Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Dotacje i dofinansowania do OZE w Polsce


Dotacje i dofinansowania do OZE w Polsce

Odnawialne źródła energii (czyli w skrócie OZE) to coraz bardziej popularna forma pozyskiwania energii elektrycznej i ciepła. Ich rozwój jest wspierany przez rządowe programy dotacji i dofinansowań.

Dotacje i dofinansowania do OZE w Polsce

Dotacje i dofinansowania w Polsce

W Polsce istnieje wiele programów dotacji i dofinansowań do OZE. A do najpopularniejszych należą:

  • Mój Prąd – czyli program skierowany do osób fizycznych, które chcą zainstalować mikroinstalację fotowoltaiczną. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na taka inwestycję – obecnie czekamy na uruchomienie porgramu Mój Prąd 6.0.
  • Energia dla wsi – czyli program skierowany do rolników i spółdzielni energetycznych, które chcą zainstalować instalacje OZE.
  • Program priorytetowy „Biogaz z rolnictwa” – czyli program skierowany do rolników, którzy chcą zainstalować biogazownię rolniczą. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, a maksymalnie do 15 mln zł.
  • Program priorytetowy „Kogeneracja w oparciu o odnawialne źródła energii” – czyli program skierowany do przedsiębiorców, którzy chcą zainstalować kogenerację w oparciu o OZE. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, a maksymalnie do 15 mln zł.

Wpływ dotacji i dofinansowań na rozwój OZE

Dotacje i dofinansowania do OZE mają znaczący wpływ na rozwój tej technologii w Polsce. Dlatego dzięki nim możliwe jest obniżenie kosztów instalacji OZE, co sprawia, że stają się one bardziej dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

W latach 2020-2022 w Polsce zainstalowano łącznie ponad 1,5 GW mocy w OZE. W tym samym okresie przyznano ponad 1,2 mld zł dotacji i dofinansowań do OZE.

Program Czyste Powietrze 6

W ramach Programu Czyste Powietrze 6, który ma być realizowany w latach 2023-2029, planowane jest wsparcie inwestycji w OZE w wysokości do 100 mld zł.

W ramach programu przewiduje się m.in.:

  • Dofinansowanie do wymiany starych kotłów na nowe, a więc bardziej ekologiczne źródła ciepła, w tym na instalacje OZE. Warunek – sprzęt wpisany na listę ZUM.
  • Dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych.
  • Dofinansowanie do termomodernizacji budynków.

Podsumowanie: Dotacje i dofinansowania do OZE w Polsce

Dotacje i dofinansowania do OZE są istotnym elementem wspierającym rozwój tej technologii w Polsce. Dlatego możliwe jest obniżenie kosztów instalacji OZE, co sprawia, że stają się one bardziej dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

+48 797 897 895