Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Symbioza farm fotowoltaicznych i magazynów energii

Symbioza farm fotowoltaicznych i magazynów energii

W pogoni za zrównoważonymi rozwiązaniami energetycznymi symbiotyczny związek między farmami fotowoltaicznymi (PV), a systemami magazynowania energii okazał się potężną receptą na zmniejszenie szczytowego zapotrzebowania na energię.

Ponieważ globalne zużycie energii elektrycznej stale rośnie, kluczowe znaczenie mają innowacyjne i wydajne metody zarządzania wytwarzaniem i zużyciem energii. Aby w pełni zrozumieć znaczenie tej symbiozy niezbędne jest zrozumienie pojęcia szczytowego zapotrzebowania na energię. Zapotrzebowanie szczytowe odnosi się do okresu, w którym zużycie energii elektrycznej osiąga najwyższy punkt w określonym przedziale czasowym. Zazwyczaj szczyt ten zbiega się ze zwiększoną działalnością handlową i mieszkaniową w ciągu dnia. Tradycyjnie zaspokojenie tego zapotrzebowania wiązało się z poleganiem na konwencjonalnych elektrowniach zasilanych nieodnawialnymi paliwami kopalnymi. Te natomiast są drogie, szkodliwe dla środowiska i ograniczone w produkcji.

Symbioza farm fotowoltaicznych i magazynów energii

Systemy magazynowania energii (ENG. Energy storage systems ESS) odgrywają kluczową rolę w uzupełnianiu nieciągłego charakteru wytwarzania energii słonecznej. Technologie ESS pozwalają na wychwytywanie i magazynowanie nadmiaru energii w okresach wysokiego wytwarzania energii słonecznej. Zapewniają również niezawodne źródło energii elektrycznej w okresach niskiego lub zerowego udziału energii słonecznej.

Mamy zatem baterie litowo-jonowe. Szeroko stosowane w przenośnych urządzeniach elektronicznych, pojazdach elektrycznych i systemach energii odnawialnej. Baterie te oferują wysoką gęstość energii, długi cykl życia i doskonałą wydajność.

Wspomnieć również warto wodne elektrownie szczytowe. Szczytowa elektrownia wodna wykorzystuje zbiorniki wodne na różnych wysokościach do magazynowania i uwalniania energii. W okresach nadmiernej produkcji energii słonecznej woda jest pompowana na wyższą wysokość. Kiedy zapotrzebowanie wzrasta, zmagazynowana woda spływa w dół, napędzając turbiny do wytwarzania energii elektrycznej.

Integrując farmy fotowoltaiczne z systemami magazynowania energii, przemysł energetyczny może zająć się nieciągłym charakterem wytwarzania energii słonecznej i zoptymalizować zużycie energii.

W szczytowych okresach generacji słonecznej nadwyżki energii są magazynowane w systemach magazynowania energii. Te z kolei mogą być rozładowywane w okresach wysokiego zapotrzebowania, gdy produkcja słoneczna jest niewystarczająca.

Ten symbiotyczny związek między farmami fotowoltaicznymi a magazynowaniem energii zapewnia liczne korzyści:

  • Wygładzanie wytwarzania energii: Systemy magazynowania energii pomagają wypełnić lukę między zmiennym wytwarzaniem energii słonecznej a stałym popytem. Zmagazynowana energia może być uwalniana w godzinach szczytu, zmniejszając obciążenie sieci i minimalizując zapotrzebowanie na dodatkowe konwencjonalne źródła zasilania.
  • Zwiększona stabilność sieci: Integracja farm fotowoltaicznych i systemów magazynowania energii zwiększa stabilność sieci poprzez łagodzenie wahań napięcia spowodowanych przerywaną generacją energii słonecznej. Zgromadzoną energię można szybko rozdysponować w celu utrzymania stabilnego i niezawodnego zasilania.
  • Energia przesunięta w czasie: magazynowanie energii umożliwia przesunięcie w czasie nadmiaru energii słonecznej. Umożliwiając jej wykorzystanie w okresach wysokiego zapotrzebowania, gdy wytwarzanie energii słonecznej jest niewystarczające. Pomaga to uniknąć konieczności stosowania kosztownych elektrowni w godzinach szczytu. Zmniejsza również zależność od wytwarzania energii elektrycznej z paliw kopalnych w godzinach szczytu.
  • Zmniejszenie kosztów przesyłu i dystrybucji: Dzięki włączeniu systemów magazynowania energii do farm fotowoltaicznych można zminimalizować potrzebę kosztownych modernizacji infrastruktury sieciowej. Zlokalizowane magazynowanie w pobliżu instalacji fotowoltaicznych może zmniejszyć straty przesyłu i dystrybucji, zwiększając ogólną wydajność i opłacalność.

Symbioza farm fotowoltaicznych i magazynów energii oferuje także znaczące korzyści ekonomiczne:

  • Optymalizacja przychodów: Połączenie farm fotowoltaicznych i magazynów energii pozwala na lepszą optymalizację przychodów. Dzieje się tak poprzez sprzedaż nadwyżek energii w okresach wysokiego popytu, kiedy ceny energii elektrycznej są zwykle wyższe. Pomaga to zmaksymalizować zwroty finansowe z inwestycji w energię słoneczną.
  • Niezależność od sieci: Farmy fotowoltaiczne zintegrowane z systemami magazynowania energii mogą zmniejszyć zależność od sieci w godzinach szczytu. Dzięki czemu firmy i społeczności są bardziej odporne na przerwy w dostawie prądu i potencjalne zakłócenia w sieci.
  • Zachęty i wsparcie regulacyjne: Wiele krajów zapewnia zachęty i wsparcie regulacyjne dla projektów energii odnawialnej, w tym farm fotowoltaicznych z magazynami energii. Inicjatywy te mają na celu przyspieszenie przyjęcia zrównoważonych rozwiązań energetycznych i stworzenie sprzyjającego środowiska inwestycyjnego.

Symbiotyczny związek między farmami fotowoltaicznymi a systemami magazynowania energii stanowi obiecującą receptę na zmniejszenie szczytowego zapotrzebowania na energię. Wykorzystując korzyści płynące z energii słonecznej poprzez farmy fotowoltaiczne oraz skutecznie przechowując i wykorzystując nadmiar energii za pomocą systemów magazynowania energii, możemy osiągnąć bardziej zrównoważoną i niezawodną przyszłość energetyczną. Ta symbioza zapewnia korzyści dla środowiska, zwiększa stabilność sieci i zapewnia korzyści ekonomiczne, co czyni ją atrakcyjnym rozwiązaniem w przemyśle energetycznym. Ciągły rozwój i przyjmowanie tego innowacyjnego podejścia niewątpliwie odegra kluczową rolę w naszym przejściu na czystszy i bardziej odporny krajobraz energetyczny.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895