Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Ogniwa słoneczne w technologii PERC

Ogniwa słoneczne w technologii PERC

PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) to jedna z technologii używanych w produkcji ogniw fotowoltaicznych, które wykorzystują krzem jako podstawowy materiał półprzewodnikowy. PERC opracowano głównie w celu zwiększenia wydajności i efektywności ogniw fotowoltaicznych.

Idea PERC polega na optymalizacji struktury elektrycznej ogniw fotowoltaicznych. Odbywa się to poprzez wprowadzenie dodatkowej warstwy dielektrycznej na tylnej stronie ogniwa oraz przepuszczalnej dla światła warstwy pasywującej na przedniej stronie.

Dzięki temu konstrukcja ogniw PERC umożliwia większe wykorzystanie padającego światła i zwiększa przepuszczalność prądu. To natomiast prowadzi do zwiększonej efektywności konwersji energii słonecznej na energię elektryczną.

Wynalazcą technologii PERC jest australijski naukowiec Martin Green. To on wraz z zespołem z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii opracował ten koncept w latach 80. i 90. XX wieku. Green jest cenionym specjalistą w dziedzinie fotowoltaiki i wniósł znaczący wkład w rozwój technologii ogniw słonecznych.

Ogniwa słoneczne w technologii PERC

Działanie ogniw PERC można przedstawić w kilku krokach:

  1. Promieniowanie słoneczne pada na przednią stronę ogniwa słonecznego, przechodząc przez przezroczystą warstwę pasywującą, która nie utrudnia przepuszczalności światła.
  2. Światło docierające do warstwy aktywnej ogniwa słonecznego (złożonej głównie z krzemu) generuje nośniki ładunku (elektrony i dziury).
  3. Wygenerowane nośniki ładunku są oddzielane i przemieszczają się wzdłuż ogniwa, tworząc prąd elektryczny.
  4. Nośniki ładunku, które nie zostały wchłonięte, przechodzą przez warstwę aktywną i docierają do warstwy pasywującej na tylnej stronie ogniwa.
  5. Warstwa pasywująca na tylnej stronie, wykonana z dielektryka, pomaga w odbiciu i odbiciu tych nośników z powrotem do warstwy aktywnej.
  6. Ostatecznie wygenerowane nośniki prądu kierują się do złącz p-n ogniwa. Tam gdy zebrane, przepływają przez obwód zewnętrzny jako prąd użytkowy.

Dzięki zastosowaniu technologii PERC, ogniwa słoneczne mogą osiągnąć wyższą wydajność konwersji energii słonecznej. A także wyższą gęstość mocy, co przyczynia się do bardziej efektywnej konwersji światła na energię.

Wprowadzenie technologii PERC do produkcji ogniw słonecznych przyniosło kilka korzyści i poprawiło ich wydajność:

Zwiększona efektywność konwersji

Dzięki optymalizacji struktury ogniwa i zwiększonej przepuszczalności światła, ognia PERC może osiągnąć wyższą efektywność konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Ogniwa PERC są w stanie wygenerować większą ilość prądu przy tej samej powierzchni, co oznacza większą moc wyjściową z jednego ogniwa.

Zwiększona odporność na rekombinację nośników ładunku

Warstwa pasywująca na tylnej stronie ogniwa pomaga w odbiciu nośników ładunku, które nie zostały wchłonięte w warstwie aktywnej. To zmniejsza ryzyko rekombinacji nośników i poprawia wydajność ogniwa.

Zwiększona stabilność termiczna

Technologia PERC jest bardziej stabilna termicznie w porównaniu do niektórych innych technologii ogniw słonecznych. Ogniwa PERC są mniej podatne na degradację pod wpływem wysokich temperatur, co oznacza, że mogą utrzymywać wyższą wydajność w trudniejszych warunkach środowiskowych.

Kompatybilność z istniejącymi procesami produkcyjnymi

Wprowadzenie technologii PERC nie wymaga znacznych zmian w istniejących procesach produkcyjnych ogniw słonecznych. Można ją stosować w istniejących liniach produkcyjnych, co ułatwia skalowalność i wdrażanie tej technologii na większą skalę.

W wyniku tych korzyści technologia PERC zdobyła znaczną popularność w branży fotowoltaicznej. Jest jak wiemy szeroko stosowana w produkcji ogniw fotowoltaicznych. Przyczyniła się także do zwiększenia efektywności i konkurencyjności paneli fotowoltaicznych oraz przyspieszenia rozwoju energetyki odnawialnej. Ogniwa słoneczne w technologii PERC.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895