Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Od boomu do kłopotów

Od boomu do kłopotów

Stan polskich firm fotowoltaicznych: od boomu do upadku rynku

W ostatnich latach fotowoltaika w Polsce przeżywała prawdziwy boom. Miliony gospodarstw domowych zdecydowały się, żeby zainwestować w instalacje fotowoltaiczne. Przyciągnięte obietnicami niższych rachunków za energię, niezależnością energetyczną i ochroną środowiska. Rządowe programy, takie jak Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Energia dla Wsi, oraz atrakcyjne systemy rozliczeń przyczyniły się do szybkiego rozwoju branży. Jednak pod koniec 2022 roku rynek fotowoltaiczny zaczął wyhamowywać, a firmy z tej branży musiały stawić czoła różnym wyzwaniom.

Zmiany w regulacjach i odmowy przyłączenia do sieci. Od boomu do kłopotów.

Wprowadzenie nowelizacji ustawy o OZE oraz zmiany w regulacjach dotyczących rozliczania prosumentów stały się jednymi z głównych czynników wpływających na kondycję firm fotowoltaicznych. Nowe przepisy i odmowy przyłączenia do sieci sprawiły, że wiele firm napotkało trudności w realizacji projektów. Niektóre z firm nie były w stanie spełnić nowych wymagań, co prowadziło do opóźnień i utraty klientów.

Wyższe ceny komponentów i problemy z dostępnością

Kolejnym wyzwaniem dla firm fotowoltaicznych były rosnące ceny komponentów oraz problemy z ich dostępnością. Wzrost popytu na panele fotowoltaiczne spowodował ograniczenia w dostawach, co skutkowało wyższymi kosztami i trudnościami w realizacji projektów. Firmy musiały szukać nowych dostawców i negocjować lepsze warunki, aby utrzymać konkurencyjność na rynku.

Zamrożenie cen energii i wysoka inflacja

Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na sytuację firm fotowoltaicznych, było zamrożenie cen energii i wysoka inflacja. Tarcza Solidarnościowa, która miała na celu ochronę konsumentów przed wysokimi cenami energii, spowodowała spadek zainteresowania inwestycją w fotowoltaikę. Wiele osób zaczęło oszczędzać energię, aby zmieścić się w narzuconych limitach, co skutkowało mniejszym popytem na instalacje fotowoltaiczne.

Zniechęcenie rynku i nieuczciwe praktyki wykonawców. Od boomu do kłopotów.

Dodatkowo, na kondycję firm fotowoltaicznych miało wpływ zniechęcenie rynku spowodowane nieuczciwymi praktykami wykonawców. Wzrost liczby firm instalatorskich i agresywny marketing doprowadziły do ostrej walki o klienta. Nieuczciwi wykonawcy często brali zaliczki i znikały, pozostawiając klientów bez realizacji projektów. Skargi na nieuczciwe praktyki były często zgłaszane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co skutkowało nałożeniem kar na niektóre firmy fotowoltaiczne.

Odnawialne źródła energii w Polsce

Mimo trudności, rozwój fotowoltaiki w Polsce jest nadal widoczny. Obecnie około 1,3 miliona gospodarstw domowych posiada mikroinstalacje prosumenckie, co stanowi główną część zainstalowanej mocy fotowoltaiki w kraju. Według danych Agencji Rynku Energii, na koniec lipca 2023 roku zainstalowana moc fotowoltaiki w Polsce wyniosła 10,586 GW.

Szybki rozwój firm fotowoltaicznych

W okresie rozwoju fotowoltaiki w Polsce, wiele firm fotowoltaicznych powstało w krótkim czasie. Wprowadzenie kursów online umożliwiło budowlańcom i dekarzom zmianę zawodu na instalatora fotowoltaiki. W momencie największego rozkwitu fotowoltaiki, na rynku działało ponad 21 tysięcy firm oferujących usługi związane z montażem instalacji fotowoltaicznych. Polska była również liderem w liczbie miejsc pracy związanych z energią słoneczną w całej Unii Europejskiej.

Wyzwania jakościowe. Od boomu do kłopotów.

Jednak szybki rozwój branży fotowoltaicznej spowodował, że wiele firm działało bez odpowiednich kwalifikacji, co wpływało na jakość świadczonych usług. Wielu klientów narzekało na nieuczciwe praktyki wykonawców, którzy brali zaliczki i nie realizowali umów. Warto zwracać uwagę na wybór fachowca w przypadku instalacji fotowoltaicznych, aby uniknąć tego rodzaju problemów. Specjaliści powinni posiadać odpowiednie szkolenia, certyfikaty i monitorować zmiany w branży, aby zapewnić wysoką jakość usług.

Walka o klienta i negatywny wizerunek branży

Ostra walka o klienta w branży fotowoltaicznej spowodowała również narastanie negatywnego wizerunku tej branży. Agresywny marketing i natrętny telemarketing były powszechnymi praktykami. Wiele osób otrzymywało telefony dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych. W rezultacie, w mediach pojawiły się liczne artykuły ostrzegające przed nieuczciwymi sprzedawcami i pułapkami związanymi z umowami na fotowoltaikę. Skargi na nieuczciwe praktyki były zgłaszane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konsekwencje dla rynku fotowoltaicznego

Wprowadzenie zmian w sposobie rozliczania prosumentów oraz negatywny wizerunek branży fotowoltaicznej miały znaczny wpływ na rynek. Wiele firm musiało zmierzyć się z trudnościami i utratą klientów. Jednak rozwój fotowoltaiki w Polsce nadal trwa, a perspektywy na przyszłość są obiecujące. Warto jednak pamiętać, że wybór odpowiedniego wykonawcy i dbałość o jakość usług są kluczowe dla sukcesu inwestycji w fotowoltaikę.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

Call Now Button+48 797 897 895