonecznieniu.
 3. Ograniczenia:
  • Mniejsza produkcja energii w porównaniu do montażu na południe. System wschód-zachód może generować nieco mniejszą ilość energii w ciągu dnia w porównaniu do montażu paneli na południe, zwłaszcza w regionach o dobrym nasłonecznieniu.
  • Konieczność większej przestrzeni. Montaż paneli na dwóch stronach dachu wymaga większej powierzchni, co może być problematyczne w przypadku ograniczonej dostępnej powierzchni.

Montaż paneli fotowoltaicznych w układzie wschód-zachód nie jest nowym konceptem i stosowany jest od pewnego czasu. Jednakże, można zauważyć, że systemy wschód-zachód zyskały na popularności w ostatnich latach, wraz z rosnącym zainteresowaniem energią odnawialną i fotowoltaiką.

Wcześniejsze projekty fotowoltaiczne skupiały się głównie na tradycyjnym montażu paneli skierowanych na południe, aby maksymalnie wykorzystać światło słoneczne w ciągu dnia. Jednakże, wraz z rozwojem technologii i coraz większą świadomością ekologiczną, eksperci zaczęli eksperymentować z alternatywnymi układami paneli, takimi jak system wschód-zachód.

W ostatnich latach zauważono, że montaż paneli w układzie wschód-zachód może mieć pewne korzyści, takie jak lepsze wykorzystanie porannego i wieczornego światła słonecznego oraz możliwość równomiernego rozłożenia produkcji energii w ciągu dnia. W związku z tym, wiele projektów fotowoltaicznych zaczęło uwzględniać tę konfigurację paneli, zwłaszcza w regionach o specyficznych warunkach klimatycznych lub ograniczonej dostępnej powierzchni.

Warto podkreślić, że wybór układu montażu paneli (na południe czy wschód-zachód) zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, kąt padania promieni słonecznych, dostępna powierzchnia, preferencje inwestora itp. Każdy projekt fotowoltaiczny powinien być dostosowany do konkretnej sytuacji i celów inwestora.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895