Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Pożary fotowoltaiki czyli przepisy pożarowe

Pożary fotowoltaiki czyli przepisy pożarowe ciąg dalszy…

W jednym z poprzednim artykułów przedstawiliśmy przegląd najczęstszych przyczyn pożarów jakie mogą powstać na farmach fotowoltaicznych.

Dlatego też w tym artykule dotkniemy zakresu aktualnych przepisów przeciwpożarowych, sprzętu przeciwpożarowego, systemów bezpieczeństwa i inspekcji bezpieczeństwa pożarowego, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem pożarowym i najlepsze praktyki. Są to dość istotne aspekty z punktu widzenia Inwestora.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa farmy fotowoltaicznej ważne jest zrozumienie i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o prawie budowlanym, która weszła w życie 19 września 2020 roku, każda instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 6,5 kWp wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz.1372 i 1518). Musi zostać zgłoszona do organów Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Ważne jest, aby upewnić się, że farma fotowoltaiczna spełnia wszystkie obowiązujące przepisy przeciwpożarowe i posiada wymagane prawem uzgodnienia i projekty.

Aby zapewnić bezpieczeństwo swojej farmy fotowoltaicznej, ważne jest, aby zainstalować niezbędny sprzęt przeciwpożarowy. Obejmuje to m.in. system alarmowy, gaśnice oraz system SCADA, który monitoruje wszystkie parametry pracy farmy w czasie rzeczywistym. Nie powinniśmy zapomnieć o gaśnicach na terenie farmy fotowoltaicznej. Należy zadbać o ich regularne przeglądy i konserwację.

Pożary fotowoltaiki czyli przepisy pożarowe

W celu zapewnienia bezpieczeństwa farmy fotowoltaicznej ważne jest, aby regularnie przeprowadzać inspekcje bezpieczeństwa pożarowego. Inspekcje przeprowadza zawsze wykwalifikowany inspektor, który będzie w stanie zidentyfikować wszelkie potencjalne zagrożenia. Inspektor będzie również w stanie zidentyfikować wszelkie braki w sprzęcie przeciwpożarowym lub systemach bezpieczeństwa przeciwpożarowego, aby usunąć te braki. Te wszystkie aspekty objęte są zazwyczaj usługą O&M na danej elektrowni fotowoltaicznej.

Aby zapewnić bezpieczeństwo swojej farmy fotowoltaicznej, ważne jest posiadanie skutecznego planu zarządzania ryzykiem pożarowym (również jest to część O&M). Powinien on zawierać informacje na temat przyczyn pożarów, niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego, systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz właściwych procedur reagowania na pożar. Musi też posiadać informacje o niezbędnych okresowych inspekcjach przeciwpożarowych (O&M) i szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Plan powinien być regularnie przeglądany i w razie potrzeby aktualizowany.

Bezpieczeństwo pożarowe jest ważnym zagadnieniem dla farm fotowoltaicznych. Aby zapewnić bezpieczeństwo farmy fotowoltaicznej, ważne jest zrozumienie przyczyn pożarów, niezbędnych przepisów przeciwpożarowych, sprzętu przeciwpożarowego, systemów przeciwpożarowych, inspekcji przeciwpożarowych, szkoleń przeciwpożarowych i planu zarządzania ryzykiem pożarowym. Przestrzegając tych najlepszych praktyk, można zapewnić bezpieczeństwo farmy fotowoltaicznej i pomóc w zapobieganiu pożarom.

Wraz z rosnącą popularnością farm fotowoltaicznych, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego staje się coraz ważniejsza. Panele słoneczne generują energię z promieni słonecznych, ale mogą również stać się zagrożeniem pożarowym, jeśli nie są odpowiednio serwisowane.

Tematami zabezpieczeń pożarowych ze strony Inwestora zajmuje się firma świadcząca usługi O&M na danej elektrowni fotowoltaicznej lub bezpośrednio asset manager, nadzorujący dany portfel aktywów fotowoltaicznych.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895