Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Czemu mówię NIE centralizacji?

Czemu mówię NIE centralizacji?

Centralizacja energetyczna jest procesem koncentrowania produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w rękach niewielu dużych firm lub państwowych operatorów energetycznych. W przeciwieństwie do tego, system zdecentralizowany składa się z wielu mniejszych źródeł energii, które są w stanie przekazywać energię do sieci elektrycznej, tworząc system o wiele bardziej zrównoważony i odporny na awarie.

Niestety, centralizacja energetyczna nie jest dobrym trendem ze względu na wiele czynników. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich:

  1. Monopolizacja rynku – centralizacja energetyczna powoduje koncentrację produkcji i dystrybucji energii w rękach niewielu dużych firm lub państwowych operatorów energetycznych. Takie przedsiębiorstwa mają kontrolę nad rynkiem i mogą ustalać ceny energii, co wpływa na sytuację finansową konsumentów i przedsiębiorstw.
  2. Wysokie koszty inwestycyjne – budowa dużych elektrowni i sieci dystrybucyjnych wymaga znacznych nakładów finansowych. Te natomiast zwykle pochodzą z pieniędzy podatników lub są w formie jakiś opłaty od konsumentów. Centralizacja energetyczna prowadzi do sytuacji, w której te koszty mogą wzrastać i być trudne do udźwignięcia dla wielu konsumentów.
  3. Wrażliwość na awarie – system zdecentralizowany jest bardziej odporny na awarie. Produkcja energii odbywa się w wielu różnych źródłach. W przypadku centralizacji, awaria w jednym dużym elektrowni może spowodować poważne problemy dla całej sieci energetycznej.
  4. Brak elastyczności – centralizacja energetyczna utrudnia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa. Duże elektrownie są zwykle zaprojektowane do pracy w jednym trybie, co ogranicza możliwość wprowadzania zmian w produkcji energii elektrycznej.
  5. Wpływ na środowisko – duże elektrownie często emitują duże ilości szkodliwych gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza. Centralizacja energetyczna prowadzi do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych, co przyczynia się do globalnego ocieplenia i innych negatywnych skutków dla środowiska.

Centralizacja energetyczna nie jest dobrym trendem. Niestety jednak to proces obecny w prawie każdym znanym mi kraju. Czemu mówię NIE centralizacji?

System zdecentralizowany zawsze jest bardziej zrównoważony. W dłużej perspektywie dużo bardziej się opłaca. Monopol to jednak prawie zawsze centralizacja energetyczna.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895