Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Najstarsze instalacje i farmy fotowoltaiczne w Polsce

Najstarsze instalacje i farmy fotowoltaiczne w Polsce

Energia słoneczna stała się w ostatnich latach jednym z najważniejszych czynników w transformacji energetycznej na całym świecie.

Wykorzystanie promieniowania słonecznego do produkcji energii elektrycznej jest nie tylko ekologiczne, ale także ekonomicznie opłacalne. W Polsce, jak wiele innych krajów, rozwój farm fotowoltaicznych był początkowo wolniejszy w porównaniu do innych źródeł energii odnawialnej. Niemniej jednak, w ostatnich latach odnotowano znaczący wzrost w liczbie instalacji fotowoltaicznych i farm w kraju.

Początki rozwoju fotowoltaiki w Polsce sięgają lat 90. XX wieku, jednak w tym czasie technologia ta była stosunkowo nowa i kosztowna, co ograniczało jej powszechne wykorzystanie. Pierwsze instalacje fotowoltaiczne były głównie eksperymentalne lub stosowane w małej skali, głównie w celach badawczych. Początkowo farmy fotowoltaiczne nie były powszechnie obecne w polskim krajobrazie energetycznym.

Pierwsze większe instalacje fotowoltaiczne pojawiły się w Polsce na początku XXI wieku. Jednym z najważniejszych projektów był fotowoltaiczny system energetyczny w Zakładach Azotowych w Puławach w 2004 roku. Składał się on z 1000 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 80 kW. Ten projekt był ważnym kamieniem milowym w rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Pokazał, że energia słoneczna może być wykorzystywana na większą skalę.

W kolejnych latach zainteresowanie energią słoneczną rosło w Polsce, a liczba instalacji fotowoltaicznych wzrastała stopniowo. Jednak prawdziwy przełom nastąpił w 2013 roku, kiedy to wprowadzono tzw. system taryf gwarantowanych. Oznaczało to, że właściciele instalacji fotowoltaicznych mogli otrzymywać stałe wynagrodzenie za wytworzoną energię elektryczną, niezależnie od aktualnych cen na rynku. Ten system zachęcił wielu inwestorów do budowy farm fotowoltaicznych.

Kto i gdzie jednak zbudował najstarsze instalacje i farmy fotowoltaiczne w Polsce? Oczywiście mogę nie posiadać wiedzy co do wszystkich ale zaryzykuje poniżej kilka stwierdzeń.

Małe instalacje przydomowe:

1. Najstarszą znaną instalacją fotowoltaiczną na domu w Polsce jest system zainstalowany w 1991 roku na domu jednorodzinnym w miejscowości Ślesin w województwie wielkopolskim. Jest to jedna z najwcześniejszych prywatnych instalacji fotowoltaicznych w kraju.

Instalacja w Ślesinie zrealizował Pan Tadeusz Matysiak, który postanowił zainwestować w nowatorską technologię. Na dachu jego domu zamontowano 12 paneli fotowoltaicznych, które były połączone z inwerterem, przekształcającym zebrane energię słoneczną na energię elektryczną. Instalacja miała moc około 1,2 kW i była wykorzystywana do zasilania domu oraz ładowania akumulatorów.

W tamtych czasach fotowoltaika była jeszcze rzadko spotykana, a koszty paneli i inwerterów były znacznie wyższe niż obecnie. Pan Matysiak był jednym z pionierów w Polsce, który zdecydował się na wykorzystanie energii słonecznej do własnych celów. Jego inicjatywa zyskała pewną popularność w mediach i przyczyniła się do większego zainteresowania fotowoltaiką w kraju.

2. Druga najstarsza domowa instalacja fotowoltaiczna w Polsce znajduje się w miejscowości Twardówka koło Tarnowa w województwie małopolskim. Ta instalacja powstała w 1993 roku a jej wykonawcą była firma Sunerg Polska.

Domowa instalacja fotowoltaiczna w Twardówce była jednym z pionierskich projektów w Polsce, gdzie energię słoneczną wykorzystano do produkcji energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa domowego. Instalacja składała się z kilkunastu paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu domu, które przekształcały energię słoneczną na energię elektryczną.

W tamtym czasie fotowoltaika była jeszcze nowatorską technologią i rzadko spotykaną w Polsce. Instalacja w Twardówce była jednym z pierwszych przykładów wykorzystania energii słonecznej w ten sposób.

3. Trzecia najstarsza domowa instalacja fotowoltaiczna w Polsce znajduje się w miejscowości Wólka Wybraniecka w województwie mazowieckim. Jej historia sięga roku 1994, kiedy to została zainstalowana przez firmę ZET Systemy Solarna Energia.

Większe farmy i elektrownie fotowoltaiczne:

1. Najstarsza farma fotowoltaiczna w Polsce znajduje się w miejscowości Pęclin koło Wrześni w województwie wielkopolskim.

Ta historia sięga roku 2009, kiedy to firma Solaris Energy Polska zainstalowała tam farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW.

Farma fotowoltaiczna w Pęclinie była pionierskim projektem w skali kraju. Składa się z około 4 000 paneli fotowoltaicznych, które zajmują obszar ponad 2,5 hektara. W momencie oddania do użytku w 2009 roku, była to największa farma fotowoltaiczna w Polsce.

Farma w Pęclinie odegrała ważną rolę w rozwijaniu energii słonecznej w Polsce. Projekt ten pokazał, że fotowoltaika może być stosowana w większej skali, a produkcja energii elektrycznej z paneli słonecznych jest możliwa i opłacalna. Dzięki temu zwiększyło się zainteresowanie inwestorów, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju farm fotowoltaicznych w kraju w kolejnych latach.

2. Druga najstarsza farma fotowoltaiczna w Polsce znajduje się w miejscowości Łęgajny w województwie warmińsko-mazurskim.

Jej historia sięga roku 2011, kiedy to firma Pol-Solar rozpoczęła budowę tej instalacji.

Farma fotowoltaiczna w Łęgajnach miała początkowo moc 1 MW i składała się z około 4 200 paneli fotowoltaicznych. Jej budowa była częścią większego projektu, w ramach którego planowano zainstalować panele na kilku farmach w regionie. Celem projektu było wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej oraz wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Obecnie farma fotowoltaiczna w Łęgajnach się rozbudowuje. Po sukcesie pierwszej fazy projektu, firma Pol-Solar podjęła decyzję o rozszerzeniu mocy instalacji do 6 MW. Prace rozbudowy trwają, a po zakończeniu farma w Łęgajnach stanie się jeszcze większym źródłem energii elektrycznej zasilającej sieć energetyczną.

3. Trzecia najstarsza farma fotowoltaiczna w Polsce znajduje się w miejscowości Solec Kujawski w województwie kujawsko-pomorskim.

Jej historia sięga roku 2011, kiedy to firma Energia-OZE rozpoczęła budowę tej instalacji.

Farma fotowoltaiczna w Solcu Kujawskim miała początkowo moc 1 MW i składała się z około 4 000 paneli fotowoltaicznych. Jej budowa była częścią większego projektu, który zakładał wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w regionie. Instalacja była pierwszą większą farmą fotowoltaiczną w województwie kujawsko-pomorskim.

Farma w Solcu Kujawskim była kolejnym krokiem w rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Przyczyniła się do zwiększenia świadomości społecznej na temat korzyści wynikających z wykorzystania energii słonecznej i zachęciła innych inwestorów do budowy farm fotowoltaicznych w kraju.

Farma fotowoltaiczna w Solcu Kujawskim przechodzi proces rozbudowy. Po sukcesie pierwszej fazy projektu, firma Energia-OZE zdecydowała się na zwiększenie mocy instalacji. Rozbudowa farmy przewiduje zainstalowanie większej liczby paneli fotowoltaicznych, co pozwoli na jeszcze większą produkcję energii elektrycznej z energii słonecznej.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895