Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Technologia heterojonowa (HJT) dla paneli fotowoltaicznych

Technologia heterojonowa (HJT) dla paneli fotowoltaicznych

Technologia heterojonowa (HJT) jest innowacyjną metodą produkcji paneli fotowoltaicznych, która łączy w sobie cechy ogniw krzemowych i cienkowarstwowych. HJT wykorzystuje kombinację dwóch różnych materiałów półprzewodnikowych – krzemu (Si) i materiałów absorpcyjnych o wysokiej efektywności, takich jak warstwy amorficznego krzemu (a-Si:H) lub warstwy krystalicznego węglika krzemu (SiC).

Podstawowe elementy technologii HJT to:

Warstwa absorpcyjna

Zamiast tradycyjnej jednej warstwy krzemu, technologia HJT wykorzystuje cienką warstwę materiału absorpcyjnego o wysokiej efektywności, takiego jak a-Si:H lub SiC. Ta warstwa odpowiada za absorpcję promieniowania słonecznego.

Warstwy p-n

Na obu stronach warstwy absorpcyjnej znajdują się warstwy p-n, tworzące złącza p-n. Dzięki temu możliwe jest oddzielanie i przeprowadzanie nośników ładunku w celu generowania prądu elektrycznego.

Kontakty z przewodzenia

Na zewnętrznych stronach warstw p-n umieszcza się cienkie warstwy metalu, które pełnią funkcję kontaktów z przewodzenia. Te kontakty są odpowiedzialne za przewodzenie prądu elektrycznego z ogniw HJT.

Działanie technologii HJT można skrótowo opisać w następujący sposób:

  1. Promieniowanie słoneczne pada na warstwę absorpcyjną ogniw HJT.
  2. Warstwa absorpcyjna absorbuje światło o różnych długościach fal, co pozwala na lepsze wykorzystanie widma światła słonecznego.
  3. Absorbowane fotony generują pary elektron-dziura w warstwie absorpcyjnej.
  4. Ze względu na zastosowanie dwóch warstw p-n, nośniki ładunku (elektrony i dziury) są oddzielane i przemieszczają się wzdłuż ogniw HJT.
  5. Nośniki ładunku są przewodzone przez złącza p-n i przechodzą przez kontakty z przewodzenia, generując prąd elektryczny.
  6. Wygenerowany z ogniw prąd zbiera się i przepływa przez zewnętrzny obwód elektryczny, gdzie wykorzystuje się go do zasilania urządzeń elektrycznych.

Technologia HJT oferuje kilka korzyści, takich jak wysoka efektywność konwersji, lepsze wykorzystanie światła słonecznego, wysoka stabilność termiczna i potencjał do produkcji paneli o wysokiej mocy.

Jednak proces produkcyjny ogniw HJT jest bardziej skomplikowany i kosztowny w porównaniu do tradycyjnych ogniw krzemowych. Wymaga precyzyjnych procesów osadzania cienkich warstw, formowania złączy p-n oraz dodatkowych etapów obróbki termicznej i metalizacji.

Mimo to, technologia HJT ma wiele zalet, które przyczyniają się do jej rosnącej popularności:

Wyższa efektywność

Ogniwa HJT osiągają wyższe efektywności konwersji energii słonecznej niż tradycyjne ogniwa krzemowe. Dzięki wykorzystaniu materiałów absorpcyjnych o wysokiej efektywności, możliwe jest lepsze wykorzystanie widma światła słonecznego i generowanie większej ilości prądu.

Lepsze wykorzystanie światła słonecznego

Technologia HJT ma większą zdolność do absorpcji światła o różnych długościach fal, w tym promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni. Dzięki temu można uzyskać większą ilość wygenerowanej energii elektrycznej z tego samego intensywnego światła słonecznego.

Wysoka stabilność termiczna

Panele HJT są bardziej odporne na temperatury niż tradycyjne ogniwa krzemowe. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów absorpcyjnych i struktury złącz p-n, ogniw HJT mogą utrzymywać wysoką efektywność konwersji nawet w trudniejszych warunkach środowiskowych.

Potencjał dla wysokiej mocy

Technologia HJT oferuje potencjał dla produkcji paneli fotowoltaicznych o wysokiej mocy. Dzięki wyższej efektywności konwersji, ogniwom HJT można przypisać większą moc na tej samej powierzchni, co jest istotne w przypadku ograniczonej przestrzeni montażu.

Technologia HJT nadal prężnie się rozwija. Jej innowacyjny charakter i obiecujące wyniki sprawiają, że HJT jest uważane za obiecującą alternatywę dla tradycyjnych technologii ogniw fotowoltaicznych. Naturalnie zatem przyczynia się do dalszego rozwoju i efektywności fotowoltaiki.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895