Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Zmiany w przepisach dla wiatru i fotowoltaiki

Zmiany w przepisach dla wiatru i fotowoltaiki

Fotowoltaika do 150 kW zwolniona z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę

Polski rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Co bardzo ważne zwalnia on instalacje fotowoltaiczne o mocy do 150 kW z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Poprzednie zwolnienie dotyczyło tylko mikroinstalacji o mocy do 50 kW. Zmiany są niezbędne do spełnienia wymogów unijnej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED II).

Inwestorzy chcący zainstalować urządzenia fotowoltaiczne o mocy elektrycznej powyżej 50 kW wymagają obecnie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przyjęta przez Radę Ministrów propozycja nowelizacji ustawy o OZE (UC99) rozszerzy zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Takiego pozwolenia nie trzeba będzie uzyskiwać już na większe instalacje PV do 150 kW. Nowelizacja ta umożliwi szybszą obsługę inwestycji fotowoltaicznych. Jak już wspominałem limit 150 kW dla mocy zainstalowanej jest wymagany przez Dyrektywę RED II. Ma na celu promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zachęcanie do inwestycji w sektorze.

Zwolnienie dla mikroinstalacji wiatrowych. Zmiany w przepisach dla wiatru i fotowoltaiki.

Polski rząd przygotowuje też dodatkowe regulacje, które mają ograniczyć konieczność uzyskiwania pozwoleń na budowę prosumenckich farm wiatrowych. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Rozwoju i Technologii budowa małej farmy wiatrowej o łącznej wysokości 3-12 m i mocy nieprzekraczającej mocy mikroinstalacji będzie zwolniona z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto mikroinstalacje wiatrowe o wysokości do 3 m zwolni się zarówno z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia.

Proponowane zmiany w ustawie o OZE oraz wprowadzenie zwolnień w pozwoleniach na budowę instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych to znaczący krok naprzód dla sektora OZE w Polsce. Będzie zachęcać do inwestowania w odnawialne źródła energii i promować stosowanie zrównoważonych technologii. Zmiany te mają uprościć procedury budowy obiektów OZE, obniżyć koszty administracyjne i przyspieszyć rozpatrywanie wniosków.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

1 komentarz do “Zmiany w przepisach dla wiatru i fotowoltaiki”

  1. Ile kosztuje teraz postawienie instalacji na gruncie? Firma, która u mnie była wyceniła mi 50kw na jakieś 200 tysięcy…

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

+48 797 897 895