Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Przegląd i Serwis Instalacji Fotowoltaicznej w Gdańsku, Woj. Pomorskie

Przegląd i Serwis Instalacji Fotowoltaicznej w Gdańsku, Woj. Pomorskie. Optymalizacja Działania Odnawialnej Elektrowni Słonecznej

W ramach kompleksowego przeglądu instalacji fotowoltaicznej o mocy blisko 40 kWp w Gdańsku, nasza ekipa przeprowadziła szereg kluczowych działań, mających na celu zapewnienie efektywności, bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi normami. Poniżej przedstawiamy szczegółowe etapy przeglądu:

Przegląd i Serwis Instalacji Fotowoltaicznej w Gdańsku, Woj. Pomorskie

1. Inspekcja Wizualna Paneli Fotowoltaicznych

Rozpoczęliśmy od gruntownej wizualnej oceny stanu paneli fotowoltaicznych JinKo. Starannie sprawdziliśmy czy są one wolne od zanieczyszczeń i uszkodzeń mechanicznych, co jest kluczowe dla utrzymania optymalnej wydajności. Dodatkowo, skoncentrowaliśmy się na ocenie konstrukcji pod kątem ewentualnej korozji.

2. Kontrola Połączeń Elektrycznych

Następnie skrupulatnie sprawdziliśmy, czy wszystkie połączenia elektryczne były właściwie zabezpieczone, eliminując tym samym ryzyko przepięć elektrycznych. Specjalną uwagę zwróciliśmy na eliminację luźnych lub uszkodzonych kabli, minimalizując potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników.

3. Test Wydajności Systemu

Przeprowadziliśmy szczegółowy test wydajności, wykorzystując mierniki do monitorowania generowanej energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne. W przypadku stwierdzenia ewentualnych spadków wydajności, zidentyfikowalibyśmy i naprawilibyśmy potencjalne problemy, zapewniając ciągłą efektywność instalacji.

4. Zgodność z Przepisami i Normami

Ważnym elementem przeglądu było sprawdzenie, czy cała instalacja była zgodna z aktualnymi przepisami i normami. Zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi jest kluczowe nie tylko dla bezpieczeństwa, ale także dla uniknięcia ewentualnych problemów prawnych.

Podsumowanie Przeglądu w Gdańsku:

Po starannym przeglądzie instalacji fotowoltaicznej w Gdańsku, możemy z zadowoleniem stwierdzić, że elektrownia słoneczna pozytywnie przeszła wszystkie etapy kontroli. Działamy w pełni zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi, dbając o efektywność i bezpieczeństwo każdego zainstalowanego panelu.

Zachęcamy do regularnych przeglądów i serwisowania instalacji fotowoltaicznych, co stanowi kluczową praktykę w utrzymaniu długoterminowych korzyści z energii słonecznej, a także eliminuje potencjalne zagrożenia i problemy.

Lokalizacja: Województwo Pomorskie, Gdańsk

Dane PV: Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp

Opis: Panele JinKo, falownik Huawei.

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na przegląd lub serwis własnej instalacji fotowoltaicznej.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

+48 797 897 895