Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Nowa ustawa a farmy fotowoltaiczne

Nowa ustawa a farmy fotowoltaiczne

Nowe przepisy dotyczące budowy farm fotowoltaicznych w Polsce.

Polski rząd przyjął niedawno projekt ustawy (zerknijcie w link), który zawiera nowe regulacje dotyczące budowy odnawialnych źródeł energii, w szczególności farm fotowoltaicznych (PV). Przepisy mają na celu doprecyzowanie zasad budowy OZE w przepisach planistycznych. Tym samym przyspieszenie inwestycji w PV poprzez zastosowanie procedury zintegrowanego planu inwestycyjnego.

Branża deweloperów farm fotowoltaicznych wyraziła jednak wątpliwości co do skuteczności nowego prawa w usprawnianiu procesów inwestycyjnych w fotowoltaice. Czytając wszakże projekt ustawy można stwierdzić, że planowane zmiany na ten moment wprowadzają zamieszanie i niepewność wśród inwestorów i urzędników.

Zmiany zagospodarowania terenu na podstawie planu miejscowego. Nowa ustawa a farmy fotowoltaiczne

Najnowszy projekt ustawy przewiduje, że nastąpi zmiana zagospodarowania terenu na podstawie miejscowego planu, polegająca na budowie instalacji OZE nie zamontowanych na budynku. Położonym na gruntach rolnych klasy I-III oraz gruntach leśnych, na grunty rolne klasy IV. O zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 150 kW lub wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. A także na gruntach innych niż wskazane powyżej, o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 1000 kW.

Nowe przepisy ograniczą podaż gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych. Zwłaszcza tych mniejszych farm fotowoltaicznych. Te bowiem do tej pory były często realizowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydawanych przez Urzędy Gmin. Szczególne ograniczenia w lokalizacji inwestycji w OZE będą miały grunty rolne klasy IV. Stanowią one jednak około 40% gruntów ornych w Polsce. Ministerstwo Rozwoju i Technologii ustosunkowało się do uwag branży fotowoltaicznej. Stwierdziło, że do czasu uchwalenia planu generalnego, najpóźniej do końca 2025 r., farmy fotowoltaiczne będą mogły powstawać na dotychczasowych warunkach. Chociaż na ten moment brak jest aktów wykonawczych, które zapewniają dotychczasową ścieżkę administracyjną obiecaną przez Ministerstwo.

Uwzględnienie w strategiach miejskich i planach ogólnych dla gmin

Nowe przepisy przewidują włączenie do strategii rozwoju gmin uzgodnień i zaleceń dotyczących zasad lokalizacji urządzeń wytwarzających energię o mocy zainstalowanej powyżej 500 kW. Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego dla gmin – planu generalnego. Ma to być akt prawa miejscowego, z którym będą musiały być zgodne zarówno plany miejscowe, jak i decyzje o warunkach zabudowy.

Nowa ustawa wprowadzi zmiany w procedurze planistycznej poprzez ujednolicenie zasad sporządzania różnych rodzajów dokumentów planistycznych, wprowadzenie nowych ścieżek konsultacji z udziałem społeczeństwa oraz wydłużenie terminu zgłaszania uwag do dokumentów planistycznych.

Jak to realnie wpłynie na ”przemysł budowy farm fotowoltaicznych”? Czas pokaże…

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

1 komentarz do “Nowa ustawa a farmy fotowoltaiczne”

  1. Czytając powyższy materiał odnoszę wrażenie, zresztą nie tylko po lekturze artykułu, że niestety nasi rządzący nie nadążają za zmianami jakie na chwilę obecną mają miejsce. Przerażające jest też to, że mimo że się nie znają i nie nadążają to mimo wszystko twierdzą, że wiedzą najlepiej!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

+48 797 897 895