Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Fotowoltaika w Polsce – Raport ETRI

Fotowoltaika w Polsce – Raport ETRI 2023, opublikowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), przedstawia stan rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce na koniec 2022 roku. Instytut przedstawił go w listopadzie 2023 roku. Jak czytamy w raporcie w tym roku moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 12 GW. Dlatego oznacza to rekordowy przyrost ponad 4,7 GW nowych mocy w stosunku do roku 2021.

Udział prosumentów w rynku fotowoltaiki

W 2022 roku udział prosumentów w rynku fotowoltaiki w Polsce wyniósł 74%. Więc w tym roku przybyło ponad 3,4 mln nowych prosumentów, co oznacza wzrost o 120% w stosunku do roku 2021. W związku z tym w Polsce jest już ponad 5,6 mln prosumentów.

Udział małych i dużych instalacji

Udział małych instalacji fotowoltaicznych (50–1000 kWp) w rynku wyniósł 21%. Ponieważ w tym roku przybyło ponad 1,1 GW nowych mocy w małych instalacjach. Dlatego udział dużych farm fotowoltaicznych (powyżej 1 MW) wyniósł 5%. W tym roku przybyło ponad 0,4 GW nowych mocy w dużych farmach.

Fotowoltaika w Polsce

Obroty na rynku fotowoltaiki

Obroty na rynku fotowoltaiki w Polsce w 2022 roku wyniosły 20 mld zł. A więc jest to ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2021.

Prognozy rozwoju rynku fotowoltaiki

IEO prognozuje, że moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce w 2023 roku wzrośnie do 15 GW, a w 2024 roku do 18 GW. Natomiast w kolejnych latach rynek fotowoltaiki w Polsce będzie nadal dynamicznie się rozwijał, osiągając moc zainstalowaną 30 GW w 2025 roku i 50 GW w 2030 roku.

Wpływ fotowoltaiki na polski system energetyczny

Rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce ma istotny wpływ na polski system energetyczny. Dlaczego? Dlatego, że fotowoltaika przyczynia się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. W 2022 roku udział energii z fotowoltaiki w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce wyniósł 5,4%.

Fotowoltaika przyczynia się również do zmniejszenia importu energii elektrycznej do Polski. W 2022 roku import energii elektrycznej do Polski wyniósł 19,6 TWh. Fotowoltaika pozwoliła ograniczyć import energii elektrycznej o około 1,5 TWh, więc ponad 10-krotnie.

Fotowoltaika w Polsce – Raport ETRI – perspektywy rozwoju

Perspektywy rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce są bardzo korzystne. Wpływają na to m.in.:

  • rosnące ceny energii elektrycznej,
  • coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa,
  • rozwój technologii fotowoltaicznych,
  • korzystne regulacje prawne.

Prognozuje się, że fotowoltaika będzie w najbliższych latach jednym z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895