Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Projekt farmy fotowoltaicznej – sprawdzenie dokumentacji

Projekt farmy fotowoltaicznej – sprawdzenie dokumentacji

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną to poważne przedsięwzięcie, które wymaga dokładnego przeanalizowania przed jej realizacją. Sprawdzenie dokumentacji projektowej, czyli Due Diligence projektu elektrowni słonecznej. Dobrze sporządzona dokumentacja jest istotnym czynnikiem dla prawidłowej realizacji projektu o czym doskonale wiedzą przyszli właściciele farm fotowoltaicznych. Tym razem zgłosiła się do Nas firma zainteresowana nabyciem projektu elektrowni słonecznej o mocy 1 MW zlokalizowanego niedaleko Wrocławia w woj. dolnośląskim.

Projekt farmy fotowoltaicznej – sprawdzenie dokumentacji, czyli od czego zaczęliśmy?

1. Dane ogólne.

Sprawdzanie rozpoczęliśmy od weryfikacji danych formalnych zawartych w projekcie. Następnie przeanalizowaliśmy wybór działki, na której ma powstać elektrownia. Zarówno pod kątem nasłonecznienia, jak i również pod kątem zapisów w księdze wieczystej (np. czy umowa dzierżawy wpisana jest do KW). Na koniec sprawdziliśmy zapisy w Decyzji Środowiskowej oraz Warunki Zabudowy.

2. Ocena projektu technicznego.

Upewniliśmy się także czy projekty, schematy oraz rysunki są czytelne, dokładne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Weryfikacji również poddaliśmy Warunki przyłączeniowe (także pod kątem doboru paneli fotowoltaicznych oraz falownika). Panele JinKo 450W oraz falowniki HUAWEI SUN2000-215KTL-H0 to komponenty zaaprobowane w Warunkach przyłączeniowych wydanych przez Tauron. Ważność obowiązywania warunków przyłączeniowych nie ma znaczenia, gdyż dysponujemy podpisaną umową przyłączeniową. Dlatego ważnym, podlegającym weryfikacji przez Nas jest harmonogram określający termin przyłączenia farmy do sieci. Tutaj został określony na listopad 2024 roku.

Sprawdzenie projektu farmy fotowoltaicznej

Projekt elektrowni słonecznej – czy to się opłaca?

Kalkulacja zysków oraz okres zwrotu z inwestycji to również element, który mogliśmy dla klienta zweryfikować. Zakładając koszty zakupu projektu elektrowni słonecznej, jej wybudowania oraz zaopatrzenia obiektu w usługi zapewniające jej optymalne działanie usługi (czyli usługi O&M) oraz potencjalny zysk (przychód z tytułu sprzedaży wyprodukowanej energii) mogliśmy podać klientowi szacunkowe dane dotyczące zwrotu z tejże inwestycji.

Wyniki:

Dokładne sprawdzenie dokumentacji projektu farmy fotowoltaicznej pozwoliło Nam na oznaczenie dla klienta punktów, na które należy zwrócić szczególną uwag. Co należy z pieczołowitą starannością dopilnować oraz wskazać miejsca potencjalne zagrożone niepowodzeniem. W przypadku tego projektu zauważyliśmy potencjalne zagrożenie, czyli teren, który wg dokumentacji raz na 10 lat może być zalewowy. Ta informacja jest niezwykle istotna z punkt zawierania umowy ubezpieczenia. Dlatego, mimo poprawności sporządzenia dokumentacji, odpowiednio długiego terminu na wybudowanie i podłączenie farmy do sieci projekt nie uzyskał naszej rekomendacji.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895