Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Spółka obrotu energią

Spółka obrotu energią

OPEN YOUR MIND ENERGY

Razem z Naszymi partnerami przystępujemy do strukturyzacji spółki obrotu energią. Cały rynek energetyczny w Polsce i Europie mimo bardzo wielu zmiennych prężnie się rozwija. W Naszej ofercie to jedna z ostatnim usług, której nie możemy oferować Naszym partnerom. Świadczymy dla nich głównie usługi O&M czy też asset managmentu i obrót energią będzie dopełnieniem.

Stąd nowy byt zajmujący się sprzedażą energii i gazu czyli OYM.ENERGY – spółka obrotu energią.

Spółka obrotu energią OYM.ENERGY

W skład zespołu wchodzić będą profesjonaliści od zarządzania, obrotu energią i gazem oraz szereg innych specjalistów. Rozmowy i budowa zespołu zajęły Nam prawie 8 miesięcy ale teraz powoli zbliżamy się do finału.

Obserwujcie Naszego bloga po więcej informacji a dla tych, którzy nie wiedzą czym jest spółka obrotu energią szybki skrót.

Spółka obrotu energią to podmiot gospodarczy zaangażowany w handel energią elektryczną lub gazem.

Jej głównym zadaniem jest zakup energii od producentów lub importerów, a następnie sprzedaż jej klientom końcowym, takim jak gospodarstwa domowe, firmy czy instytucje. Spółka obrotu może działać na rynku hurtowym, na którym handluje dużymi ilościami energii, jak również na rynku detalicznym, dostarczając energię do odbiorców indywidualnych.

W Polsce, branża energetyczna jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa, a spółki obrotu energią muszą posiadać odpowiednie zezwolenia i licencje wydane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) lub innego organu odpowiedzialnego za nadzór nad sektorem energetycznym. Przy spełnieniu wymaganych kryteriów, spółki obrotu energią mogą działać na rynku, zapewniając dostęp do energii dla konsumentów w Polsce.

W Polsce działają różne rodzaje spółek związanych z rynkiem energii, które obejmują między innymi:

  1. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) – odpowiedzialny za przesyłanie energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym.
  2. Operator Rynku Energii (ORE) – nadzoruje funkcjonowanie rynku energii elektrycznej i gazowej w Polsce.
  3. Spółki energetyczne – przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją lub sprzedażą energii elektrycznej lub gazu.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895