Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

OSD, czyli Operator Systemu Dystrybucyjnego

OSD, czyli Operator Systemu Dystrybucyjnego. Kim są Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych? Ilu jest ich w Polsce? Jakie są kompetencje OSD?

W Polsce mamy 206 Operatorów Systemów Elektroenergetycznych. Posiadają one aktualną, wydaną przez Prezesa URE (Urząd Regulacji Energetyki) koncesję. 205 z nich na dystrybucję energii elektrycznej, a jeden podmiot PSE (Polskie Sieci Energetyczne) posiada koncesję na przesyłanie energii elektrycznej. Wydawane koncesje mają charakter czasowy, a ta wydana dla PSE obowiązuje do końca 2030 roku.

Pełen wykaz Operatorów Systemów Elektroenergetycznych można znaleźć na stronie:
https://rejestry.ure.gov.pl/o/15.

OSD - wykaz

OSD – czym jest? Jakie ma obowiązki?

Operator Systemu Dystrybucyjnego, to przedsiębiorca energetyczny zajmujący się dystrybucją energii elektrycznej lub paliw gazowych. Również jest odpowiedzialny za ruch w sieci, eksploatację i konserwację sieci oraz jej remonty.

Zgodnie z ustawą o Prawie Energetycznym art 9c pkt 3 i jej obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku wersją OSD ma za zadanie także rozbudowę sieci dystrybucyjnej w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii. Następnie, współpracę z pozostałymi Operatorami w celu zapewnienia spójności działania systemów elektroenergetycznych. Kolejnym obowiązkiem jest dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, z wyłączeniem jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV. Dodatkowo gospodarowanie mocami w taki sposób aby zagwarantować odbiorcom ciągłość dostaw, a w razie niedoborów mocy, te moce zakupić ze źródła zewnętrznego. I na koniec współpraca z Operatorem Sieci Przesyłowej w zakresie tworzenia planów rozwojowych sieci oraz opracowywanie normalnego planu pracy sieci. Szczegółowo opisane obowiązki nałożone na OSD można znaleźć we wcześniej wymienionej ustawie.

Najwięksi Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych w Polsce – energia elektryczna

  1. Enea Operator sp. z o.o.
  2. Energa-Operator SA
  3. Stoen Operator sp. z o.o.
  4. Tauron Dystrybucja SA
  5. PGE Dystrybucja SA

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895