Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Wyłączenia farm fotowoltaicznych

Wyłączenia farm fotowoltaicznych

Wyłączenia farm fotowoltaicznych. PSE tłumaczy się bezpieczeństwem sieci energetycznej z powodu nadmiernej mocy elektrycznej.

W ostatnich latach farmy fotowoltaiczne (PV) zyskały znaczną popularność jako odnawialne źródło energii. Także jako bardzo rentowna inwestycja, przyczyniając się do globalnej zmiany w kierunku zrównoważonego wytwarzania energii. Jednak w ostatnim czasie polski sektor energetyczny zgłosił obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń związanych z nadmierną mocą elektryczną z farm fotowoltaicznych. Polskie Sieci Energetyczne (PSE) czyli, Operator Systemu Przesyłowego (OSP), wydał ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej. Wdrożył również niezbędne środki w celu rozwiązania tego rosnącego problemu. Przyjrzymy się przyczynom wyłączeń farm fotowoltaicznych i rzucimy światło na starania PSE o zapewnienie stabilności i niezawodności sieci elektroenergetycznej.

Wyzwanie związane z nadmierną mocą elektryczną

Chociaż rozwój farm fotowoltaicznych jest niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem, stanowi on również wyzwanie dla zarządzania sieciami elektroenergetycznymi, popytem i podażą energii elektrycznej. Tradycyjne elektrownie, które mogą modulować swoją moc wyjściową (paliwo stanowi węgiel) w celu dopasowania do zapotrzebowania na energię elektryczną, też stanowią swoistą trudność w dostosowaniu do płynnej regulacji dostępności i zarządzaniu. W przeciwieństwie do tradycyjnych elektrowni farmy fotowoltaiczne są w dużym stopniu uzależnione od czynników środowiskowych. Przede wszystkich takich jak intensywność nasłonecznienia i warunki pogodowe. W konsekwencji w okresach optymalnego nasłonecznienia farmy te mogą generować nadmierną ilość energii elektrycznej, przekraczającą możliwości jej przyjęcia przez sieć.

Aby przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom związanym z nadmierną mocą elektryczną z farm fotowoltaicznych, PSE podjęły pro aktywne działania w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznej. W niedawnym komunikacie PSE ogłosiły stan alarmowy dotyczący nadwyżki mocy, podkreślając konieczność podjęcia natychmiastowych działań.

Odpowiadając na to wyzwanie PSE wyznaczyły określone strefy wyłączenia. W ich obrębie infrastruktura sieci elektroenergetycznej nie jest w stanie przyjąć dodatkowej energii elektrycznej. Te strefy wykluczenia są zwykle zlokalizowane na obszarach o dużej koncentracji farm fotowoltaicznych i ograniczonej przepustowości infrastruktury sieciowej. Wyłączając te strefy z przyjmowania nadwyżek energii elektrycznej, PSE mają na celu zapobieganie przeciążeniom i potencjalnym zakłóceniom w sieci elektroenergetycznej. Ponadto PSE wdrożyły również działania ograniczające, polegające na ograniczeniu mocy farm fotowoltaicznych w okresach nadprodukcji energii elektrycznej. Nakazując operatorom farm fotowoltaicznych ograniczenie ich produkcji, PSE mogą lepiej wyrównać bilans podaży i popytu oraz utrzymać stabilność sieci elektroenergetycznej. Chociaż ograniczenia mogą skutkować tymczasowym ograniczeniem produkcji energii elektrycznej, kluczowe znaczenie ma zapewnienie długoterminowej niezawodności i bezpieczeństwa sieci elektrycznej.

Równoważenie sieci z magazynowaniem energii

Aby jeszcze bardziej zwiększyć stabilność sieci elektroenergetycznej i złagodzić wyzwania związane z nadmiarem energii elektrycznej, PSE bada różne rozwiązania. W tym integrację systemów magazynowania energii. Technologie magazynowania energii, takie jak wielkogabarytowe akumulatory, mogą magazynować nadwyżki energii elektrycznej w okresach szczytowej produkcji i uwalniać ją w okresach wysokiego zapotrzebowania. Takie podejście pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie energii słonecznej, skutecznie zarządzając nieciągłym charakterem generacji fotowoltaicznej. Działania PSE na rzecz integracji magazynowania energii z farmami fotowoltaicznymi mogą przynieść wiele korzyści. Nie tylko pomaga ustabilizować sieć, ale także maksymalizuje wykorzystanie czystej energii, zmniejsza potrzebę ograniczania i zwiększa ogólną niezawodność systemu elektroenergetycznego. Ponadto systemy magazynowania energii mogą ułatwić integrację innych odnawialnych źródeł energii, umożliwiając bardziej zrównoważoną i odporną infrastrukturę energetyczną.

Współpraca i perspektywy na przyszłość

Sprostanie wyzwaniom związanym z nadmierną mocą elektryczną z farm fotowoltaicznych wymaga współpracy między różnymi zainteresowanymi stronami, w tym operatorami farm fotowoltaicznych, operatorami sieci i decydentami. PSE aktywnie współpracuje z tymi stronami w celu ustanowienia kompleksowych ram zapewniających bezpieczną integrację energii słonecznej z krajowym systemem energetycznym.

Patrząc w przyszłość, PSE, we współpracy z polskim rządem i ekspertami branżowymi, zamierzają opracować zaawansowane strategie zarządzania siecią. Bedą to rozwiązania techniczne, które mogą uwzględnić rosnący udział odnawialnych źródeł energii. Wspierając innowacyjność, inwestując w badania i rozwój oraz promując zrównoważony miks energetyczny, Polska może uwolnić pełny potencjał farm fotowoltaicznych, zapewniając jednocześnie niezawodność i bezpieczeństwo swojej sieci elektroenergetycznej.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895