Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Prognozy rynku fotowoltaicznego…

Prognozy rynku fotowoltaicznego. Wielkość światowego rynku paneli fotowoltaicznych została wyceniona na 180,4 mld USD w 2020 r. Oczekuje się, że osiągnie 641,1 mld USD do 2030 r.

Odnotowując CAGR na poziomie 11,9% w latach 2021-2030.

Wybuch pandemii COVID-19 na całym świecie spowodował spadek popytu na panele słoneczne. To również spowodowało wstrzymania lub znaczne opóźnienia w budowach komercyjnej i przemysłowej infrastruktury słonecznej na całym świecie. Wpłynęło to negatywnie na globalny rynek paneli fotowoltaicznych (PV).

Wzrost światowego rynku paneli fotowoltaicznych napędzany jest stopniowym przechodzeniem energetyki z sektora konwencjonalnego do odnawialnego. Ponadto przewiduje się, że wzrost świadomości na temat zanieczyszczenia środowiska związanego z zanieczyszczeniami pochodzącymi z konwencjonalnego wytwarzania energii. To natomiast będzie napędzać wzrost rynku paneli fotowoltaicznych w okresie następnych kilku lat.

Mówi się jednak coraz częściej o braku infrastruktury recyklingu paneli fotowoltaicznych i urządzeń do odzyskiwania odpadów z PV na całym świecie. Niektórzy analitycy rynku twierdzą, że to utrudni szybszy wzrost całej branży.

Prognozy rynku fotowoltaicznego.

Moja jednak perspektywa tego co się dzieje na świecie jest zupełnie inna.

Oczekuje, że inicjatywy rządowe zmierzające do zmniejszenia śladu węglowego i wzrostu inwestycji w infrastrukturę energii odnawialnej zapewnią kluczowym graczom ”dużo pracy”. Lukratywne możliwości rozwoju w celu utrzymania pozycji na rynku paneli fotowoltaicznych w nadchodzących latach będą sprzyjały dużym podmiotom z branży.

Ze względu na rodzaj sieci, segment on-grid zdominował światowy rynek w 2020 r. pod względem udziału, dzięki wzrostowi inwestycji w bezpośrednie dostarczanie energii elektrycznej zamiast magazynowania jej w bateriach. Zalet stosowania paneli fotowoltaicznych w instalacjach on-grid jest wiele. Przede wszystkim łatwe dostarczanie energii, łatwą instalację, efektywność kosztową i zarządzanie wysokim zapotrzebowaniem na energię elektryczną. A to według przewidywań będzie napędzać wzrost rynku w nadchodzących latach. Fotowoltaika segmentu użyteczności publicznej również silnie dominowała światowy rynek w 2020 r. Nastąpił widoczny wzrost inwestycji w budowę elektrowni słonecznych na skalę użytkową. Powstawały parki fotowoltaiczne i inne duże hybrydy fotowoltaiczne. Wszystko to dzięki szybkiemu wzrostowi wskaźników opłacalności.

Wzrost projektów budowlanych, takich jak zdecentralizowane elektrownie słoneczne, projekty elektryfikacji obszarów wiejskich, elektrownie słoneczne na zbiorniku wodnym i dachach oraz budynki komercyjne napędzają rynek paneli fotowoltaicznych na całym świecie.

Wspomnieć należy, że region Azji i Pacyfiku zdominował rynek paneli fotowoltaicznych (PV). Mając najwyższy udział w 2020 r. pod względem przychodów. Oczekuje się, że utrzyma swoją dominację przez cały okres objęty prognozą.

Wynika to z obecności kluczowych graczy i ogromnej bazy konsumentów w regionie. Ponadto zapotrzebowanie na instalację paneli słonecznych znacznie wzrosło w Chinach, Japonii, Indiach i Korei Południowej z powodu gwałtownego wzrostu popytu na rozproszone systemy energetyczne w regionie, co z kolei ma napędzać rozwój energii słonecznej Rynek paneli fotowoltaicznych w Europie w latach 2021-2030.

Widzimy, że szybki rozwój sektora energii odnawialnej, wzrost inwestycji w modernizację przestarzałej infrastruktury energetycznej oraz szybka industrializacja będą napędzać wzrost rynku w nadchodzących latach.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Dodaj komentarz

+48 797 897 895