Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Proces Boulysis czyli produkcja czystego krzemu

Proces Boulysis czyli produkcja czystego krzemu

Zagłębimy się trochę bardziej w procesy produkcji krzemu solarnego w tym i następnych kilku wpisach.

Proces Boulysis jest jedną z metod produkcji czystego krzemu, która wykorzystuje technologię elektrotermiczną do przetwarzania krzemionki (SiO2) w czysty krzem.

Proces Boulysis czyli produkcja czystego krzemu. Poniżej przedstawiam ogólny opis różnych aspektów produkcji krzemu w procesie Boulysis:

 1. Surowce:
  • Krzemionka (SiO2): Głównym surowcem do produkcji krzemu w procesie Boulysis jest krzemionka. Może być ona pozyskiwana z różnych źródeł, takich jak piaski kwarcowe, kwarcyt, chalcedon, opal, krzemiany i inne minerały zawierające krzem.
 2. Przygotowanie surowców:
  • Surowce krzemionki są odpowiednio przygotowywane przed procesem Boulysis. Poddaje się je procesom rozdrabniania, sortowania i czyszczenia, aby usunąć nieczystości i przygotować optymalne cząstki surowców.
 3. Reaktor:
  • Proces Boulysis odbywa się w specjalnym reaktorze elektrotermicznym. Reaktor zaprojektowano w taki sposób, aby umożliwić kontrolowaną reakcję redukcji krzemionki i wydzielenie czystego krzemu.
 4. Elektrody:
  • W reaktorze Boulysis umieszcza się elektrody, które są zazwyczaj wykonane z węgla. Elektrody pełnią rolę przewodników prądu elektrycznego i są kluczowe dla generowania odpowiednich warunków elektrotermicznych w reaktorze.
 5. Temperatura i napięcie:
  • Proces Boulysis wymaga utrzymania wysokiej temperatury i napięcia wewnątrz reaktora. Typowe temperatury mogą sięgać nawet 2000°C, a napięcia sięgają kilkuset woltów. Te parametry są kontrolowane i utrzymywane w celu zapewnienia odpowiednich warunków reakcji chemicznej.
 6. Reakcja chemiczna:
  • W procesie Boulysis dochodzi do redukcji krzemionki poprzez reakcję chemiczną, która zachodzi pod wpływem wysokiej temperatury i napięcia. Reakcja prowadzi do wydzielenia czystego krzemu w postaci pary, a produkty uboczne usuwa się z reaktora.
 7. Oczyszczanie krzemu:
  • Czynnikami ubocznymi w procesie Boulysis mogą być różne substancje, takie jak tlenki i związki żelaza, wapnia, magnezu czy glinu. Dlatego po etapie redukcji krzemionki konieczne jest oczyszczanie czystego krzemu. Może to obejmować procesy takie jak destylacja, krystalizacja, sublimacja i dopalanie, aby uzyskać krzem o wysokiej czystości.
 8. Formowanie waflów:
  • Czysty krzem jest następnie poddawany procesowi formowania w postaci waflów krzemowych. Waflami są cienkie płytki krzemu o określonej grubości, które służą jako podłoże do produkcji ogniw fotowoltaicznych.

Proces Boulysis czyli produkcja czystego krzemuWady metody Boulysis:

 1. Wysoki pobór energii: Proces Boulysis wymaga dużej ilości energii elektrycznej do generowania wysokich temperatur i napięć w reaktorze. To prowadzi do znacznego poboru energii, co może wiązać się z wysokimi kosztami eksploatacji.
 2. Emisja dwutlenku węgla: W przypadku wykorzystania elektrod węglowych w reaktorze Boulysis, proces może prowadzić do emisji dwutlenku węgla (CO2). Wysokie temperatury i reakcje chemiczne wytwarzające czysty krzem mogą przyczyniać się do negatywnego wpływu na środowisko.
 3. Skomplikowany proces: Proces Boulysis jest technicznie wymagający i skomplikowany. Wymaga precyzyjnej kontroli parametrów, takich jak temperatura, napięcie i czas reakcji. Właściwe zarządzanie procesem może być trudne i wymagać zaawansowanych technologii i wiedzy specjalistycznej.

To w sumie dość ogólne omówienie procesu Boulysis w produkcji krzemu. Daje jednak pewien obraz jak jest on skomplikowany i wymagający. Warto jednak zauważyć, że szczegóły procesu, konstrukcja reaktora i parametry mogą się różnić w zależności od konkretnej implementacji i technologii stosowanej w danej hucie krzemu.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895