Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Recycling van zonnepanelen uit Nederland.

Recycling van zonnepanelen uit Nederland.

Lighthief – Recycling van Fotovoltaïsche Panelen in Heel Europa

WIJ NEMEN FOTOVOLTAÏSCHE PANELS IN ONTVANGST VOOR RECYCLING UIT HEEL EUROPA

WE DEMONTEREN OUDE FOTOVOLTAÏSCHE MODULES UIT ZONNEBOERDERIJEN EN -INSTALLATIES

WE ORGANISEREN INTERNATIONAAL VERVOER VAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELS VOOR RECYCLING

WIJ HELPEN BIJ HET INVULLEN VAN DE JUISTE RECYCLINGDOCUMENTEN DIE IN HET BETREFFENDE LAND VEREIST ZIJN

Wij halen de volgende categorieën fotovoltaïsche modules op voor recycling uit heel Polen en Europa:

  • Fotovoltaïsche panelen met transportschade of montagefouten
  • Krassen, gebarsten of gebroken aluminium frames, gebarsten glazen panelen, losse aansluitkasten, gebarsten achterkanten van panelen, delaminatie van beschermende folie
  • Fotovoltaïsche panelen met mechanische schade
  • Fotovoltaïsche panelen beschadigd door stormen, overstromingen, branden, omgevallen bomen of afgebroken takken, vandalisme of andere vormen van mechanische schade
  • Fotovoltaïsche panelen gedemonteerd van zonneboerderij-installaties
  • Fotovoltaïsche panelen die het einde van hun levensduur hebben bereikt en worden vervangen door nieuwe fotovoltaïsche modules van grote en kleine fotovoltaïsche installaties
  • Fotovoltaïsche panelen met fabrieksdefecten
  • Fotovoltaïsche panelen rechtstreeks van fabrikanten die productiefouten hebben geconstateerd die voorkomen dat bepaalde batches op de consumentenmarkt worden gebracht

Wij bieden schattingen voor het ophalen van fotovoltaïsche panelen voor recycling. Wij organiseren het transport en de demontage van zonnepanelen van zonneboerderijen en residentiële fotovoltaïsche installaties in heel Europa en sommige landen buiten de EU.

Afhankelijk van het type, de aard en het vermogen van de modules bedragen de kosten voor het ophalen van fotovoltaïsche panelen voor recycling momenteel tussen de 2,50 en 5,00 Poolse złoty per kilogram (tussen 500 en 1100 euro per ton).

Daar komen nog de kosten voor transport en demontage van de fotovoltaïsche panelen bij, indien nodig. We kunnen ook schattingen geven voor het ophalen van omvormers en draagconstructies voor fotovoltaïsche panelen. Fotovoltaïsche paneelrecycling vindt plaats volgens de R3- en R4-cycli. Als een certificaat nodig is voor een verzekeringsmaatschappij om het type schade of de omvang van financieel verlies te bevestigen, verstrekken wij ook dergelijke documenten. We rapporteren ook alle fotovoltaïsche panelen die bestemd zijn voor recycling aan milieubasissen.

WAAROM LOONT ZICH HET RECYCLING VAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELS?

Lighthief is een bedrijf wiens belangrijkste missie het recyclen van fotovoltaïsche panelen is – al onze activiteiten, onderzoeken en zakelijke activiteiten zijn gericht op dit doel.

In Polen wordt dit probleem nog niet volledig erkend, hoewel uit ons onderzoek en marktobservatie duidelijk blijkt dat er al tonnen fotovoltaïsche panelen in Polen zijn die geschikt zijn voor recycling. Dit zijn voornamelijk fotovoltaïsche panelen met transportschade, bekraste, door overstromingen getroffen, door hagel beschadigd of andere mechanische defecten (soms ook fabrieksdefecten of hele kapotte containers die uit Azië zijn geïmporteerd).

We zijn ervan overtuigd dat onze pioniersbenadering van het recyclen van fotovoltaïsche panelen steeds grotere en meetbare zakelijke voordelen zal opleveren. Met stijgende siliciumprijzen wordt de terugwinning ervan steeds rendabeler. De kosten voor het verkrijgen van zuiver silicium uit zonnepanelen worden nu al geleidelijk lager dan de kosten van mijnbouw, rekening houdend met de hoeveelheden geproduceerde en geïnstalleerde fotovoltaïsche panelen heeft deze branche sterke groeitendensen.

Het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie schat dat tegen 2050 zelfs 78 miljoen ton aan secundaire materialen van fotovoltaïsche panelen op de wereldmarkt kan terugkeren, met een waarde van meer dan 15 miljard dollar. Recycling van zonnepanelen uit Nederland.

De markt voor het recyclen van fotovoltaïsche panelen groeit en zal zeer snel blijven groeien. Enerzijds vanwege de toenemende vraag naar teruggewonnen materialen en fracties die worden verkregen door het recyclen van fotovoltaïsche panelen, en anderzijds vanwege strengere milieuvoorschriften voor producenten van fotovoltaïsche panelen. Ons bewustzijn dat het recyclen van fotovoltaïsche panelen de enige manier is om een volledig „groene” productiecyclus te bereiken, is zeer sterk!

In Polen wordt nauwelijks gesproken over het repareren van ingeleverde fotovoltaïsche panelen. Hoe klinkt het als we zeggen dat we van afval een volledig functioneel nieuw product maken? Vanuit het oogpunt van de „groene” levenscyclus van producten, de energiebalans en de levenscyclus van fotovoltaïsche panelen heeft dit fundamentele betekenis. Heel vaak is de kosten van het repareren van fotovoltaïsche panelen, inclusief het verstrekken van nieuwe garanties en serienummers, veel lager dan de kosten van hun recycling. Voor sommige fotovoltaïsche modules is dit naar onze mening de juiste weg, die ook wordt ondersteund door de Europese Unie en de wetgeving inzake elektronisch afval in Polen.

WAT IS HET PROCES VAN HET RECYCLING VAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELS?

In dit geval hebben we te maken met milieuvriendelijke materialen.

Een klassiek fotovoltaïsch paneel bestaat uit verschillende elementen: een aluminium frame, dat afhankelijk van het model ongeveer 18 procent van het gewicht uitmaakt, gehard glas, EVA-lamineerfolie, een achterversterking bestaande uit verschillende polymeermaterialen, een aansluitdoos, omleidingsdiodes (vaak aangeduid als „busbars”), en natuurlijk het hart van de panelen, dat wil zeggen silicium en kleurmetalen.

Het recyclen van fotovoltaïsche panelen houdt niets anders in dan het scheiden van deze bovengenoemde fracties op een manier die ze opnieuw in de economische materiaalstroom kan brengen. Recycling van zonnepanelen uit Nederland.

Er is helemaal geen probleem met het aluminium frame. We verwijderen het en verkopen het door! Het glas en de achterste polymeersteun, bestaande uit folie, vormen ook geen probleem. Het glas gaat naar de glasfabriek, en de folie wordt ofwel thermisch verbrand om energie te leveren voor het recyclen van fotovoltaïsche panelen, of wordt als granulaat hergebruikt (afhankelijk van de gebruikte methode voor het recyclen van fotovoltaïsche panelen). Kabels en de aansluitdoos kunnen ook vrij gemakkelijk opnieuw worden gebruikt en verkocht. We kunnen ook koper, zilver en zeldzame aardmetalen terugwinnen.

Dus nu komen we bij het silicium. In de productiefase wordt silicium op de EVA-folie geplaatst en ondergaat het een drie-kamer laminatie. Stel je een grote autoclaaf voor, vergelijkbaar met die van een tandarts – eerst wordt een vacuüm gecreëerd, daarna wordt de folie rond het silicium verwarmd, en vervolgens vindt de uitharding plaats (dit staat bekend als het „gelcontent”). De laatste kamer is voor het afkoelen van de siliciumcellen tot ongeveer 25 graden Celsius. Dit hele proces is uiterst belangrijk voor het functioneren van fotovoltaïsche panelen. Als het stabiel is uitgevoerd, ontstaan er geen problemen zoals delaminatie, vergeling, loslatende busbars of andere gebreken die na enkele jaren gebruik kunnen optreden.

Dus wat houdt het recyclen van silicium uit fotovoltaïsche panelen precies in?

We moeten de hele bovengenoemde verwarmings-, hecht- en uithardingsprocessen van de EVA-folie met silicium omkeren. Het recyclen van fotovoltaïsche panelen is eigenlijk omgekeerde engineering van fotovoltaïsche panelen. Het terugwinnen van het silicium zelf is niet zo eenvoudig als het verwijderen van het aluminium frame.

Dus hoe zou het proces van het recyclen van silicium eruit moeten zien? We hebben verschillende opties – in de eerste plaats moeten we de EVA-folie ofwel ethyleenvinylacetaatcopolymeer verwijderen. EVA wordt geleverd in de vorm van dunne vellen die tussen de zonnecellen en het bovenste en onderste oppervlak worden geplaatst. Deze „sandwich” wordt vervolgens verwarmd tot 150 °C om EVA te polymeriseren en de module te verzegelen.

Het heilige Graal van het recyclen van fotovoltaïsche panelen? Het verkrijgen van onbeschadigde siliciumwafers en ze opnieuw gebruiken voor productie. Nu bij Lighthief kunnen we al zonder problemen siliciumerts extraheren, evenals meer of minder beschadigde siliciumwafers. We bespreken en werken aan technologische implementaties met twee grote entiteiten uit India en Thailand, evenals een grote fabrikant van zonnepanelen uit China.

NEEM CONTACT MET ONS OP EN VRAAG EEN OFFERTE AAN OF BESPREEK EEN SAMENWERKING MET ONS! Recycling van zonnepanelen uit Nederland.

If you are interested in recycling Your solar modules or investing in solar farms in Poland, don’t hesitate to get in touch with us at +48 797 897 895 or biuro@lighthief.com

Read about solar asset management in Poland.

Also, read about Solar Investments in Poland.

Read about Poland’s solar farms industry.

Also, about Chinese solar investors in Poland.

Read about O&M services on solar farms.

Dodaj komentarz

+48 797 897 895