Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Politechnika Częstochowska we współpracy

Politechnika Częstochowska we współpracy

Dzisiaj rozmawiam z profesorem Adamem Jakubas z Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej na temat rynku OZE, wyzwań które stoją przez całą branżę oraz pracą na uczelni.

Niezwykle ciekawa rozmowa z profesorem Adamem Jakubas z Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Elektrycznego. Rozmawiamy o pracy na uczelni, łączeniu nauki z biznesem, obecnym stanie energetyki. Także o Naszym wspólnym projekcie badawczym oraz wielu innych ciekawych problemach.

Jeśli chcecie skontaktować się z profesorem Adamem Jakubas w sprawie wdrożeń technologicznych lub innych ciekawych aspektów badawczych dane poniżej:   

/ adam-jakubas-35178b78  

https://ctt.pcz.pl/

adam.jakubas@pcz.pl

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej, znany obecnie jako Wydział Elektryczny i Informatyczny, ma bogatą historię, która odzwierciedla rozwój technologiczny i edukacyjny w regionie Śląska. Politechnika Częstochowska we współpracy.

  1. Początki Politechniki Częstochowskiej: Politechnika Częstochowska została założona w 1949 roku, początkowo jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Jej zadaniem było kształcenie kadr inżynieryjnych dla potrzeb przemysłu regionu częstochowskiego, który w tamtym czasie intensywnie się rozwijał.
  2. Powstanie Wydziału: Wydział Elektryczny został utworzony w 1969 roku. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie elektrotechniki, elektroniki i automatyki. Od samego początku wydział skupiał się na praktycznym aspekcie kształcenia, blisko współpracując z lokalnym przemysłem.
  3. Rozwój i ekspansja: W kolejnych latach wydział rozwijał swoją ofertę dydaktyczną i badawczą, wprowadzając nowe kierunki studiów i specjalności zgodnie z najnowszymi trendami w technologii i naukach inżynieryjnych. Wzrastała również baza dydaktyczna i badawcza, w tym laboratoria i sprzęt specjalistyczny.
  4. Reformy i modernizacja: Lata 90. XX wieku przyniosły dalsze reformy, w tym reorganizację kierunków studiów oraz wprowadzenie studiów magisterskich i podyplomowych. Wydział stale modernizował swoje programy nauczania, dostosowując je do międzynarodowych standardów i potrzeb rynku pracy.
  5. Integracja z informatyką: W odpowiedzi na rewolucję cyfrową i konwergencję technologii, na początku XXI wieku na wydziale zaczęto kłaść większy nacisk na informatykę. W rezultacie doszło do połączenia Wydziału Elektrycznego z kierunkami informatycznymi, co zaowocowało powstaniem Wydziału Elektrycznego i Informatycznego.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895