Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Kobiety w fotowoltaice

Kobiety w fotowoltaice

Dzisiaj Dzień Kobiet. Choć nie wszyscy go obchodzą my chylimy głowy dla kobiet, które odegrały i odgrywają sporą rolę w nieustannym rozwoju technologii fotowoltaicznych na świecie i w Polsce.

Rozwój fotowoltaiki, podobnie jak wielu innych dziedzin nauki i technologii, był i jest kształtowany przez wkład wielu wybitnych osób, w tym kobiet. Często nie są one wystarczająco doceniane w historiografii technologii. Choć specyfika branży fotowoltaicznej sprawia, że trudniej jest wskazać konkretne osoby wyłącznie z tego obszaru. Istnieje jednak kilka kobiet, które miały znaczący wpływ na rozwój technologii związanych z energią odnawialną oraz naukami ścisłymi.

Pamiętajcie, że mój wybór z pewnością może być bardzo wybiórczy. Nie chcę nikogo nim wykluczyć a jeśli macie inne ciekawe propozycję, śmiało piszcie w komentarzu!!!

Na świecie. Kobiety w fotowoltaice.

Maria Telkes (1900-1995) – Węgiersko-amerykańska naukowczyni i wynalazczyni, pionierka w dziedzinie solarnych technologii cieplnych. Silnie przyczyniła się do rozwoju fotowoltaiki i solarnej energetyki. Telkes jest znana z pracy nad solarnymi systemami ogrzewania i gotowania. Mimo, że nie są one bezpośrednio związane z fotowoltaiką, to jednak miały duży wpływ na rozwój technologii wykorzystujących energię słoneczną.

Dr. Barbara L. Cushing – Jako dyrektor zarządzający Solar Energy Research Institute (obecnie National Renewable Energy Laboratory) w latach 70. XX wieku, dr Cushing odegrała kluczową rolę w kierowaniu badaniami i rozwojem w dziedzinie energii słonecznej, w tym fotowoltaiki, w Stanach Zjednoczonych.

Dr Sarah Kurtz – naukowiec z National Renewable Energy Laboratory (NREL) w Stanach Zjednoczonych. Tam też jej badania koncentrowały się na zwiększeniu wydajności i trwałości ogniw fotowoltaicznych. Kurtz odegrała kluczową rolę w rozwoju technologii ogniw wieloogniwowych, które są ważnym kierunkiem w poszukiwaniu wyższej efektywności paneli słonecznych.

Dr. Laura Nelson – była Komisarz ds. Energetyki w stanie Utah, USA, która przyczyniła się do promocji i integracji technologii odnawialnych, w tym fotowoltaiki, w ramach państwowej strategii energetycznej. Jej praca na rzecz polityki energetycznej pomogła otworzyć drogę dla większej adopcji energii słonecznej.

W Polsce. Kobiety w fotowoltaice.

Konkretny wkład kobiet w rozwój fotowoltaiki w Polsce może być trudniejszy do zidentyfikowania. Głównie ze względu na to, że branża fotowoltaiczna jest stosunkowo młoda i szybko rozwijająca się. Jednakże, istnieją kobiety zajmujące kluczowe pozycje w firmach i organizacjach branżowych, które przyczyniają się do promocji i implementacji rozwiązań fotowoltaicznych:

Prof. dr hab. inż. Aldona Kluczek – Specjalizująca się w procesach termochemicznych i fotokatalitycznych przemianach energii słonecznej na energię chemiczną. Jej badania mogą mieć pośredni wpływ na rozwój technologii w dziedzinie fotowoltaiki, poprzez zwiększanie efektywności przetwarzania energii słonecznej.

Dr inż. Małgorzata Szymańska – adiunkt w Instytucie Energetyki Odnawialnej, gdzie zajmuje się tematyką systemów fotowoltaicznych. Jej praca naukowa koncentruje się na analizie wydajności instalacji PV. Ma to bezpośredni wpływ na optymalizację ich pracy i zwiększenie efektywności energetycznej.

Kobiety w fotowoltaice.

Agnieszka Głośniewska – założycielka i prezeska fundacji „Kobiety w Energetyce”. Jest to organizacja promująca równość płci i wsparcie dla kobiet w branży energetycznej, w tym w sektorze odnawialnych źródeł energii. Poprzez działania edukacyjne i networking, fundacja przyczynia się do zwiększenia widoczności kobiet w energetyce i fotowoltaice.

Dr hab. inż. Ewa Klugmann-Radziemska – jest jedną z wiodących postaci w polskiej naukowej społeczności zajmującej się fotowoltaiką. Pracuje na Politechnice Gdańskiej, gdzie pełni funkcję profesora w Katedrze Technologii Chemicznej. Jej badania koncentrują się na różnych aspektach związanych z technologiami energii odnawialnej, w tym szczególnie na fotowoltaice.

Dr Olga Malinkiewicz – jest współzałożycielką i główną technolog w Saule Technologies, firmy, która jest pionierem w dziedzinie wykorzystania perowskitów w fotowoltaice. Jej innowacyjne podejście do produkcji elastycznych, lekkich i efektywnych paneli słonecznych na bazie perowskitów stanowi przełom w technologii fotowoltaicznej i otwiera nowe możliwości dla przemysłu energetycznego. Dr Malinkiewicz dokonała swojego przełomowego odkrycia w czasie studiów doktoranckich w Instytucie Technologii Fotonicznej i Nanoelektroniki na Uniwersytecie w Walencji. Odkryła metodę nanoszenia warstw perowskitowych na różne materiały przy użyciu niskotemperaturowego procesu drukowania atramentowego, co było znaczącym postępem w porównaniu z wcześniejszymi, bardziej kosztownymi i skomplikowanymi metodami produkcji.

Kobiety w organizacjach branżowych

Choć trudno wskazać pojedyncze nazwiska, wiele kobiet w Polsce pracuje na rzecz rozwoju fotowoltaiki poprzez działalność w organizacjach branżowych, stowarzyszeniach i inicjatywach promujących odnawialne źródła energii. Ich praca obejmuje działania edukacyjne, lobbing na rzecz korzystniejszych przepisów prawnych, organizację konferencji oraz wspieranie badań i innowacji.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

Call Now Button+48 797 897 895