Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Zepsuta instalacja fotowoltaiczna

Zepsuta instalacja fotowoltaiczna

Zapewnij Optymalną Wydajność i Bezpieczeństwo: Kompleksowy Przegląd Instalacji Fotowoltaicznych

Inwestycja w system fotowoltaiczny stanowi kluczowy krok w kierunku zrównoważonej i opłacalnej przyszłości energetycznej. Jednak aby w pełni cieszyć się korzyściami tej technologii, niezbędne jest regularne przeprowadzanie przeglądów instalacji. Ten kompleksowy przewodnik dostarczy Ci niezbędnej wiedzy na temat znaczenia przeglądów fotowoltaicznych, ich częstotliwości, zakresu oraz potencjalnych konsekwencji zaniedbań w tym obszarze.

Obowiązek prawny czy dobra praktyka?

Polskie prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych obowiązek okresowego sprawdzania stanu technicznego instalacji elektrycznych, do których zalicza się również systemy fotowoltaiczne. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tego rodzaju kontrole powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat.

Poza wymaganiami prawnymi, istnieją również inne powody, dla których warto regularnie serwisować instalację fotowoltaiczną. Przeglądy te pozwalają zidentyfikować potencjalne problemy na wczesnym etapie, zanim przełożą się one na poważniejsze awarie lub straty finansowe.

Konsekwencje prawne zaniedbań. Zepsuta instalacja fotowoltaiczna.

Nieprzestrzeganie obowiązku przeprowadzania okresowych przeglądów instalacji fotowoltaicznej może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Właściciel lub zarządca nieruchomości, który nie dopełni tego obowiązku, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 5 000 złotych w formie mandatu nałożonego przez nadzór budowlany.

Co więcej, w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia, które skutkować będzie śmiercią lub uszczerbkiem na zdrowiu, a które będzie związane z brakiem aktualnego przeglądu instalacji, sytuacja taka może być traktowana jako nieumyślne spowodowanie śmierci. Ponadto, brak aktualnego przeglądu może stanowić podstawę dla firmy ubezpieczeniowej do odmowy wypłaty odszkodowania.

Korzyści z regularnych przeglądów Instalacji fotowoltaicznych. Zepsuta instalacja fotowoltaiczna.

Regularne przeglądy instalacji fotowoltaicznych przynoszą szereg korzyści, które przekładają się na optymalizację wydajności, zwiększenie bezpieczeństwa oraz przedłużenie żywotności całego systemu.

Zwiększenie Wydajności Instalacji

Nagromadzenie zanieczyszczeń, takich jak kurz, ptasie odchody czy tłuszcz, na powierzchni paneli fotowoltaicznych może znacząco obniżyć ich wydajność. Regularne czyszczenie i konserwacja modułów PV pozwala na usunięcie tych niepożądanych czynników, zapewniając maksymalną ekspozycję na światło słoneczne i tym samym zwiększając produkcję energii elektrycznej.

Wczesne Wykrywanie Potencjalnych Problemów. Zepsuta instalacja fotowoltaiczna.

Podczas przeglądu instalacji fotowoltaicznej, wykwalifikowany serwisant może zidentyfikować wszelkie drobne nieprawidłowości, takie jak poluzowane połączenia, uszkodzenia izolacji czy ogniska korozji. Wczesne wykrycie i naprawa tych problemów pozwala uniknąć poważniejszych awarii i związanych z nimi kosztów w przyszłości.

Zwiększenie Poziomu Bezpieczeństwa

Regularne przeglądy instalacji fotowoltaicznej odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom oraz samej infrastrukturze. Wykwalifikowany serwisant sprawdzi, czy wszystkie elementy systemu, takie jak okablowanie, zabezpieczenia oraz uziemienie, są prawidłowo zamontowane i działają zgodnie z normami bezpieczeństwa.

Utrzymanie Gwarancji i Ubezpieczenia

Wiele umów gwarancyjnych oraz polis ubezpieczeniowych wymaga regularnego serwisowania instalacji fotowoltaicznej. Nieprzestrzeganie tych wymagań może skutkować utratą praw do gwarancji lub odmową wypłaty odszkodowania w przypadku awarii.

Częstotliwość przeglądów instalacji fotowoltaicznych

Obowiązkowe przeglądy instalacji fotowoltaicznych powinny być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z wymaganiami prawnymi. Jednak w zależności od zapisów w umowie z wykonawcą, zaleceń producentów komponentów lub warunków ubezpieczenia, może istnieć konieczność przeprowadzania corocznych przeglądów.

Niezależnie od obowiązkowych terminów, zaleca się również regularne monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznej za pomocą dedykowanych aplikacji. Pozwoli to na szybkie wykrycie ewentualnych odchyleń od oczekiwanych parametrów i podjęcie odpowiednich działań naprawczych.

Sytuacje wymagające pilnego przeglądu instalacji fotowoltaicznej

Istnieją sytuacje, które wymagają natychmiastowego przeprowadzenia przeglądu instalacji fotowoltaicznej, nawet poza obowiązkowymi terminami. Do takich sytuacji należą:

 1. Znaczny spadek wydajności instalacji w ciągu słonecznego dnia
 2. Częste, nieoczekiwane wyłączenia falownika
 3. Widoczne uszkodzenia paneli fotowoltaicznych, takie jak pęknięcia, przebarwienia lub odbarwienia
 4. Poluzowane lub uszkodzone okablowanie oraz połączenia elektryczne
 5. Szybka reakcja i przeprowadzenie przeglądu w takich przypadkach pozwoli na zidentyfikowanie i usunięcie przyczyny problemu, zapobiegając dalszym szkodom i stratom finansowym.

Zakres przeglądu instalacji fotowoltaicznych. Zepsuta instalacja fotowoltaiczna.

Zakres prac wykonywanych podczas przeglądu instalacji fotowoltaicznej może różnić się w zależności od firmy serwisowej oraz specyfiki danej instalacji. Jednak zgodnie z dobrymi praktykami, przegląd powinien obejmować następujące elementy:

 1. Ocena stanu konstrukcji wsporczej: Weryfikacja stabilności, sposobu mocowania, występowania ognisk korozji oraz uszkodzeń mechanicznych.
 2. Kontrola modułów fotowoltaicznych: Ocena stopnia zabrudzeń, występowania uszkodzeń mechanicznych oraz stabilności mocowania do konstrukcji.
 3. Sprawdzenie okablowania: Weryfikacja rodzaju i parametrów zastosowanych kabli, poprawności połączeń, prowadzenia tras kablowych oraz stanu izolacji.
 4. Kontrola falownika: Ocena poprawności i stabilności montażu, wykonanych połączeń, diagnostyka błędów oraz czystość radiatora.
 5. Weryfikacja urządzeń zabezpieczających: Sprawdzenie typów, parametrów oraz stanu ograniczników przepięć, zabezpieczeń nadprądowych, różnicowo-prądowych oraz instalacji odgromowej i uziemienia.
 6. Analiza uzysków z instalacji: Porównanie rzeczywistej produktywności instalacji z założeniami teoretycznymi oraz innymi podobnymi instalacjami.
 7. Pomiary elektryczne: Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, ciągłości połączeń wyrównawczych, napięcia stringów, rezystancji izolacji oraz impedancji pętli zwarcia.
 8. Po przeprowadzeniu przeglądu, uprawniony serwisant stwierdzi, czy instalacja nadaje się do eksploatacji, a w przypadku wykrytych uchybień, przekaże pisemne uwagi i zalecenia dotyczące ich usunięcia.

Wykorzystanie kamery termowizyjnej w przeglądzie instalacji fotowoltaicznej

W sytuacji, gdy standardowy przegląd nie pozwala na zdiagnozowanie przyczyny niskiej wydajności systemu fotowoltaicznego, rozwiązaniem może być badanie przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej. Technologia ta umożliwia wykrycie tzw. „hot spotów” – miejsc na panelach fotowoltaicznych charakteryzujących się podwyższoną temperaturą.

”Hot spoty” mogą powstawać zarówno w wyniku wad materiałowych, jak i podczas transportu, magazynowania lub niewłaściwego montażu instalacji. Zbytnie nagrzewanie się takich miejsc może prowadzić do uszkodzenia ogniwa, spadku wydajności, przyspieszonego zużycia, a w skrajnych przypadkach nawet samozapłonu modułu PV.

Wykorzystanie kamery termowizyjnej pozwala na wczesne wykrycie i naprawę tego rodzaju wad, zapobiegając poważniejszym szkodom i stratom finansowym.

Koszty przeglądu instalacji fotowoltaicznych

Koszty przeglądu instalacji fotowoltaicznej mogą różnić się w zależności od zakresu przeprowadzanych prac, mocy instalacji oraz wykonawcy. W przypadku małych instalacji prosumenckich o mocy nieprzekraczającej 10 kWp, należy liczyć się z wydatkiem w granicach 700-1000 złotych (plus koszty dojazdu).

Dla instalacji o mocy od 10 do 50 kWp, koszty rosną i mogą wahać się między 1000 a 3000 złotych (plus koszty dojazdu). W przypadku instalacji biznesowych o mocy powyżej 50 kWp, należność za usługę jest zazwyczaj wyliczana indywidualnie, z uwzględnieniem odległości, jaką serwisant musi pokonać do miejsca lokalizacji instalacji.

Regularne przeglądy instalacji fotowoltaicznych są niezbędne dla zapewnienia optymalnej wydajności, bezpieczeństwa oraz długiej żywotności całego systemu. Choć mogą wiązać się z pewnymi kosztami, stanowią one niewielki ułamek w porównaniu z potencjalnymi stratami wynikającymi z nieefektywnej pracy instalacji, koniecznością przeprowadzenia kosztownych napraw lub utratą gwarancji.

Inwestycja w zieloną energię to projekt długofalowy, dlatego warto regularnie weryfikować stan techniczny instalacji fotowoltaicznej. Zepsuta instalacja fotowoltaiczna.

Systematyczna kontrola pozwala na wczesne wykrywanie nawet drobnych nieprawidłowości, eliminując ryzyko przestojów w pracy i zapewniając optymalną rentowność inwestycji.

Pamiętaj, że wybór profesjonalnego i doświadczonego wykonawcy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezproblemowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej przez wiele lat. Nie zwlekaj i zadbaj o regularne przeglądy Twojego systemu, aby w pełni cieszyć się korzyściami płynącymi z wykorzystania energii słonecznej.

Świadczymy usługi serwisowe na terenie całej Polski 7 dni w tygodniu a Nasi serwisanci mogą dotrzeć nawet w najdalsze regiony kraju.

Możecie skontaktować się z Nami 7 dni w tygodniu pod Naszym numerem telefonu:

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895