Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Przyczyny pożarów paneli fotowoltaicznych

Przyczyny pożarów paneli fotowoltaicznych, czyli na co należy zwrócić szczególną uwagę aby zminimalizować ryzyko.

Odkąd rynek OZE, a dokładnie sektor fotowoltaiczny stał się bardzo popularny zarówno wśród mikroinstalacji jak i dużych farm fotowoltaicznych co jakiś czas pojawia się pytanie.

Czy fotowoltaiki się pali ??

Otóż jest to możliwe, natomiast zjawisko pożaru występuje wręcz w marginalnej ilości przypadków. Panele słoneczne generują energię elektryczną w formie prądu stałego (DC). Jest ona następnie kablami solarnymi dostarczana do inwerterów, które z kolei przetwarzają prąd stały na prąd przemienny (AC). Prąd przesyłany jest do stacji transformatorowej i dalej wprowadzany bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Mamy tutaj do czynienia z wieloma połączeniami elektrycznymi.

Jeśli wszelkie połączenia nie są wykonane z należytą starannością i dokładnością. Jeśli nie wykorzystujemy złączy MC4 wysokiej jakości, może dojść do powstawania łuku elektrycznego. To z kolei może stanowić realne zagrożenie wystąpienia samozapłonu i w efekcie pożaru. Innym zagrożeniem pożarowym mogą być również hot spoty czyli punkty na powierzchni paneli paneli fotowoltaicznych. W nich właśnie z powodu uszkodzeń mechanicznych czy choćby wpływu warunków atmosferycznych, występuje znacznie wyższa temperatura czego efektem może być najpierw przegrzanie powierzchni a później zapłon.

Aby farma fotowoltaiczna działała sprawnie i bezpiecznie, ważne jest, aby zrozumieć przyczyny pożarów na farmach fotowoltaicznych. Poznać niezbędne środki bezpieczeństwa pożarowego, które należy podjąć. Aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, należy dokładnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, takich jak instalacja systemu monitorowania pożarów i alarmów oraz stosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych.

Ważne jest, aby regularnie kontrolować instalację i wykonywać okresowe przeglądy. Ważne są też regularne coroczne badanie paneli fotowoltaicznych kamerą termowizyjną, aby upewnić się, że system jest w pełni sprawny.

Niezależnie od spełnionych warunków związanych z lokalizacją farmy i założeń projektowych (budowlanych I elektrycznych) należy pamiętać, że w przypadku każdej formy produkcji energii, zawsze istnieje możliwość wystąpienia pożaru.

Pożar instalacji fotowoltaicznej i główne elementy podlegające zapłonowi:

  • Falowniki i element elektroenergetyczne (25%),
  • Wtyki i zaciski (24%),
  • Puszki łączeniowe (19%)
  • Moduły fotowoltaiczne (12%)
  • Kable łączeniowe (8%),
  • Aparaty AC I DC (8%),
  • Bezpieczniki (4%),

Zgodnie z zestawieniem Procentowych przyczyn pożarów w instalacjach PV w Niemczech w latach od 1995 do 2012.

Oprócz tych przyczyn, pożary na farmach fotowoltaicznych mogą mieć kilka innych źródeł. Na przykład dzikie zwierzęta, takie jak ptaki, gryzonie lub owady. Zwierzęta te mogą gryźć przewody elektryczne, powodując iskry lub łuki elektryczne.

Przyczyny pożarów paneli fotowoltaicznych

Dodatkowo, istnieją przyczyny związane z samymi panelami słonecznymi. Są to uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, przepięcia i wyładowania atmosferyczne, które mogą prowadzić do pożarów. Ważne jest, aby instalacje fotowoltaiczne były regularnie kontrolowane i w razie potrzeby naprawiane, aby zminimalizować ryzyko powstawania pożarów.

Aby zapewnić bezpieczeństwo swojej farmy fotowoltaicznej, ważne jest, aby zrozumieć przyczyny pożarów i niezbędne środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które należy podjąć. Dlatego bardzo ważnym elementem pracy każdej farmy fotowoltaicznej jest jej bieżący monitoring i właściwe zarządzanie.

Właściwa opieka i monitoring to nic innego jak systematyczne dbanie o czystość (mycie paneli) oraz ciągły nadzór nad pracą instalacji (system monitoringu klasy SCADA)

Do tego magazyn części zamiennych pozwalają na natychmiastową reakcje na ewentualne uszkodzenia.

W następnych artykułach przedstawimy zakres aktualnych przepisów przeciwpożarowych, sprzęt przeciwpożarowy, systemy bezpieczeństwa pożarowego, inspekcje bezpieczeństwa pożarowego, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zarządzanie ryzykiem pożarowym i najlepsze praktyki.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895