Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Jak dostarczana jest energia elektryczna?

Jak dostarczana jest energia elektryczna i skąd bierze się prąd? I co oznaczają skróty RPZ, GPO i GPZ w energetyce?

Niektórzy odpowiedzą że z gniazdka elektrycznego, ale wiadomym jest, że prąd elektryczny pochodzi z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, kopalnych lub atomu.

Ale jak prąd trafia do odbiorców energii?

Potrzebna jest do tego sieć przesyłowa, a z nią rozmaite urządzenia które pozwalają tą energię okiełznać, kierować, zmieniać i w efekcie – dostarczać. Jednym z najważniejszych z nich jest stacja elektroenergetyczna.

Co sprawia że to stacje są tak ważnym elementem sieci przesyłowych, prócz oczywiście źródeł energii i linii zasilających?

Celem jej funkcjonowania jest rozdzielanie i/lub przetwarzanie energii. Procesy te działają dzięki transformacji napięcia z jednego poziomu na inny albo na przekształceniach prądu stałego w zmienny lub odwrotnie.

Służą do tego różne elementy stacji:

  • stanowiska transformatorów / autotransformatorów – transformatory, rozdzielnie i akumulatornie,
  • szyny zbiorcze – miejsca gdzie łączą się linie i transformatory,
  • nastawnie – ulokowano w nich układy sterowania i nadzoru,
  • stanowiska przekształtników – urządzenia przekształcające i przekładniki.
  • pola rozdzielni – mieszczą się tam tory prądowe i urządzenia pomocnicze z konstrukcją wsporczą,
  • urządzenia pomocnicze – od gromienie, wyłączniki, ograniczniki.

Jak dostarczana jest energia elektryczna czyli jak możemy podzielić stacje i co to jest ten GPZ?

GPZ to Główny Punkt Zasilania, a więc stacja transformatorowa, tworząca węzeł sieci elektroenergetycznej, do której dochodzą i odchodzą linie wysokiego i średniego napięcia.

RPZ to Rozdzielczy Punkt Zasilania, czyli stacja transformatorowa, rozdzielająca napięcia w odchodzących liniach zasilających.

Czym jest więc ten GPO? To ważny element sieci związanej z instalacjami generującymi energię, na przykład farmami fotowoltaicznymi. Główny Punkt Odbioru – to zwykle bezobsługowy zespół urządzeń służących do pomiarów, sterowania i sygnalizacji pracy generatora oraz sieci. GPO podłączone jest do KSE poprzez GPZ i posiada górne napięcie wyższe niż 45kV.

Skąd więc ten prąd?

Przyjmijmy, że energia pochodzi ze słońca i poprzez infrastrukturę farmy fotowoltaicznej przekształca się w prąd elektryczny, a następnie za pośrednictwem Głównego Punktu Odbioru trafia do Głównego Punktu Zasilania, skąd liniami KSE przesyłana jest do Rozdzielczego Punktu Zasilania, a następnie trafia do odbiorców poprzez końcowe stacje transformatorowe.

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

1 komentarz do “Jak dostarczana jest energia elektryczna?”

  1. Długo ten prąd idzie więc pewnie temu taki drogi. Podwyżki cen prądu nas powoli acz skutecznie wykończą. Prądu, gazu, wszystkiego.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

+48 797 897 895