Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Fotowoltaika środowisko i lokalne społeczności

Fotowoltaika środowisko i lokalne społeczności

Jak farmy fotowoltaiczne wpływają na środowisko i lokalną społeczność?

Fotowoltaika to jedno z najlepiej rozwijających się sektorów energetycznych w Polsce i na świecie. Farmy fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularnym źródłem energii odnawialnej i obiektem inwestycji wśród przedsiębiorców i inwestorów prywatnych. Elektrownie fotowoltaiczne mogą przynieść wiele korzyści środowisku i społeczności. Warto jednak zastanowić się nad kontrowersjami jakie mogą generować. W artykule omówimy wpływ farm fotowoltaicznych na środowisko naturalne i społeczności lokalne. Omówimy także korzyści i zagrożenia wynikające z realizacji tych inwestycji.

Farma fotowoltaiczna to technologia produkcji energii, która przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenia ilości gazów cieplarnianych. Jednak, jak każda technologia, ma wpływ na otaczające nas środowisko i stawia czoła wyzwaniom i zagrożeniom dla naszej natury.

Emisje gazów cieplarnianych – fotowoltaika środowisko i lokalne społeczności.

Badania wykazały, że farmy fotowoltaiczne są mniej szkodliwe dla środowiska niż konwencjonalne elektrownie węglowe i gazowe. Elektrownie fotowoltaiczne na etapie produkcji komponentów czy ich budowy emitują szkodliwe składniki do atmosfery. Wytwarzają się zatem dwutlenek węgla, siarka i azot. Wszystkie komponenty do wyprodukowania wymagają wykorzystywania energii ze źródeł konwencjonalnych choć ta proporcja się zmienia wraz z ich pierwszym użyciem. Wtedy już na etapie eksploatacji, źródło jest ekologiczne i faktycznie zeroemisyjne.

Zużycie wody.

Farmy fotowoltaiczne wymagają pewnej ilości wody np. do mycia modułów fotowoltaicznych. Coraz więcej farm fotowoltaicznych korzysta z rozwiązań takich jak ”recykling wody”, które zmniejszają zużycie zasobów wodnych. Powierzchnia gruntu wymagana do budowy farma fotowoltaiczna znacznie się zmniejszyła z powodu rozwijającej się technologii. Mamy np. zwiększenie mocy jednostkowej paneli fotowoltaicznych z 280 Wp do 550 Wp i większych oraz stosowanych konstrukcji wsporczych. Warto zauważyć, że farmy fotowoltaiczne są często budowane są na obszarach gdzie wykorzystuje się ugory. Nie prowadzi się tam upraw rolnych i coraz częściej buduje się elektrownie na terenach miejskich wykorzystując dachy fabryk. Ochrona różnorodności biologicznej.

Elektrownie fotowoltaiczne mogą wpływać na lokalną różnorodność biologiczną.

Widać to zwłaszcza jeśli są zbudowane na obszarach gdzie chronione są określone gatunki zwierząt i roślin. Ograniczenie wpływu na środowisko jest realizowane przez zalecenia i wskazywania zawarte w dokumentacji projektowej wydawanej przez właściwe organy samorządowe. Jest to tzw. ”decyzja środowiskowa”. Wiele farm fotowoltaicznych otrzymuje bardzo restrykcyjne zalecenia środowiskowe. Mają one na celu ochronę różnorodności biologicznej różnych gatunków roślin i zwierząt, specjalnie zdefiniowanych dla lokalnych uwarunkowań.

Trzeba pamiętać, że w zakresie przekształcania krajobrazu, budowa farmy fotowoltaicznej ma zawsze wpływ na otaczający ją krajobraz. Zabudowane moduły fotowoltaiczne można stawiać na terenach rolniczych, leśnych czy nieużytkach. Kształtowanie krajobrazu może budzić kontrowersje w społecznościach, zwłaszcza jeśli inwestycja jest duża i widoczna z daleka. W rezultacie elektrownie fotowoltaiczne wpływają na krajobraz w taki sam sposób, jak elektrownie węglowe i jądrowe. Muszę jednak przyznać, że są „piękniejsze” od wcześniej wspomnianych. Bardzo ważnym aspektem jest brak emisji hałasu w trakcie pracy i użytkowania farm fotowoltaicznych. Jest to duża zaleta w stosunku do elektrowni węglowych i wiatrowymi.

Korzyści ekonomiczne – fotowoltaika środowisko i lokalne społeczności.

Benefity finansowe wynikające z inwestowania w fotowoltaikę otrzymuje zarówno inwestor, jak i społeczność. W szczególności przyczynia się to do zwiększenia wpływów związanych z podatkami. Inwestycje w fotowoltaikę może przyciągnąć nowych inwestorów i branże oraz wesprzeć lokalny rynek pracy.

Właściciele farm mogą organizować wizyty w szkołach i grupach roboczych, aby pokazać, jak działają farmy fotowoltaiczne i jakie korzyści przynoszą społeczności. Wspieranie edukacji i świadomości społeczności lokalnej może mieć bezpośredni wpływ na odbiór inwestycji w farmy fotowoltaiczne. Takie szkolenia pomogą rozwinąć infrastrukturę wokół korzyści płynących z wykorzystania źródeł energii i pomogą w inwestowaniu w farmy fotowoltaiczne.

Ekonomiczne aspekty farm fotowoltaicznych są jednymi z czynników działających na ich korzyść wśród inwestorów oraz władz lokalnych. Coraz częściej elektrownie fotowoltaiczne stają się częścią kolektywu społeczeństwa, władzy i inwestorów pod postacią części klastrów energetycznych przynosząc wszystkim korzyści finansowe i energetyczne. Ważny przy farmach jest element finansowy w postaci niższej ceny zakupu samej energii i obniżonego podatku od zakupu energii z zewnętrznych źródeł. Rentowność farm fotowoltaicznych jest powiązana z kosztami ich budowy i eksploatacji. Jednak wraz z postępem i świadomością ekologiczną, koszty te rosną coraz bardziej. Dzięki temu farmy fotowoltaiczne stają się coraz bardziej opłacalne, szczególnie w krajach o dużym nasłonecznieniu.

Warto wiedzieć, że farmy fotowoltaiczne mogą być również rentowne w krajach o niższym nasłonecznieniu.

Jeśli odpowiednio je zaprojektujemy, zastosujemy wysokiej jakości komponenty i zainstalujemy. Inwestycje w farmy fotowoltaiczne są istotne finansowo dla przedsiębiorców ze względu na wysoką rentowność, efekt bezpieczeństwa energetycznego oraz efekt końcowy na środowisko. Inwestycje w farmy fotowoltaiczne mogą pomóc zwiększyć zatrudnienie w regionie oraz przyczynić się do rozwoju gospodarki.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895