Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

OZE – Odnawialne Źródła Energii

OZE – Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne Źródła Energii – czym są i dlaczego są ważne?

Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, które nie wyczerpują się i są dostępne w nieskończoność. Do OZE zalicza się m.in. energię słoneczną, wiatrową, wodną, geotermalną i biomasę.

Energia słoneczna, czyli pozyskiwanie energii z promieniowania słonecznego, a następnie wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu.

Energia wiatrowa, czyli energia wytwarzana z wiatru. Dzięki turbinom wytwarzamy energię elektryczną.

OZE - Odnawialne Źródła Energii

Energia wodna, czyli energia wykorzystująca ruch wody. Elektrownie wodne doskonale wytwarzają energię elektryczną lub cieplną.

Energia geotermalna, to nic innego jak energia z ciepła wnętrza Ziemi.

Biomasa, to materia organiczna, którą wykorzystujemy do wytwarzania energii. Do biomasy zalicza się m.in. drewno, słomę, odpady rolnicze i komunalne.

Zalety OZE:

OZE mają wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych źródeł energii, takich jak węgiel, ropa i gaz ziemny. Do zalet OZE zalicza się m.in.:

  • Czystość – OZE nie emitują zanieczyszczeń do atmosfery, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego., i dlatego mówimy, że są ekologiczne.
  • Niewyczerpliwość – OZE są dostępne w nieskończoność, w przeciwieństwie do tradycyjnych źródeł energii, które są wyczerpywalne.
  • Stabilność – OZE są stabilnymi źródłami energii, które nie uzależniają nas od importu surowców energetycznych.

Wpływ OZE na środowisko

Wykorzystanie OZE ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. OZE nie emitują zanieczyszczeń do atmosfery, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zmian klimatycznych. OZE przyczyniają się również do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia hałasu.

Rozwój OZE

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania OZE. Głównym powodem zwrócenia się Nas – społeczeństwa w stronę OZE jest rosnąca świadomość ekologiczna oraz coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska.

W Polsce rozwój OZE wspiera rząd. Z tego powodu tylko w 2022 roku udział OZE w miksie energetycznym Polski wyniósł 21%. A w najbliższych latach rząd planuje zwiększyć udział OZE do 32% w 2030 roku i 50% w 2040 roku.

Perspektywy OZE

OZE mają duży potencjał, aby odegrać ważną rolę w globalnym systemie energetycznym. Dlatego, że OZE są czystym, stabilnym i stosunkowo tanim źródłem energii, mogą pomóc w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zmian klimatycznych.

Wraz z dalszym rozwojem technologii OZE można spodziewać się, że udział OZE w globalnym wytwarzaniu energii elektrycznej będzie nadal rosnąć.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

1 komentarz do “OZE – Odnawialne Źródła Energii”

Dodaj komentarz

+48 797 897 895