Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Farmy PV a inne źródła odnawialne

Farmy PV a inne źródła odnawialne

Porównanie farm fotowoltaicznych z innymi źródłami energii odnawialnej

W obecnych czasach energia odnawialna to temat aktualny i poruszający się na wielu płaszczyznach m.in. oszczędności dla biznesu, inwestycja, dekarbonizacja. Zmieniające się warunki klimatyczne oraz potrzeba zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych zmuszają poniekąd społeczeństwo do wyszukiwania alternatywnych źródeł energii dla zaspokojenia potrzeb energetycznych. W tym kontekście, obecnie farmy fotowoltaiczne są jednymi z najpopularniejszych źródeł odnawialnej. Oprócz słońca do alternatywnych źródeł zaliczamy m.in. wodę, wiatr i ziemię. Rozwój technologii umożliwił wykorzystanie tych źródeł gdzie coraz częściej pojawiają się inne źródła pozyskiwania energii. Mamy zatem farmy wiatrowe, elektrownie wodne czy energetyka geotermalna. Celem mojego artykułu jest wykazanie różnicy między farmami fotowoltaicznymi a innymi źródłami energii odnawialnej oraz ocena ich zalet i wad.

Farmy fotowoltaiczne

Systemy fotowoltaiczne są jednymi z najpopularniejszych odnawialnych źródeł energii na świecie. Ich zastosowanie umożliwia wykorzystanie energii słonecznej, czystego i nieograniczonego źródła energii. Podstawowym elementem każdej farmy fotowoltaicznej są krzemowe panele fotowoltaiczne, które przetwarzają energię słoneczną na energię elektryczną. Moduły słoneczne są wykonane z półprzewodników, takich jak krzem i są połączone z ogniwami słonecznymi, które pochłaniają energię słoneczną. Kiedy foton ze słońca uderza w płytkę krzemową, następnie uwalnia elektrony, które wzbudza i wytwarza elektryczność. Do zalet elektrowni fotowoltaicznych należy dodać czystość i niezależność energetyczną oraz łatwą obsługę w trakcie jej pracy. Energia słoneczna jest czystym źródłem energii, które nie emituje dwutlenku węgla ani innych zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

Nie możemy zapominać również o tym, że fotowoltaika ma też wady. Jedną z nich jest zależność od warunków atmosferycznych i pory dnia. Produkcja energii jest wysoka w ciągu dnia, kiedy świeci słońce, ale jest niska w pochmurne dni. Mimo to farmy fotowoltaiczne są jednymi z najefektywniejszych i najbardziej przewidywalnych źródeł energii odnawialnej. Skutecznie walczą ze zmianami klimatycznymi i są stosunkowo proste do ekonomicznej analizy finansowej przez inwestorów. Technologia krzemowa połączona z magazynami energii oraz przewidywalne warunki nasłonecznienia powodują, że elektrownie fotowoltaiczne będą jeszcze bardziej wydajne i konkurencyjne w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii.

Farmy wiatrowe – farmy PV a inne źródła odnawialne

Farmy wiatrowe są popularnym odnawialnym źródłem energii. Ich sprawność i zdolność do produkcji prądu określa się na podstawie siły wiatru wykorzystywanego do generowania energii. Turbiny wiatrowe typu HAWT to najpopularniejszy rodzaj turbin wiatrowych. Składają się z wirnika z łopatami i piasty, która przekazuje energię obrotową do generatora. Budowa farm wiatrowych jest priorytetem dla wielu krajów dążących do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Turbiny wiatrowe mogą być instalowane zarówno na lądzie, jak i na morzu. Ich rozmiary wahają się od kilkudziesięciu metrów do nawet stu czterdziestu metrów. Gdy wirnik obraca się, energia mechaniczna jest przekształcana w energię elektryczną przez generator.

Farmy wiatrowe mają wiele zalet, jeśli chodzi o produkcję energii odnawialnej. Po pierwsze, energia wiatrowa jest produkowana przez cały rok w ciągu dnia i w nocy. Dodatkowo farmy wiatrowe instalujemy na morzu, w bliskiej odległości od wybrzeża lub na obszarach wiejskich. Przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z konwencjonalnymi źródłami energii. Warto wspomnieć o popularności tej technologii wśród państwowych dostawców energii, którzy w ten sposób dywersyfikują źródła produkcji energii.

Farmy wiatrowe mają również wady. Ich działanie może być gwałtowne ze względu na siły wiatru. Mamy również wyraźne braki produkcji ze względu na flautę co wpływa na efektywność i wydajność. Oczywiście przed podjęciem decyzji o inwestycji przeprowadzamy szereg badań związanych z wietrznością i szorstkością terenu. Dodatkowo farmy wiatrowe budzą wiele kontrowersji w zakresie krajobrazu i środowiska naturalnego, które mogą wspierać konflikty z udziałem społecznościami.

Elektrownie wodne

Zwane także farmami wodnymi, których historia sięga czasów starożytnych, kiedy analizowano wodę i zamieniano energię mechaniczną na energię elektryczną. Elektrownie wodne są obecnie jednymi z najefektywniejszych odnawialnych źródeł energii, zapewniając około 16% w miksie „czystej” energii.

Energia z turbin wodnych ma swoje źródło w ruchu wody. Woda właśnie generuje ruch kół turbiny co przetwarza się na energię elektryczną. Wyróżniamy dwa rodzaje elektrowni wodnych: zbiornikowe i przepływowe. Elektrownie zbiornikowe służą do spiętrzenia wody, a elektrownie przepływowe służą do naturalnego odwadniania. W obu przypadkach energia kinetyczna jest wytwarzana jako energia energetyczna.

Elektrownie wodne mają wiele zalet, takich jak wysoka efektywność energetyczna, niezależność od warunków pogodowych i mają stosunkowo niższe koszty eksploatacji w stosunku do np. turbin wiatrowych.

Należy jednak zwrócić uwagę na pewne ograniczenia, które powodują mniejsze zainteresowanie inwestorów tą technologią. Mianowicie elektrownie wodne wymagają specjalnych warunków geograficznych i topograficznych i nie mogą być stosowane wszędzie, tak jak systemy wytwarzania energii ze słońca czy wiatru.

Energetyka geotermalna

Energia geotermalna jest odnawialnym źródłem energii, które stanowi alternatywę dla systemów fotowoltaicznych. Składa się z dostępnej energii cieplnej, która pochodzi z wnętrza ziemi. Elektrownie geotermalne to podziemne źródła gorącej wody i pary wodnej. Wody podziemne są podgrzewane energią geotermalną i wykorzystywane do wytwarzania energii.

Energia geotermalna ma wiele zalet. Ponieważ energia cieplna ziemi jest dostępna i może być użyta jako źródło energii elektrycznej i energii cieplnej. Korzystanie z energii geotermalnej jest również przyjazne dla środowiska, ponieważ nie emituje gazów cieplarnianych i pyłów unoszących się w powietrzu.

Farmy PV a inne źródła odnawialne – porównanie z innymi źródłami OZE

Warto zaznaczyć, że każde źródło opisane wcześniej ma swoje niewątpliwe wady i zalety. Porównując elektrownie fotowoltaiczne z innymi odnawialnymi źródłami energii, należy wziąć pod uwagę ich wydajność, koszty budowy i eksploatacji oraz wpływ na środowisko.

W porównaniu do farm wiatrowych, farmy fotowoltaiczne zwykle buduje się jako bardziej przyjazne środowisku i budzące mniejszy sprzeciw społeczeństwa. Ich wydajność jednak zależy od warunków pogodowych, co skutkuje nieregularną produkcją energii. Z drugiej strony elektrownie wodne i geotermalne stają się coraz bardziej znaczące pod względem produkcji energii, ale wymagają specjalistycznej infrastruktury i mogą mieć wpływ na środowisko.

Okazuje się, że panele słoneczne są jednym z najlepszych źródeł energii odnawialnej zwłaszcza w nasłonecznionych miejscach co potwierdza szereg badań i analiz światowych ośrodków badawczych w Europie i na świecie. Pomimo swoich wad farmy fotowoltaiczne cieszą się największym zaufaniem inwestorów z uwagi na przewidywalny zysk w czasie, koszty budowy czy utrzymania w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895