Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Upały a energetyka…

Upały a energetyka…

Wpływ fal upałów na zużycie energii: rosnący niepokój

Jak wiemy i czujemy temperatury rosną podczas upałów. W konsekwencji wzrost temperatury o zaledwie 1 stopień Celsjusza przekłada się na zauważalny wzrost zapotrzebowania na energię. Eksperci z Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) zwracają uwagę na pilną potrzebę poprawy efektywności energetycznej w związku z rosnącą popularnością klimatyzacji.

Na całym świecie mnożą się ostrzeżenia przed falami upałów. W Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już kilka razy tego lata wydał ostrzeżenia przed upałami drugiego stopnia. Ostrzeżenia dotyczyły dla niemal całego kraju. Fale upałów mogą prowadzić do pożarów lub awarii telefonów komórkowych, co miało miejsce w Europie tego lata. Jednak ekstremalne fale upałów stanowią inne poważne zagrożenie – obciążenie dla globalnych systemów energetycznych. Podwyższone temperatury napędzają zapotrzebowanie na klimatyzację, co z kolei zwiększa zapotrzebowanie na energię elektryczną. Tworzy to paradoks: im cieplej, tym intensywniej korzystamy z klimatyzacji. Im częściej go używamy, tym bardziej przyczyniamy się do wzrostu temperatur i zmian klimatu. Zwiększona emisja gazów cieplarnianych tworzy błędne koło, przez co świat staje się jeszcze gorętszy.

Jak więc wzrost temperatury wpływa na zużycie energii?

Fale upałów znacznie zwiększają zapotrzebowanie na urządzenia chłodzące. Wyniki obserwacji Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) są zatrważające. Średnia dzienna temperatura wokół 30 stopni Celsjusza, zwiększa tygodniową sprzedaż energii elektrycznej o około 16 procent.

Chłodniej lokalnie, cieplej globalnie…

Podczas gdy zapotrzebowanie na chłodzenie rośnie, coraz częstsze stosowanie klimatyzatorów obciąża systemy zasilania na całym świecie. Według raportu IEA na temat rynku energii elektrycznej, chłodzenie odpowiada za około 10 procent światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. W cieplejszych regionach może to doprowadzić do dwukrotnego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie letnim.

Jak wyliczyła IEA. W Teksasie każdy wzrost średniej dziennej temperatury powyżej 24 stopni o 1 stopień powoduje około 4% wzrost zapotrzebowania na energię. W Indiach, gdzie klimatyzatory są mniej popularne, ten sam wzrost temperatury prowadzi do 2-procentowego wzrostu zapotrzebowania na energię.

Wahania zapotrzebowania spowodowane zmieniającymi się potrzebami chłodzenia niosą ze sobą ryzyko przerw w dostawie prądu. Dla operatorów sieci może to oznaczać konieczność reaktywacji starszych i mniej wydajnych elektrowni, które będą generować zanieczyszczenia. Bloomberg poinformował, że elektrownia w Szanghaju zużywała w czerwcu około 800 ton węgla na godzinę. Taka ilość węgla była potrzebna żeby zapewnić energię niezbędną do chłodzenia budynków.

Jak zatem zmniejszyć obciążenie sieci?

Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na energię w cieplejszych porach roku, operatorzy muszą opracować skuteczne metody zmniejszania obciążenia. Może to obejmować umożliwienie urządzeniom dostosowywania zużycia energii w oparciu o zapotrzebowanie na energię elektryczną w czasie rzeczywistym. Oraz pomoc w równoważeniu systemu energetycznego w okresach szczytowego zapotrzebowania. Może to objawiać się ograniczeniami w poborze energii elektrycznej przez odbiorców w sytuacjach awaryjnych, za które mogliby otrzymać odszkodowanie.

Na przykład w Teksasie, kiedy popyt na energię elektryczną osiągnął rekordowy poziom, operator sieci wykorzystał programy reagowania na popyt. Są to zachęty finansowe dla odbiorców energii, aby zmniejszali swoje zapotrzebowanie w okresach obciążenia sieci. Drugim rozwiązaniem jest przeniesienie zużycia na pory dnia, w których obciążenie jest mniejsze, co w konsekwencji obniża ceny energii.

W grudniu 2022 r. Korea Południowa uruchomiła program pilotażowy, w ramach którego inteligentne urządzenia automatycznie odpowiadają na żądania ograniczenia zapotrzebowania. Dzieję się to na podstawie warunków panujących w sieci. Doprowadziło to do 24-procentowej redukcji zużycia energii elektrycznej.

Zwiększenie wydajności i obniżenie rachunków za energię

Istotną rolę do odegrania mają również konsumenci. Według najnowszych danych rynkowych, najczęściej kupowane klimatyzatory osiągają zaledwie około 50 procent sprawności najbardziej wydajnych produktów na rynku. Inwestycja w bardziej ekonomiczne urządzenia może przynieść oszczędności w zużyciu energii potrzebnej do chłodzenia. Całkowity poziom zużycia energii przez urządzenia klimatyzacyjne jest różny. Ten fakt podkreśla znaczenie promowania urządzeń energooszczędnych. Zakup wydajniejszego urządzenia, nawet jeśli jest droższe z góry, może prowadzić do obniżenia rachunków za prąd. Takie myślenie w konsekwencji daje wymierne oszczędności w całym okresie eksploatacji urządzenia.

Jednym z przykładów takich wysiłków jest wdrożenie obowiązkowych minimalnych standardów wydajności energetycznej (MEPS) i etykiet efektywności energetycznej. MAE informuje, że w regionach, w których przestrzegano tych zaleceń (np. Stany Zjednoczone i Unia Europejska), MEPS i etykiety pomogły zmniejszyć zużycie energii przez klimatyzatory o ponad połowę. W miarę jak fale upałów stają się coraz częstsze i intensywniejsze zachodzi konieczność zarządzania zużyciem energii. Nie chodzi tylko o zachowanie spokoju, ale także o zapewnienie zrównoważonej przyszłości.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895