Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Statkraft w Polsce

Statkraft w Polsce

Norweski olbrzym OZE – Statkraft w Polsce

Renomowana norweska państwowa spółka energetyczna Statkraft ujawniła niedawno swój ambitny plan zainwestowania na polskim rynku odnawialnych źródeł energii. Cel do osiągnięcia to zbudowanie portfela instalacji o łącznej mocy 1 GW. Decyzja Statkraft o wejściu w polski krajobraz energetyki odnawialnej stanowi ważny kamień milowy zarówno dla firmy, jak i dla kraju.

Zagłębmy się w szczegóły decyzji Statkraft. Jako największy europejski producent energii odnawialnej, firma wyprodukowała w samym 2022 roku aż 60,2 TWh energii elektrycznej. To niezwykłe osiągnięcie oznacza w konsekwencji niezwykły wzrost o 14 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Główne źródła produkcji energii w miksie energetycznym to elektrownie wodne, które wyprodukowały 53,9 TWh. Następnie elektrownie wiatrowe z 4,3 TWh i elektrownie gazowe z 1,7 TWh.

Oprócz wyników w obszarze OZE, spółka Statkraft prowadzi działalność na rynku handlu energią. Ta polityka przyniosła norweskiej grupie przychody w wysokości 73,9 mld CZK (około 27,8 mld PLN) w ubiegłym roku. Imponujący, zysk netto za 2022 r. jaki osiągnęła spółka 28,6 mld CZK (10,7 mld PLN).

W konsekwencji to świadczy o 80-procentowym wzroście zarówno przychodów, jak i zysków firmy. Ten znaczący sukces ugruntował pozycję elektrowni wodnych jako siły napędowej kwitnących przedsięwzięć biznesowych firmy Statkraft.

Statkraft zgromadził szerokie portfolio wytwórcze o mocy 19,1 GW, na który składają się: elektrownie wodne, gazowe i wiatrowe. Teraz dokonuje również znaczących inwestycji poza granicami Norwegii. Na norweskim rynku posiadają elektrownie o mocy 12,6 GW. Na pozostałych rynkach europejskich, w tym w Szwecji, spółka może pochwalić się instalacjami o mocy 5,5 GW. Co więcej, ich wysiłki wykraczają poza Europę, a elektrownie poza kontynentem wnoszą dodatkowy 1 GW do ich imponującej mocy.

Teraz Statkraft skupił się na Polsce. Ogłasza zamiar budowy portfolio instalacji OZE na terenie kraju. Podejmując to przedsięwzięcie, Statkraft dołącza do grona kolejnego norweskiego koncernu Equinox, który już rozpoczął realizację własnych projektów OZE w Polsce. Godnym uwagi jest, że spółka działa w Polsce od 2018 roku, zajmując się przede wszystkim obrotem energią. Enegia pochodzi z odnawialnych źródeł i jest pozyskiwana na podstawie umów zakupu energii elektrycznej (PPA). Niedawna deklaracja spółki sygnalizuje jednak zamiar rozszerzenia obecności i rozwoju własnych aktywów wytwórczych w obszarze energetyki odnawialnej na terenie Polski.

Ambicją Statkraft w Polsce jest objęcie aktywnego udziału w trzech kluczowych segmentach krajowego rynku OZE.

Pierwszym z nich jest segment farm fotowoltaicznych. Drugi to segment energetyki wiatrowej. I ostatni to magazynowanie energii. Ambitny cel do osiągnięcia w Polsce to ponad 1 GW mocy projektowej do 2030 roku. Norwedzy przyznają, że realizacja tego celu zależy od dostępności infrastruktury sieciowej i sformułowania sprzyjających regulacji. Niezwykły postęp Polski w tej dziedzinie, w szczególności energii słonecznej, wyróżnia nas na tle Europy. Jednak pomimo tych znaczących postępów pozostaje duży niewykorzystany potencjał. Wymaga to inwestycji na dużą skalę zarówno w energię słoneczną, jak i wiatrową. Dodatkowo wzmocnienie krajowej sieci elektroenergetycznej i wdrożenie zmian regulacyjnych ułatwiających efektywne wykorzystanie istniejących mocy. to pilne imperatywy. Jako firma państwowa, Statkraft działa pod auspicjami państwowych standardów zrównoważonego rozwoju, etyki i bezpieczeństwa. To stanowi podstawę ich zaangażowania w podejmowanie wyzwania w sposób odpowiedzialny.

Strategiczne podejście Statkraft do rozwoju portfela projektów OZE w Polsce obejmuje trzy odrębne kierunki działania.

Pierwszy obejmuje zaangażowanie się w transakcje fuzji i przejęć (M&A). Drugi koncentruje się na tworzeniu partnerstw z deweloperami energii słonecznej i wiatrowej poszukującymi możliwości podziału ryzyka biznesowego. Wreszcie firma zamierza inwestować w projekty typu greenfield. W związku z tym należy zauważyć, że wszystkie nowe inwestycje Statkraft dotyczął wyłącznie energii odnawialnej. Podsumowując, decyzja Statkraft o inwestowaniu na polskim rynku odnawialnych źródeł energii jest okazją zarówno dla firmy, jak i całego kraju. Osiągnięcia Statkraft jako największego europejskiego producent energii odnawialnej, jest świadectwem imponującego postępu i potencjału kraju w tym sektorze. Koncentrując się na energii słonecznej, wiatrowej i magazynowaniu energii. W ten sposób Statkraft wniesie znaczący wkład w obszar zielonej energii w Polsce. Nadając kierunek Polsce na bardziej ekologiczną i zrównoważoną przyszłości. Tak trzymać!

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895