Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego

Transformacja bezpieczeństwa energetycznego: utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)

W kluczowym momencie obrad Sejmu wielkimi krokami zbliża się powołanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Agencja ta, w skrócie NABE, ma odgrywać centralną rolę w sektorze energetycznym. Jej głównym celem będzie nabywanie aktywów związanych z węglem od największych podmiotów, takich jak PGE, Grupa Tauron, Enea, Energia oraz umożliwienie im inwestowanie o odnawialne źródła energii. To strategiczne posunięcie ma na celu zarówno zmniejszenie zadłużenia, jak i umożliwienie skierowania inwestycji w stronę odnawialnych źródeł energii. Jednak wraz z rozwojem propozycji coraz głośniej pojawiają się głosy sprzeciwu ze strony opozycji. Obawy dotyczą potencjalnych podwyżek cen energii i powstania monopolu kontrolowanego przez państwo.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Drugie czytanie: Postępy w projekcie NABE

16 sierpnia na 81. posiedzeniu Sejmu odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy. Ustawa dotyczy zasad udzielania gwarancji przez Skarb Państwa za zobowiązania zaciągane przez Krajową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego. Na tym etapie Prawo i Sprawiedliwość złożyło 40 poprawek do projektu. Projekt ustawy przekierowano do sejmowej Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, która obradowała nad tymi poprawkami jeszcze tego samego wieczoru. Co ciekawe (ale klasyczne dla obecnych rządów) podczas pierwszego czytania w komisji 28 lipca wniosek przyjęto bez poprawek.

Odnosząc się do propozycji, Krzysztof Tchórzewski, przedstawiciel PiS, podkreślił nadrzędny cel projektu. Stwierdził, że proponowane przepisy mają na celu ułatwienie trwającego procesu transformacji energetycznej zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę, że istniejące firmy energetyczne zmagają się ze śladami węglowymi, które coraz bardziej utrudniają im dostęp do kredytów. Banki Unii Europejskiej skupiły się na inicjatywach zeroemisyjnych, co sprawiło, że przepisy te stały się niezbędne.

Tchórzewski podkreślił podwójny cel projektu ustawy. Z jednej strony uwolniłoby to firmy energetyczne od rosnących kosztów systemu handlu emisjami (ETS). Po drugie pomogłoby im zrzucić swój wysokoemisyjny profil. Co również ważne wydłużyłoby to żywotność elektrowni węglowych, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne. Dodał, że ten strategiczny manewr da Polsce cenny czas na odpowiedzialną transformację energetyczną.

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Stanowisko opozycji i perspektywy na przyszłość

W drugim czytaniu partie opozycyjne głośno krytykowały termin przedstawienia projektu. Biorąc pod uwagę, że projekt ustawy pojawił się on pod koniec kadencji parlamentarnej. Prawdopodobnie to ostatnie posiedzenie Sejmu przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Sama koncepcja propozycji NABE również spotkała się z poważną kontrolą ze strony opozycji. Uznali powołanie NABE za zbędne, gdyż postrzegali je jako potencjalne przywrócenie kosztownego, kontrolowanego przez państwo monopolu energetycznego w sektorze węglowym. Argumentowali, że doprowadzi to do podwyższenia cen energii elektrycznej w kraju.

Członkowie opozycji odrzucili pogląd, że NABE może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i zakwestionowali samą ideę „bezpieczeństwa energetycznego”. Zamiast obciążać Skarb Państwa planowanymi zobowiązaniami finansowymi w wysokości 70 mld zł. Autorzy ustawy przekonywali, że priorytetem powinno być przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii. Opozycja stanowczo zadeklarowała, że ​​będzie głosować przeciwko przyjęciu ustawy i zapowiedział jej szybkie uchylenie, jeśli przejmie władzę.

Poprawki, poprawki i droga przed nami

W drugim czytaniu klub PiS zgłosił liczne poprawki do projektu ustawy, formalnie przedstawiając je wicemarszałkowi Sejmu. Projekt wraz z poprawkami wrócił do sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Majątku Państwowego. Komisja obradowała nad poprawkami tego samego dnia, przeciągając dyskusje do późnych godzin wieczornych.

Nowelizacje w dużej mierze utrzymały treść pierwotnego projektu, wprowadzając jednocześnie doprecyzowania, uszczegółowienia, zmiany redakcyjne oraz rozszerzenie zakresu regulacji. W szczególności poprawka 9 skupiała się na dodaniu art. 16a po art. 16, wprowadzając zmiany w prawie budowlanym, które uprościłyby proces uzyskiwania pozwoleń na inwestycje. Biuro Legislacyjne Sejmu będzie dalej analizować i dopracowywać niektóre z tych poprawek, ponieważ obszerność propozycji przekroczyła wstępną ocenę ekspertów.

Warto przypomnieć, że projekt NABE zakłada dwuetapowy proces. W początkowej fazie Skarb Państwa będzie przejmował spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej. W konsekwencji są to spółki wytwarzające energię z konwencjonalnych elektrowni węglowych z Grup Energetycznych z udziałem Skarbu Państwa. Należą do nich PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Ostrołęka. Te podmioty skonsolidują się w ramach Państwowej Korporacji Ubezpieczeń (GIEK). Natomiast Skarb Państwa dokapitalizuje GIEK poprzez zastrzyki akcji lub udziałów własnościowych tych spółek. Po tej konsolidacji GIEK będzie funkcjonował jako Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Będąca w całości państwową spółką produkującą energię elektryczną wyłącznie z węgla kamiennego i brunatnego.

Utworzenie Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego ma na celu znalezienie delikatnej równowagi. Równowagi między transformacją energetyczną a zapewnieniem stabilności zasilania kraju. Chociaż propozycja wywołała intensywne debaty i spolaryzowane opinie. Jej ostateczny wpływ na przyszłość energetyczną Polski pozostaje w centrum uwagi zarówno decydentów, jak i obywateli.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895