Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Serwis: instalacja fotowoltaiczna w Oleśnie

Serwis: instalacja fotowoltaiczna w Oleśnie, woj. opolskie.

W ramach przeglądu instalacji fotowoltaicznej w Oleśnie, wraz z naszą ekipą przeprowadziliśmy kilka kluczowych czynności. Instalacja o mocy niecałych 40 kWp, zamontowana na dachu hali. Niecałe 100 paneli fotowoltaicznych JinKo, a do kompletu falownik Huawei.

Po przybyciu na miejsce, rozpoczęliśmy od dokładnej wizualnej inspekcji paneli fotowoltaicznych. Sprawdziliśmy, czy panele są wolne od zanieczyszczeń, uszkodzeń mechanicznych, co mogłoby wpłynąć na ich wydajność. Następnie skontrolowaliśmy czy konstrukcja jest wolna od korozji.

Następnie sprawdziliśmy, czy wszystkie połączenia elektryczne były odpowiednio zabezpieczone i nie występowały żadne luźne lub uszkodzone kable. To jest istotne, aby uniknąć przepięć elektrycznych i zagrożeń dla bezpieczeństwa. W szczególności pod kątem zagrożenia pożarowego.

Kolejnym krokiem było przetestowanie wydajności systemu. Za pomocą mierników sprawdziliśmy, czy panele fotowoltaiczne generują energię elektryczną zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli stwierdzilibyśmy spadek wydajności, mielibyśmy możliwość zlokalizowania i rozwiązania ewentualnych problemów.

Dodatkowo, sprawdziliśmy, czy instalacja była zgodna z obowiązującymi przepisami i normami. Ważne jest, aby wszystkie aspekty instalacji były zgodne z przepisami, aby uniknąć problemów prawnych i zagwarantować bezpieczeństwo użytkowników.

Serwis: instalacja fotowoltaiczna

W przypadku naszego przeglądu w Oleśnie, wszystkie te czynności przeprowadziliśmy starannie, zapewniając właścicielowi instalacji fotowoltaicznej pewność, że jego system działa efektywnie i bezpiecznie. Naszą rolą jest utrzymanie i optymalizacja działania takich systemów, co pozwala na korzystanie z energii słonecznej w sposób opłacalny i ekologiczny.

Takie regularne przeglądy i serwisowanie instalacji fotowoltaicznych są kluczowe, aby cieszyć się długotrwałymi korzyściami z energii słonecznej i uniknąć potencjalnych problemów.

Serwis: instalacja fotowoltaiczna w Oleśnie – PODSUMOWANIE:

Lokalizacja: województwo opolskie, Olesno

Dane PV: Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp

Opis: Panele JinKo, falownik Huawei.

Miejsce zamontowania: dach.

Wynik: Elektrownia pozytywnie przeszła przegląd.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895