Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Uwolnienie umów PPA i linii bezpośredniej

Uwolnienie umów PPA i linii bezpośredniej

Przełomowa era dla energetyki odnawialnej w Polsce czyli, uwolnienie umów PPA i linii bezpośredniej

W dynamicznym świecie energii odnawialnej innowacje i postęp nadal kształtują krajobraz energetyki. Polska może być świadkiem przełomowej zmiany ustawodawstwa w sektorze energii odnawialnej poprzez wprowadzenie nowych przepisów regulujących umowy zakupu energii elektrycznej (PPA) oraz umów bezpośrednich tj. łączących bezpośrednio klienta z wytwórca energii. Te nadchodzące zmiany obiecują nowy sposób pozyskiwania, zużycia i handlu energią. Otwierając tym samym możliwości zarówno dla inwestorów, producentów i konsumentów. Obecnie polski rynek energii odnawialnej funkcjonuje w systemie stałej taryfy, co odegrało znaczącą rolę w promowaniu rozwoju odnawialnych źródeł energii. System ten ma jednak swoje ograniczenia. Wprowadzenie zatem nowych regulacji prawnych dla umów PPA ma na celu sprzyja większej wydajności, elastyczności i opłacalności.

Umowy PPA to długoterminowe kontrakty ułatwiające sprzedaż i zakup energii elektrycznej między producentami a konsumentami energii odnawialnej.

Tradycyjnie umowy te dominowały w sektorze przedsiębiorstw. Firmy zobowiązywały się do zakupu określonej ilości energii ze źródeł odnawialnych na określony czas. Przyjmując umowy PPA w układzie połączenia konsumenta i wytwórcy bezpośrednią linia zasilającą, konsumenci będą mieli możliwość nie tylko zmniejszenia uzależnienia od energii elektrycznej wytwarzanej z paliw kopalnych, ale także uzyskania dostępu do stabilnego, niedrogiego i przyjaznego dla środowiska źródła energii. Ponadto przewidywalność finansowa oferowana przez umowy PPA jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów i deweloperów. Zapewnia stały strumień przychodów, który ułatwia rozwój i ekspansję projektów energii odnawialnej.

Czym są kontrakty bezpośrednie

Kontrakty linii bezpośredniej (Direct Line), znane również jako transakcje bezpośrednie, zapewniają bezpośrednie połączenie między wytwórcami energii odnawialnej a konsumentami. Odbywa się to za pomocą bezpośredniej linii przesyłowej bez angażowania tradycyjnych mediów. To innowacyjne podejście umożliwia konsumentom nawiązanie bezpośredniej relacji z wytwórcami energii odnawialnej, wzmacniając poczucie kontroli nad ich dostawami energii. Poprzez eliminację pośredników, kontrakty bezpośrednie umożliwiają zapewnienie konkurencyjnych warunków zakupu energii oraz wspieranie lokalnych projektów OZE. Stymulując tym samym rozwój krajowego rynku zielonej energii. Co więcej, to bezpośrednie zaangażowanie zachęca do głębszego zrozumienia produkcji i zużycia energii, torując drogę do większej efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Pojawienie się niebawem nowego ustawodawstwa w zakresie przepisów związanych z umowami PPA i umowami z bezpośrednimi liniami niesie ze sobą niezliczone korzyści i możliwości dla wszystkich zaangażowanych interesariuszy:

A. Dla wytwórców energii odnawialnej:

 • Zwiększone strumienie przychodów dzięki długoterminowym kontraktom z gwarantowanymi cenami.
 • Zwiększone możliwości rozwoju i ekspansji projektów OZE.
 • Dostęp do szerszego rynku, w tym mniejszych firm i gospodarstw domowych.

B. Dla konsumentów:

 • Zmniejszona zależność od energii elektrycznej wytwarzanej z paliw kopalnych.
 • Stabilne, niedrogie i przyjazne dla środowiska dostawy energii.
 • Potencjalne oszczędności kosztów i możliwość przyczynienia się do przejścia na zieloną energię.

C. Dla inwestorów:

 • Lepsza przewidywalność finansowa i mniejsze ryzyko.
 • Większa atrakcyjność projektów OZE.
 • Potencjał dywersyfikacji i długoterminowej rentowności.

D. Dla środowiska i społeczeństwa:

 • Przyspieszone przejście na zrównoważoną i niskoemisyjną przyszłość.
 • Tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy w sektorze energii odnawialnej.
 • Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Polska stoi u progu przełomowej ery w energetyce odnawialnej wraz ze zbliżającym się wprowadzeniem nowych przepisów regulujących umowy PPA oraz umowy z łączem bezpośrednim. Uwolnienie umów PPA i linii bezpośredniej.

Te transformacyjne środki wydają się zrewolucjonizować sposób inwestycji, zużywania i handlu energią, kierując się w kierunku zrównoważonej i niskoemisyjnej przyszłości. Przyjmując regulacje prawne dla umów PPA w tym dla modelu linii bezpośrednich, Polska może otworzyć bezprecedensowe możliwości dla inwestorów, wytwórców i konsumentów, wspierając wzrost gospodarczy, zarządzanie środowiskiem i faktyczną niezależnością energetyczną.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895