Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Estonia chce być 100% zielona

Estonia chce być 100% 'zielona

Przejście na 100% energii odnawialnej w Estonii

Estonia, kraj o rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Ten kraj podejmuje ambitne działania, których celem jest przyspieszenie przejścia na 100% energii elektrycznej z OZE do roku 2030. Rząd estoński, poparł projekt wniosku ministra gospodarki i infrastruktury. W konsekwencji planuje zwiększyć produkcję energii elektrycznej z OZE. Transformacja ma na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię, jednocześnie dążąc do zrównoważonego rozwoju kraju.

Wysokie ceny energii jako motywacja do działań

Obecne wysokie ceny energii elektrycznej w Estonii są jednoznacznym sygnałem braku wystarczających mocy wytwórczych. Niedobór mocy wytwórczych i rosnące ceny paliw kopalnych stawiają konsumentów w trudnej sytuacji. Minister gospodarki i infrastruktury Riina Sikkut podkreśla, że ten problem wymaga skutecznego rozwiązania.

Wysokie ceny energii elektrycznej skłoniły firmy do podjęcia decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia mocy wytwórczych energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Rząd estoński aktywnie wspiera te procesy, dążąc do szybkiego i bezproblemowego przejścia na energię zieloną. W ramach tego celu, Estonia planuje przeprowadzić przetargi na wytwarzanie dodatkowych mocy z OZE. Dodatkowo Estonia będzie także inwestować w rozwój infrastruktury sieciowej.

Przetargi na energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Estonia chce być 100% 'zielona.

W ostatnich latach Estonia przeprowadziła przetarg na wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. To pozwoliło na wprowadzenie na rynek 540 GWh energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Kolejne przetargi planowane są na najbliższe trzy lata, w których państwo zamierza zakupić 1,65 TWh energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

Wprowadzenie opłat za korzystanie z farm wiatrowych dla lokalnych gmin i osób mieszkających w ich otoczeniu przyczyni się do budowy nowych farm wiatrowych na lądzie i na morzu. Dodatkowo, państwo przeznacza środki na rozbudowę infrastruktury sieciowej. Naturalnie, aby zwiększyć gotowość sieci elektroenergetycznych do przyłączenia nowych źródeł energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

Audyty procesu planowania i przyspieszenie projektów

Rząd Estonii opracował program działań mający na celu przyspieszenie rozwoju energetyki odnawialnej w kraju. W ramach tego programu przewiduje się przeprowadzenie audytów procesu planowania. Po drugie oceny oddziaływania na środowisko i wydawania pozwoleń, aby przyspieszyć realizację projektów z zakresu energetyki odnawialnej.

Ważnym elementem działań rządowych jest również zakończenie procedur dla ważnych projektów transgranicznych. Efektem ma być w ciągu trzech lat stworzenie pozwolenia zintegrowanego dla morskich farm wiatrowych. Estońska Dolina Wodorowa jest projektem. To projekt, który ma przyspieszyć wszechstronny rozwój przemysłu wodorowego. A w konsekwencji uczynić Estonię pierwszym krajem na świecie, który stworzy ogólnokrajową dolinę wodorową.

Kierunek neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.Estonia chce być 100% 'zielona.

Estonia dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050, podobnie jak cele Unii Europejskiej. Jednak kraj ma również własne ambicje, aby do roku 2030 przejść na 100% energii odnawialnej.

W ramach swoich działań Estonia inwestuje w rozwój farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych oraz technologii wodorowych. Enefit Green, spółka-córka koncernu Eesti Energia, odgrywa kluczową rolę w tym procesie. W październiku 2023 roku Enefit Green wyprodukowała 97 GWh energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.

Enefit Green – lider w produkcji energii odnawialnej

Enefit Green jest liderem w produkcji energii odnawialnej w Estonii. Przede wszystkim, farmy wiatrowe przyczyniły się do wyprodukowania 81 GWh energii elektrycznej. Z czego 44 GWh pochodziło z wiatraków w Estonii, a reszta z wiatraków na Litwie. Enefit Green posiada łącznie 165 wiatraków.

Spółka ta działa również w Polsce, gdzie inwestuje w fotowoltaikę. W lipcu 2023 roku Enefit Green wyprodukowała 64 GWh energii elektrycznej. Głównie dzięki farmom wiatrowym w Estonii i na Litwie, a także dzięki nowo nabytym elektrowniom słonecznym w Polsce.

W ramach swoich działań Enefit Green planuje rozwój 20 elektrowni słonecznych w Polsce. Te elektrownie łącznie będą mogły wyprodukować 26 MW prądu. Estonia chce być 100% 'zielona.

Estonia podejmuje ambitne działania mające na celu przyspieszenie przejścia na 100% energii odnawialnej. Rząd estoński inwestuje w rozwój farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych oraz technologii wodorowych. Poprzez przeprowadzanie przetargów na energię elektryczną z odnawialnych źródeł, Estonia zwiększa produkcję energii zielonej. Spółka Enefit Green odgrywa kluczową rolę w produkcji energii odnawialnej zarówno w Estonii, jak i w Polsce. Estonia, dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej, stawia sobie ambitne cele związane z zrównoważonym rozwojem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

1 komentarz do “Estonia chce być 100% zielona”

Dodaj komentarz

+48 797 897 895